2013. június első hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Fülöp és az etióp kincstárnok
Igeszakasz:
ApCsel 8
A foglalkozás címe:
De jó, hogy elmondtad!
Üzenet/téma:
Tudunk olvasni jelekből, képekről és betűkről. De nem mindig értjük. Kell, hogy valaki megmagyarázza. Hogy elvezessen az igazságra.
Aranymondás/kulcsige:
Úgy örülök beszédednek… Zsoltárok 119,162

365 bibliai történet: 328*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május ötödik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
Az apostolok fogsága
Igeszakasz:
ApCsel 4-5
A foglalkozás címe:
Jézusért szenvedni
Üzenet/téma:
A Jézusról való tanúságtétel szenvedéssel jár, de “megéri”. Isten nemcsak erőt, hanem örömöt is ad hozzá. Miközben Isten országa épül, gyarapodik.
Aranymondás/kulcsige:
Ők pedig örömmel távoztak a nagytanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért . ApCsel 5,41

365 bibliai történet: 323*** és 325***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május ötödik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
Az apostolok fogsága
Igeszakasz:
ApCsel 4-5
A foglalkozás címe:
Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el
Üzenet/téma:
Az apostolok most jönnek bele a tanúskodásba. Most élik át, hogy a Jézusról való tanúságtételhez mekkora erőt, segítséget kapnak Istentől. És nem tehetik meg, hogy ne rá hallgassanak.
Aranymondás/kulcsige:
Igaz dolog-e Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre? ?Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. ApCsel 4,19.20

365 bibliai történet: 323** és 325**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május ötödik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
Az apostolok fogsága
Igeszakasz:
ApCsel 4-5
A foglalkozás címe:
Szabadulás a börtönből
Üzenet/téma:
Az apostolok Istenre hallgatnak. Teljesen rábízzák magukat. Így tudnak Jézusról beszélni és az ő nevében gyógyítani. Így mennek a börtönbe, és így szabadulnak ki.
Aranymondás/kulcsige:
Megőriz az Úr jártodban-keltedben… Zsoltárok 121,8

365 bibliai történet: 325*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A sánta meggyógyítása az Ékes-kapuban
Igeszakasz:
ApCsel 3
A foglalkozás címe:
A csoda szíveket nyit meg
Üzenet/téma:
A csoda nemcsak a sánta embert gyógyította meg. Sok embert vezetett még gyógyulásra, akik hittek és megtértek.
Aranymondás/kulcsige:
Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri Istent. ApCsel 3,9

365 bibliai történet: 323***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A sánta meggyógyítása az Ékes-kapuban
Igeszakasz:
ApCsel 3
A foglalkozás címe:
Amim van, azt adom neked
Üzenet/téma:
Fontosabbnak tűnik a pénz minden másnál. A pénz mozgatja a világot. Mégsem ad életerőt, egészséget. Aki Istenben bízik, az ő erejében részesül. Isten csodája arra mutat rá, hogy ez a fontosabb.
Aranymondás/kulcsige:
Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj! ApCsel 3,6

365 bibliai történet: 323**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május negyedik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A sánta meggyógyítása az Ékes-kapuban
Igeszakasz:
ApCsel 3
A foglalkozás címe:
Sánta és egészséges lábak
Üzenet/téma:
Ha a lábunk egészséges, tudunk járni, futni, ugrálni. Észre sem vesszük igazán, míg baj nem éri. De elég lesántulni egy kicsit, és máris érezzük, milyen jó, ha a lábunk egészséges. Adjunk érte hálát. És segítsük azt, figyeljünk arra, akinek a lába beteg.   
Aranymondás/kulcsige:
Jézus Krisztus nevében, kelj fel, és járj! ApCsel 3,6

365 bibliai történet: 323*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május harmadik hete – pünkösd

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A Szentlélek kitöltetése
Igeszakasz:
ApCsel 2
A foglalkozás címe:
A Szentlélek ajándéka
Üzenet/téma:
A Szentlélek ajándéka a megtérés, a Krisztusban újjászületett élet. Az első pünkösdön is, és ma is.
Aranymondás/kulcsige:
Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. ApCsel 2,38

365 bibliai történet: 321***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május harmadik hete – pünkösd

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A Szentlélek kitöltetése
Igeszakasz:
ApCsel 2
A foglalkozás címe:
Pünkösdi csoda
Üzenet/téma:
A Szentlélek kitöltetésének hallható és látható jelei voltak. A legnagyobb csoda és jel az, amikor valaki új életet kap, és teljesen megváltozik.
Aranymondás/kulcsige:
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel? amint látjátok is, halljátok is. ApCsel 2,4.33

365 bibliai történet: 321**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. május harmadik hete – pünkösd

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Jézus nevében – az apostolok feladata és az első gyülekezet
Bibliai téma:
A Szentlélek kitöltetése
Igeszakasz:
ApCsel 2
A foglalkozás címe:
Pünkösdi ajándék
Üzenet/téma:
A pünkösdi csoda elég érzékletesen mutatja a Szentlélek jelenlétét. Mi is csodaként élhetjük át, ha lelkesedni tudunk Istenért. Hiszen mienk az ígéret és gyermekeinké.
Aranymondás/kulcsige:
Tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké? ApCsel 2,39

365 bibliai történet: 321*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!