360-361. A lepecsételt könyv és a Bárány; a megszámlálhatatlan sokaság

,

Üzenet – Téma:

* Isten Báránya mindenható.
* Isten népe együtt lesz majd a mennyben.

Bevezetés:

A negyedik fejezettől arról van szó, ahogy János betekintést nyer a mennybe. Lát ott egy trónt, amin az Atya Isten ül. A trón körül 24 má­sik trón áll, amin 24 vén ül, talpig fehérbe öltözve, arany koronával fejükön. Négy élőlényt is lát, akik szüntelenül ezt mondják: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő!” A vének pedig leteszik koronájukat a trónon ülő Isten elé, és leborulva imádják Őt.

5. fejezet: a lepecsételt könyv és a Bárány

A trónuson ülő jobb kezében* egy könyv van, mindkét oldalán teleírva, hét pecséttel lepecsételve. Hogy mi van benne, egyedül Ő ismeri. A könyv le van zárva, és egyetlen ember sem nyithatja ki. A hét pecsétet* fel kell törni ahhoz, hogy a könyvet ki lehessen nyitni. De ki az, aki képes lenne kinyitni?

Egy erős angyal hatalmas hangon kérdi: „Ki méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és feltörje pecsétjeit?”

És sem a mennyben (angyalok), sem a földön (emberek), sem a föld alatt (halottak) nem tudja senki felnyitni a könyvet. János érzi a veszteség súlyát, és sírva fakad.

„Ne sírj!” — fordul hozzá akkor egy vén. — A júdabeli oroszlán, Dávid utóda* győzött, és felnyitja a könyvet.

Jézus Krisztusra gondol. Egyedül Ő méltó arra, hogy a könyv pecsétjeit feltörje. Neki van hatalma arra, hogy a világra váró ítéletet kimondja és elvégezze.

Krisztus ezután úgy jelenik meg mégis, mint Bárány, aki megöletett, mint páskabárány, vagy bármely más áldozati bárány (3/ő. Ézs 53,7: „Mint a bárány, ha vágóhidra viszik”). Hét szarva van, és hét szeme. A szarv a Bibliában mindig a hatalom és uralom jelképe. Így Krisztusé minden hatalom mennyen és földön. Övé minden bölcsesség és ismeret. A hét szem pedig „Isten hét lelkét” jelenti, a Szentlelket, akin keresztül Krisztus munkálkodik.

A négy élőlény és a 24 vén leborulnak a Bárány előtt, hogy tiszteletüket kimutassák. Mindegyiknél hárfa, amivel éneküket kísérik, és aranycsésze, tele füstölőszerrel (ahogy a pap a templomban illatáldozatot mutat be) — „a szentek imádságai ezek” (Isten gyermekeié; vö. Zsolt 141,2). János azt is hallja, ahogy bekapcsolódik az énekbe sok milliárd angyal, akik a trón körül állnak.

„Méltó a megöletett Bárány,

hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás!”

Aztán hallja, ahogy minden teremtmény dicséri Istent és a Bárányt, a négy élőlény pedig kimondja az „Ámen”-t.

7. fejezet: a megszámlálhatatlan sokaság

A hetedik fejezet első nyolc verse szerint angyalok jelölik meg pecséttel a homlokukon Isten szolgáit (az Istenhez tartozás látható jele; vö. Ez 9,4). Számuk 144.000 (jelképes szám, ami teljességre utal: 12x12x1000), Izráel törzseiből. (Dán törzse hiányzik, feltehetően bálványimádása miatt.) Az elpecsételtekhez azonban Ábrahám lelki gyermekei is hozzátartoznak, erről adnak hírt a következő versek.

János megszámlálhatatlan tömeget lát „minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből”. A pogányok közül elhívott keresztyének is ott vannak tehát. Ott állnak a Bárány előtt fehér ruhában (az igazságosság és szentség színe), pálmaágakkal* a kezükben (az örömteli győzelem jelképe).

Hangosan kiáltják: „Az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a Bárányé!”.

Az angyalok mind ott állnak a trón körül, a vének és a négy élőlény körül. Leborulva dicsőítik Istent.

Valaki a vének közül azzal a kérdéssel fordul oda Jánoshoz, hogy kik azok, akik ott állnak fehér ruháikban? János nem tudja, a vénnek kell elmondania.

Ők azok a hívők, „akik a nagy nyomorúságból jöttek”. Ez vár rájuk a földön, hisz csatát kell vívniuk az Úr Jézusba vetett hitükért (ami vértanúsággal fenyeget). „Megmosták ruhájukat, és megfehérítették a Bárány vérében.” A hosszú fehér ruha azt a szentséget jelképezi, amit Krisztus által szereztek. Az Ő vére tisztít meg minden bűntől (lJn 1,7).

Isten iránti hálából állnak a trónja előtt, és szolgálnak neki templomában (a mennyben). „A trónuson ülő velük lakik”, tehát védelme alatt vannak. Nem éri őket több szenvedés: sem éhség, sem szomjúság, sem égető nap, sem hőség (vö. Jel 21,4). Mert a Bárány „legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet”. Mint hű Pásztor, gondoskodik nyájáról, s megadja, hogy élvezhessék szabadulásukat (lásd Zsolt 23).

Kiegészítés:

A hatodik fejezetben arról van szó, hogyan nyitják fel az első hat pecsétet, a nyolcadik fejezettől pedig a hetedik pecsét felnyitásáról olvashatunk. Minden alkalommal, mikor egy pecsétet feltörnek, a világra egy újabb ítélet jön el. Ennek értelmezése még nehéz és túl bonyolult lenne a gyerekeknek.

Jegyzetek:

Jobb kéz — Isten a könyvet jobb kezében tartja, ami azt jelzi, mennyire fontos a tartalma.

Oroszlán, Dávid utóda — Jézus itt az Oroszlán címet azért kapja, mert van hatalma és ereje arra, hogy feltörje a pecséteket. Ő a Fiú, akit Jákóbon keresztül Isten Júdának megígért (1Móz 49,8-10); Isai, Dávid utóda (Ézs 11,1.10).

Pálmaágak — A sátoros ünnep boldog hét napja alatt is többek között pálmaágakat használtak; vö. 3Móz 23,40.

Énekek:

Református énekeskönyv: 23:1; 33:5-6; 47:1-2; 99:1-8; 152; 162:1.4; 165:1-3; 196; 251:1.7-8; 252:1-2; 266:1.4; 380:1-7; 459; 468; 488
Jertek, énekeljünk• 75:1; 87; 89; 144; 147; 153; 243; 251:1
Harangszó: 40:1-3; 41; 50;52
Dicsérjétek az Urat!: 7; 28;32;42;53; 158
Erőm és énekem az Úr: 15;50;55;57:3; 79; 85; 113

Megjegyzések:

A hatalmas Bárány — Jó, ha úgy írjuk le Istent a gyermekeknek, mint Hatalmast, gyülekezetének a Királyát. Mikor itta földön járt, királysága még rejtve volt. A Jelenések könyvében úgy jelenik meg előttünk, mint a nagy Király. Így fogja majd az egész világ látni, és uralmát elismerni.

A nagy aratás — A megszámlálhatatlan sokaság, amit János látott, a hívők nagy tömege. Évszázadokon keresztül gyűjti Krisztus a gyülekezetét. A mennyben a hívők mindörökké Őt fogják dicsőíteni és imádni. Figyeljünk azokra a jelekre, amelyeket viselnek.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret / Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

  • A hatalomgyakorlás jellemzői régen és ma. Az emberi és az isteni hatalom különbségei. (***)

Ének-zene

  • „Szent vagy, szent vagy, szent vagy” — dicsőítő egyházi ének a 19. századból. (***)

Vizuális kultúra (Rajz—Művészettörténet) / Magyar nyelv és irodalom

  • Jelképek és jelentéseik a Jelenések könyvében. (***)
  • Pecsétnyomó tervezése és készítése a Jelenések könyvéből megismert motívumokkal. Krumpli- vagy radírnyomat. (***)
  • A nyomatok felhasználásával és írott igékkel könyvjelzők készítése. (***)

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .