2013. július negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál levelei
Igeszakasz:
Filemonhoz írt levél
A foglalkozás címe:
Pál kérése
Üzenet/téma:
Pál nem parancsol, hanem kér. És nem magának, hanem egy rászoruló testvérnek. Ez a Krisztusban való szabadság döntése. És az evangélium útja: lélektől lélekig.    
Aranymondás/kulcsige:
? a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek? Filem 9

365 bibliai történet: 352-353***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál levelei
Igeszakasz:
Filippi 2,1-5
A foglalkozás címe:
Testvéri közösségben
Üzenet/téma:
Vér szerinti testvéreknek sem könnyű egyet akarni, együttműködni. A gyülekezetet Krisztus szeretete teszi testvéri közösséggé. De az együttműködést, egyet akarást naponta gyakorolni kell. Erre figyelmezteti Pál távoli szeretteit.   
Aranymondás/kulcsige:
? ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Fil 2,2

365 bibliai történet: 352

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július negyedik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál levelei
Igeszakasz:
1Korinthus 12
A foglalkozás címe:
Együtt Krisztusban
Üzenet/téma:
A testrészek különbözőek, mégis egy testhez tartoznak. És mind fontos valamiért. Mi is különbözőek vagyunk, de egymáshoz tartozunk. Jézus Krisztus gyülekezetének a tagjai vagyunk.
Aranymondás/kulcsige:
A test valamennyi tagja ?egy test. Ugyanúgy a Krisztus is. 1Kor 12,12

365 bibliai történet: 332*
Egy összefoglaló jellegű foglalkozással fejeződik be a Pál missziói útjaihoz kapcsolódó, testrészeket és érzékszerveket előtérbe helyező sorozat.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál útja Rómába – hajótörés
Igeszakasz:
ApCsel 27-28  
A foglalkozás címe:
Viharos úton
Üzenet/téma:
Az evangélium lelki békét, megváltást hirdet, mégis vihart kavar. Miért van ez az ellenmondás? Jézus előre figyelmeztette a tanítványait, mégis a saját bőrükön kellett megtapasztalniuk ezt az igazságot. Pál apostolnak is.
Aranymondás/kulcsige:
Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozza mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok… ApCsel 27,24

365 bibliai történet: 350-351***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál útja Rómába – hajótörés
Igeszakasz:
ApCsel 27-28
A foglalkozás címe:
Istennel a viharban
Üzenet/téma:
Pál a viharban is Istenben bízott. Akkor is, ha emberek közt támadt a vihar. Akkor is, ha a tengeren.
Aranymondás/kulcsige:
Ne félj, Pál… közületek senkinek sem esik le egyetlen hajszál sem a fejéről. ApCsel 27,24.34

365 bibliai történet: 350-351***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál útja Rómába – hajótörés
Igeszakasz:
ApCsel 27    
A foglalkozás címe:
Nyitott füllel és szívvel
Üzenet/téma:
Pál nyitott füllel és szívvel érti meg, mit kell tennie. Ezért marad bátor a viharban is. Ezért szól, amikor a többiek butaságot tesznek félelmükben.
Aranymondás/kulcsige:
Ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod. ApCsel 27,24

365 bibliai történet: 350-351
Folytatódik a Pál missziói útjaihoz kapcsolódó, testrészeket és érzékszerveket előtérbe helyező foglalkozás-sorozat.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál második missziói útja – Filippi
Igeszakasz:
ApCsel 15-16    
A foglalkozás címe:
Bizonyságtévő Lélek
Üzenet/téma:
Pál nem volt izomkolosszus, sem szuperhős. Mégis hősies tetteket hajtott végre. Istentől kapott hozzá lelki erőt, nyert meg az Úrnak embereket, győzött le ellenfeleket.    
Aranymondás/kulcsige:
Jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. ApCsel 16,9

365 bibliai történet: 337-338***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál második missziói útja – Filippi
Igeszakasz:
ApCsel 15-16    
A foglalkozás címe:
A Lélek erejével
Üzenet/téma:
Pál kicsi volt, nem volt nagy testi ereje. Istentől kapott erőt, ennek a segítségével győzött le akadályokat. És nyert meg az Úrnak embereket.  
Aranymondás/kulcsige:
„Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek?” „Higgy az Úr Jézusban!” ApCsel 16,30.31

365 bibliai történet: 337-338

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július második hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál második missziói útja – Filippi
Igeszakasz:
ApCsel 15-16    
A foglalkozás címe:
Két kezünket összetéve
Üzenet/téma:
Mennyi mindenre jó a kezünk: tudunk vele dolgozni, integetni, megfogni a másik ember kezét. Tudunk vele imádkozni is, de ahhoz a szánk és a szívünk is kell.
Aranymondás/kulcsige:
Pál és Szilász (a börtönben) imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. ApCsel 16,25

365 bibliai történet: 337-338
Folytatódik a Pál missziói útjaihoz kapcsolódó, testrészeket és érzékszerveket előtérbe helyező foglalkozás-sorozat.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. július első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Missziói „kalandtúra” – Pál útjai
Bibliai téma:
Pál első missziói útja
Igeszakasz:
ApCsel 13-14
A foglalkozás címe:
Örömhír – új utakon
Üzenet/téma:
Az evangélium útja kezdetben még a „régi kerékvágásban” haladt. Hamarosan azonban pogányok közé vezetett az út, akik nyitottan fogadták az örömhírt.
Aranymondás/kulcsige:
Pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. ApCsel 13,47

365 bibliai történet: 334-335***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!