2012. augusztus ötödik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon nem figyel Istenre – fia idején kettészakad az ország
Igeszakasz:
1Királyok 11-12
A foglalkozás címe:
Kettészakad az ország
Üzenet/téma:
Egyetlen dolgot kívánt Isten a királytól, hogy hűséges legyen hozzá. Ám ezt az egyet nagyon nehéz betartani. Még a legbölcsebb királyt is becsapta a szíve. S ahogy Salamon megosztotta a szívét, úgy osztotta meg Isten is Izrael országát.
Aranymondás/kulcsige:
Én kiszakítom az országot Salamon kezéből, ?mert elhagyott engem? 1Királyok 11,31.33

365 bibliai történet: 130-131***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus ötödik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon nem figyel Istenre – fia idején kettészakad az ország
Igeszakasz:
1Királyok 11-12
A foglalkozás címe:
Testvérharcok
Üzenet/téma:
Tanácsot adni könnyebb, megfogadni már nehezebb. Főleg egy életen keresztül. Salamon öregkorában már nem hallgatott az ifjúkorában kapott tanácsra. Ez végzetes bajt hozott az egész országra.
Aranymondás/kulcsige:
A bolond helyesnek tartja a maga útját, a bölcs pedig hallgat a tanácsra. Példabeszédek 12,15

365 bibliai történet: 130-131***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. augusztus ötödik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon nem figyel Istenre – fia idején kettészakad az ország
Igeszakasz:
Példabeszédek 6,20; 30,24-28; 1Királyok 2,20; 11,4.9-13
A foglalkozás címe:
Amikor rend van, és amikor elromlik valami
Üzenet/téma:
Az állatvilágban rend van. Még a legkisebb állatok is ismerik fajtájuk törvényeit. Az emberek között is rend lenne, ha betartanánk Isten parancsait.
Aranymondás/kulcsige:
Őrizd meg, fiam, apád parancsát, és ne hagyd el anyád tanítását! Példabeszédek 6,20

  365 bibliai történet: A 130-131. lecke története egy az egyben még nem való az ovisoknak. Így a foglalkozásterv is rendhagyó, nagyobb részt példabeszédekre épül.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon templomot épít
Igeszakasz:
1Királyok 5-8 és 2Krónika 2-7
A foglalkozás címe:
Isten temploma felépül
Üzenet/téma:
Izrael népe számára a templom azt jelentette, hogy Isten velük van, köztük lakik. Isten lakóhelyét felépíteni szent cselekedet volt. Nem sajnálták rá az időt, energiát, gazdagságot.
Aranymondás/kulcsige:
Örömmel építettem neked lakásul házat, maradandót, örök lakóhelyül. 1Királyok 8,13

365 bibliai történet: 128***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon templomot épít
Igeszakasz:
1Királyok 5-8
A foglalkozás címe:
Isten háza, a templom
Üzenet/téma:
Izrael népe számára a templom Isten lakóhelye volt. Ha a templomra néztek, az jutott eszükbe, hogy Isten velük van.
Aranymondás/kulcsige:
Az Úr ott van szent templomában, az Úr, akinek trónja a mennyben van? Zsoltárok 11,4

365 bibliai történet: 128**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus negyedik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon templomot épít
Igeszakasz:
1Királyok 5-8
A foglalkozás címe:
Istennek épített ház
Üzenet/téma:
Aki Istennek épít, az nem kímél pénzt, időt, fáradságot. Salamon Istennek akart „nevet” szerezni a templommal, nem magának.
Aranymondás/kulcsige:
Házat építek Istenem, az Úr nevének? 1Királyok 5,19

365 bibliai történet: 128*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus harmadik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon kérése és bölcs ítélete
Igeszakasz:
1Királyok 3 (2Krónikák 1,7-12)
A foglalkozás címe:
Országépítő bölcsesség
Üzenet/téma:
A kormányzás alapja az igazságos ítélet, törvényes rend. Ezzel minden uralkodónak meg kell birkóznia. Emberfeletti feladat. Nem is megy másképp, mint isteni segítséggel. 
Aranymondás/kulcsige:
Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között? 1Királyok 3,9

365 bibliai történet: 126-127***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. augusztus harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon kérése és bölcs ítélete
Igeszakasz:
1Királyok 3 (2Krónikák 1,7-12)
A foglalkozás címe:
Istentől kapott bölcsesség
Üzenet/téma:
Az okos sok mindent tud. A bölcs azt is tudja, hogyan kell azt jóra használni. Ha valaki Istentől kap bölcsességet, az pedig olyan, mintha Isten szemével és szívével látna.   
Aranymondás/kulcsige:
Olyan b ölcs és értelmes szívet adok neked? hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. 1Királyok 3,12.13

365 bibliai történet: 126-127**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

2012. augusztus harmadik hete

Korosztály: Ovis
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Salamon kérése és bölcs ítélete
Igeszakasz:
1Királyok 3,4-15 és 2Krónikák 1,7-12
A foglalkozás címe:
Kérj valamit, megadom neked
Üzenet/téma:
Az ovisok sokszor már kis okostojások. De hogy mi kel ki a tojásból, az nem mindegy. Jól dönteni, bölcsen választani nem mindig könnyű. Istenre kell figyelni, hogy megtanuljuk.
Aranymondás/kulcsige:
Kérj valamit, én megadom neked! 1Királyok 3,5 ?a bölcs hallgat a tanácsra. Példabeszédek 12,15  

365 bibliai történet: 126*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2012. augusztus második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma:
A vezető erényei és vétkei (Dávid, Salamon, az ország kettészakadása)
Bibliai téma:
Dávid bűne
Igeszakasz:
2Sámuel 11-12
A foglalkozás címe:
Királyi kívánság – királyi bűnbánat
Üzenet/téma:
Ne kívánd felebarátod feleségét! Ne vedd el, és ne ölj! – Dávid tudta jól, mi és ki ellen vétkezett. Vétke is nagy – bűnbánata is. Királyhoz méltóan. A kegyelem pedig még nagyobb – Istenhez méltóan.
Aranymondás/kulcsige:
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra? Zsoltárok 119,37 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! Zsoltárok 51,11

365 bibliai történet: 117***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!