2013. március ötödik hete – nagyhét – húsvét

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Utolsó vacsora
Igeszakasz:
Máté 26; Márk 14; Lukács 22; János 13
A foglalkozás címe:
Az első Úrvacsora
Üzenet/téma:
Az asztalközösség életközösséget fejezett ki Jézus és a tanítványai között. Ezt az életközösséget „hosszabbítja meg” Jézus az úrvacsorával.
Aranymondás/kulcsige:
Ez az én testem, amely tiérettetek adatik. ?E pohár az új szövetség az én vérem által, ami tiérettetek ontatik ki. Lukács 22,19.20

365 bibliai történet: 302-303***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március ötödik hete – nagyhét – húsvét

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Utolsó vacsora
Igeszakasz:
Máté 26; Márk 14; Lukács 22; János 13
A foglalkozás címe:
Páskavacsora
Üzenet/téma:
Páskavacsorából búcsúvacsora lett. Jézus a tanítványai emlékezetébe véste, hogy értük adja oda magát.
Aranymondás/kulcsige:
Vegyétek, ez az én testem. Ez az én vérem, ?amely sokakért kiontatik. Márk 14,22.24

365 bibliai történet: 302-303**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március ötödik hete – nagyhét – húsvét

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Utolsó vacsora
Igeszakasz:
Máté 26; Márk 14; Lukács 22; János 13
A foglalkozás címe:
Kenyér és pohár
Üzenet/téma:
A tanítványok kérdésére mintha azt válaszolná Jézus: köztetek akarom megenni a páskavacsorát. Veletek akarom megosztani, ami az enyém.
Aranymondás/kulcsige:
Hol akarod megenni a húsvéti vacsorát? Márk 14,12

365 bibliai történet: 302-303*

Rendhagyó ünnepi alkalomról van szó, ezért a foglalkozás szerkezete is eltér a megszokottól.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március negyedik hete – virágvasárnap

Korosztály: Felsős
Élettéma: Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Jézus bevonul Jeruzsálembe
Igeszakasz:
Máté 21; Márk 11; Lukács 19; János12
A foglalkozás címe:
Jézus a király
Üzenet/téma:
Jézus királyi hatalma parancsoló, amire mindenki másképp reagál. A legtöbb ember először örül. Aztán a szívéhez kap, mi lesz velem. A történet tőled is azt kérdezi: Mi lesz veled? Ki a te szíved ura?
Aranymondás/kulcsige:
Hozsánna a Dávid Fiának! Áldott, aki jön az Úr nevében! Máté 21,9

365 bibliai történet: 291***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március negyedik hete – virágvasárnap

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Jézus bevonul Jeruzsálembe
Igeszakasz:
Máté 21; Márk 11; Lukács 19; János12
A foglalkozás címe:
Éljen a király!
Üzenet/téma:
Jézust királyként vonul be a városba, mindenki ünnepli. A szívünkbe is így szeretne bevonulni.
Aranymondás/kulcsige:
Hozsánna a Dávid Fiának! Máté 21,9.15 Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel Királya! János 12,13

365 bibliai történet: 291**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március negyedik hete – virágvasárnap

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Jézus bevonul Jeruzsálembe
Igeszakasz:
Máté 21; Márk 11; Lukács 19; János12
A foglalkozás címe:
Isten hozott!
Üzenet/téma:
Jézust fogadhatjuk úgy, mint a királyunkat. Isten hozott, szívünknek királya!
Aranymondás/kulcsige:
Áldott a király, aki az Úr nevében jön! Lukács 19,3

365 bibliai történet: 291*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Zákeus, a vámszedő
Igeszakasz:
Lukács 19
A foglalkozás címe:
Adócsalóból adakozó
Üzenet/téma:
Zákeus a fordulat embere. De ilyen fordulatra az ember magától nem képes. Ezt csak Jézus – Isten megvilágosító ereje tudja elvégezni.
Aranymondás/kulcsige:
Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Lukács 19,10

365 bibliai történet: 288***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Zákeus, a vámszedő
Igeszakasz:
Lukács 19
A foglalkozás címe:
Jobb adni, mint elvenni
Üzenet/téma:
A pénz nem boldogít. A kicsalt, kicsikart pénz még kevésbé. Zákeus ezt a saját bőrén tapasztalta meg. De annak az örömét is, amikor Jézus a barátságát adta neki.
Aranymondás/kulcsige:
[Jézus mondta:] Nagyobb boldogság adni, mint kapni. ApCsel 20,36 – a Károli-fordítás szerint: Jobb adni, mint venni.

365 bibliai történet: 288*/**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
Zákeus, a vámszedő
Igeszakasz:
Lukács 19
A foglalkozás címe:
Mire elég a pénzem?
Üzenet/téma:
Ha Jézussal találkozol, és befogadod, ő megtanít adni. Abból, amid van. Zákeusnak pénze volt, ő abból adott.
Aranymondás/kulcsige:
Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom? Lukács 19,8

365 bibliai történet: 288*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. március második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Találkozások – Jézus közelében
Bibliai téma:
A tíz leprás
Igeszakasz:
Lukács 17
A foglalkozás címe:
Hála és hálátlanság
Üzenet/téma:
A hála továbbvezet, a hálátlanság bezár. A Jézushoz visszatérő férfi a lelki megújulás csodáját is átélheti. Az otthonukba hazatérőknek csak a testi gyógyulás jut, magukat zárják el a továbblépés elől.
Aranymondás/kulcsige:
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled! Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól… Zsoltárok 103,2-4

365 bibliai történet: 264***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!