2012. június negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Dávidot királlyá kenik
Igeszakasz:
1Sámuel 16
A foglalkozás címe:
A szívedben dől el, ki vagy
Üzenet/téma:
Ma a képi információ hordozza a legtöbb üzenetet. Hozzászoktunk a látványos dolgokhoz. A „menő” emberekhez. Pedig az ember szíve: „belső embere” mutatja meg, kicsoda ő valójában.
Aranymondás/kulcsige:
…nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1Sámuel 16,7
– a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. 1Péter 3,4

365 bibliai történet: 97***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. június negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Dávidot királlyá kenik
Igeszakasz:
1Sámuel 16
A foglalkozás címe:
Melyiket válasszam?
Üzenet/téma:
Még a sokat tapasztalt prófétát is megcsalja a szeme. Mi emberek inkább a külső alapján választunk. Isten azonban a belső értékekre figyel. És milyen jó, hogy Ő a kicsiben is észreveszi az értékeset.
Aranymondás/kulcsige:
Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. 1Sámuel 16,7
Megtaláltam szolgámat, Dávidot, szent olajommal fölkentem őt. Zsoltárok 89,21

365 bibliai történet: 97**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június negyedik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Dávidot királlyá kenik
Igeszakasz:
1Sámuel 16
A foglalkozás címe:
A legkisebb pásztor
Üzenet/téma:
A jó király olyan, mint egy jó pásztor. Szeme állandóan a nyájon van, az állataival törődik, nem magával. Isten is jó pásztor, nem véletlen, hogy a nyáj mellől választ királyt.
Aranymondás/kulcsige:
Az Úr a pásztorom… Zsoltárok 23,1 – (Isai) fiai közül szemeltem ki a királyt. 1Sámuel 16,1

365 bibliai történet: 97*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. június harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Saul vétkei
Igeszakasz:
1Sámuel 13-15
A foglalkozás címe:
Megint önfejű voltál
Üzenet/téma:
M a gyakran előfordul az önfejűség. Nem szeretjük, ha parancsolnak nekünk, nem hallgatunk a jó tanácsra. Gyakran kerülünk nehéz helyzetbe, amikor elveszítjük a fejünk. Pedig minden helyzetben segítene, ha Istenre figyelnénk, és megfogadnánk a tanácsait, elfogadnánk a parancsait.  
Aranymondás/kulcsige:
…többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél! 1Sámuel 15,22
Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. ? De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Zsoltárok 33,16.18

365 bibliai történet: 94-96***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Saul vétkei
Igeszakasz:
1Sámuel 13-14
A foglalkozás címe:
Miért nem fogadsz szót?
Üzenet/téma:
Nehéz helyzetekben dől el, ki bízik Istenben igazán. Ilyenkor nehéz szót fogadni. Főleg, ha a parancs ellenkezik a józan ésszel. De Isten parancsát még egy király sem szegheti meg.
Aranymondás/kulcsige:
Ostobaságot követtél el! ?nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. 1Sámuel 13,13.14
…az Úr előtt nincs akadály: akár sok, akár kevés ember által szerezhet szabadulást. 1Sámuel 14,6

365 bibliai történet: 94 és 95**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június harmadik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Saul vétkei
Igeszakasz:
1Sámuel 13-14
A foglalkozás címe:
Ejnye-bejnye!
Üzenet/téma:
Bizony, egy királynak is engedelmeskednie kell. Isten szava számára is parancs. Ha a király nem fogad szót, hogyan várja el, hogy neki szót fogadjanak?
Aranymondás/kulcsige:
Ostobaságot követtél el! ?nem teljesítetted, amit az Úr parancsolt. 1Sámuel 13,13.14

365 bibliai történet: 94-96

A történetnek nincs ovis feldolgozása, ezért foglalkozásunk szerkezete is rendhagyó.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Izráel királyt akar, Saul királlyá választása
Igeszakasz:
1Sámuel 8-11
A foglalkozás címe:
Ha az Úr nem elég, Ő ad királyt
Üzenet/téma:
A király is ember. Csak akkor lesz jó király, ha Isten törvényeire figyel. Ha szívében Isten marad a király.
Aranymondás/kulcsige:
? azt emeld magad fölé királlyá, akit Istened, az Úr kiválaszt. 5Mózes 17,15
De én, az Úr, vagyok a te Istened Egyiptom óta. ?nincs más szabadító, csak én. Hóseás 13,4

365 bibliai történet: 92-93***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. június második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Izráel királyt akar, Saul királlyá választása
Igeszakasz:
1Sámuel 8-11
A foglalkozás címe:
Ki legyen a király?
Üzenet/téma:
A király is ember. Bármilyen kiváló tulajdonságai még nem teszik alkalmassá az uralkodásra. Akkor lesz jó királlyá, ha Istenre bízza magát. Ha Ő teszi királlyá.
Aranymondás/kulcsige:
Ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. 1Sámuel 9,17 Uram, a te erődnek örül a király. Zsoltárok 21,2

365 bibliai történet: 92-93**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június második hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Izráel királyt akar, Saul királlyá választása
Igeszakasz:
1Sámuel 8-11
A foglalkozás címe:
Te leszel a király
Üzenet/téma:
A király uralkodik a népén. Igazságot tesz, mindenkinek ő parancsol. Ha ellenség támad az országra, harcba vezeti a katonáit. Ezért nem lehet bárkiből király. Legjobb, ha Isten választ, Ő mondja meg, ki legyen a király.
Aranymondás/kulcsige:
Egy embert küldök hozzád… ő fog uralkodni népemen. 1Sámuel 9,16.17

365 bibliai történet: 93*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. június első teljes hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
Isten vagy ember a király? (Sámuel, Saul)
Bibliai téma:
Sámuel elhívása
Igeszakasz:
1Sámuel 3
A foglalkozás címe:
Isten szavára hallgass!
Üzenet/téma:
Isten előtt nincsenek kivételek és kiváltságok. Legyen valaki főnök, a főnök fia, vagy egy egyszerű gyermek, Istenre kell hallgatnia. Ha megteszi, ő lesz a legboldogabb, mert áldásban részesül.
Aranymondás/kulcsige:
Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. 1Sámuel 3,10
A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Róma 10,17

365 bibliai történet: 88***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!