2013. június negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Pál megtérése
Igeszakasz:
ApCsel 9
A foglalkozás címe:
Pálfordulás
Üzenet/téma:
Saul teljes meggyőződésből és hitből üldözte Jézus követőit. De Jézus megragadta és megfordította Saul szívét. Attól kezdve teljes meggyőződésből és hitből követte Jézust.
Aranymondás/kulcsige:
Aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. Galata 1,23

365 bibliai történet: 332***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Pál megtérése
Igeszakasz:
ApCsel 9
A foglalkozás címe:
Szívvel-lélekkel
Üzenet/téma:
Saul teljes szívéből és lelkéből szerette Istent. Ahogy azt a törvény kéri. Jézus sem kért tőle egyebet: Szeresse teljes szívéből és lelkéből Istent és az ő Fiát.
Aranymondás/kulcsige:
„Ki vagy, Uram?” „Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.” ApCsel 26,16

365 bibliai történet: 332**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június negyedik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Pál megtérése
Igeszakasz:
ApCsel 9
A foglalkozás címe:
Miért üldözöl?
Üzenet/téma:
Saul nagyon szerette Istent. Ezért üldözte Jézus követőit. Mert azt hitte, Jézus csak egy ember volt. Aztán találkozott vele. És már elhitte, hogy Jézus Isten Fia.
Aranymondás/kulcsige:
Kelj fel, és állj a lábadra… ApCsel 26,16

365 bibliai történet: 332*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Péter kiszabadul a börtönből
Igeszakasz:
ApCsel 12
A foglalkozás címe:
Áldó hatalom oltalmában
Üzenet/téma:
Hatalmi harcról szól a történet. Földi hatalom harcol Isten hatalma ellen. Isten akaratát nem ismerheti az ember. De bízva benne, számíthat a védelmére. Ha pedig mégis ki kell inni a keserű poharat, akkor arra, hogy a mennyei otthonban talál nyugalmat.
Aranymondás/kulcsige:
Aki a Felséges rejtekében lakik, a Mindenható árnyékában pihen, az ezt mondhatja az Úrnak: Oltalmam és váram, Istenem, akiben bízom. (Zsoltárok 91,1-2)

365 bibliai történet: 331***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Péter kiszabadul a börtönből
Igeszakasz:
ApCsel 12
A foglalkozás címe:
  Megnyíló kapuk és ajtók
Üzenet/téma:
Istennek semmi sem lehetetlen. Tudta ezt Péter és a gyülekezet is. Mégis csodálkoznak, amikor megnyílik a börtönkapu. De ennél is csodálatosabb, amikor a szíveik nyílnak meg még jobban Isten előtt.
Aranymondás/kulcsige:
Most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből. ApCsel 12,11

365 bibliai történet: 331**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június harmadik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Péter kiszabadul a börtönből
Igeszakasz:
ApCsel 12
A foglalkozás címe:
Az Úr védelmez
Üzenet/téma:
Aki Istennek átadta az életét, nehéz helyzetben is rábízhatja. Még a börtönben, őrök között is.
Aranymondás/kulcsige:
…az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből… ApCsel 12,11

365 bibliai történet: 331*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Kornéliusz keresztény lesz
Igeszakasz:
ApCsel 10
A foglalkozás címe:
Egyek vagyunk Krisztusban
Üzenet/téma:
Nincs „beérkezett”, „bebiztosított” hívő. Aki nyugodtan imádkozhat, ülhet a babérjain. Ahhoz, hogy egyek lehessünk Krisztusban, mindenkinek át kell lépnie saját magán.
Aranymondás/kulcsige:
Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Galata 3,28)

365 bibliai történet: 330***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Kornéliusz keresztény lesz
Igeszakasz:
ApCsel 10
A foglalkozás címe:
Isten nem személyválogató
Üzenet/téma:
Isten számára nincsenek szeretem/nemszeretem népek és csoportok. Nincsenek kivételezettek. Mindenki kedves számára, aki a szívét megnyitja előtte.
Aranymondás/kulcsige:
Nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik. ApCsel 10,34-35

365 bibliai történet: 330**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június második hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Kornéliusz keresztény lesz
Igeszakasz:
ApCsel 10
A foglalkozás címe:
Isten nem válogat
Üzenet/téma:
Istennek minden teremtménye egyaránt kedves. Az állatok és az emberek is. Azért küldte el Jézust, hogy az emberek is kedvesek legyenek egymáshoz. És az állatokhoz is.
Aranymondás/kulcsige:
Nem személyválogató az Isten. ApCsel 10,34

365 bibliai történet: 330
A történetnek nincs ovis feldolgozása, ezért foglalkozásunk most is rendhagyó. A gyerekek könnyen azonosulnak az állatokkal, ezért a foglalkozás hangsúlyosan állat-témára épül, az üzenethez „állatbőrben” közelít.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. június első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Terjed az örömhír – hírkapó/hírvivő apostolok
Bibliai téma:
Fülöp és az etióp kincstárnok
Igeszakasz:
ApCsel 8
A foglalkozás címe:
Út a hitvallásig
Üzenet/téma:
Mi vezetett az etióp férfi hitvallásáig belső és külső akadályok között? Ha végigkövetjük, nem az akadályokat, hanem Isten kegyelmét és gondviselését látjuk. Hogy a „világ végéről” érkező fiait is mennyire szereti.
Aranymondás/kulcsige:
Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia. ApCsel 8,37

365 bibliai történet: 328***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!