322. A jeruzsálemi gyülekezet

,

Üzenet —Téma:

* Krisztus szeretete összeköt.

Előzmények:

Pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek. Péter beszélt az egybegyűlt tömegnek. Mintegy há­romezer ember úgy hallgatta meg bizonyság­tételét, hogy meg is keresztelkedett.

Az első gyülekezet:

Pünkösd után Jeruzsálemben Jézus Krisztus első gyülekezete több mint háromezer emberből állt. Róluk röviden a következőket tudjuk.

 1. Akik hittek, kitartóan „részt vettek az apostoli tanításban”, és „minden nap egy akarattal* kitartottak a templomban” (Károli alapján).
  Vagyis a hívek naponta összegyűltek a templomba, Salamon templomának udvarába (vö. ApCsel 3,11 és 5,12). Pontosan tartották magukat mindahhoz, amit az apostolok tanítottak eme alkalmakon. Feltűnő, hogy az apostolok — az első hívőkkel együtt — félelem nélkül jelentek meg a templomban, miközben Jézus halála után „a zsidóktól való félelem miatt” állandóan bezárkóztak (vö. Jn 20,19).
  Természetesen e több ezer ember egyszerre nem tudott a templomban együtt tartózkodni. Az ApCsel 2,8-11-ből tudjuk, hogy az első gyülekezet különböző országokból jövő zsidókból állt. Valószínű, hogy különböző nyelvi csoportokra oszlottak. Az apostolok a hívőket a templomban minden nap csoportosan taníthatták mindarra, amit az Úr Jézustól hallottak. Kétségtelen, hogy újra meg újra utaltak Jézus szenvedésének, halálának, feltámadásának és mennybemenetelének fontosságára, s arra, hogy megígérte visszajövetelét. Ez a „tanítás” a magja annak az örömteli üzenetnek, amit az apostolok a Mesterüktől kapott megbízás alapján átadtak.
 1. A hívek naponta „közösségben” voltak együtt.
  Amikor a hívők minden nap összegyűltek, barátian, szeretetben éltek egymással. Az Úr Jézus iránti szeretet köteléke fűzte össze őket. Beszélünk „szentek közösségéről”. Miben nyilvánult ez meg? Gondoskodtak egymásról, érdeklődtek egymás iránt, és keresték az alkalmat, hogy együtt legyenek.
  Mindemellett vagyonukból is sokat áldoztak egymás javára (vö. ApCsel 4,32-35, 324. lecke).
 1. A hívek a „kenyér* megtörésében” is együtt voltak. „…amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; dicsérték az Istent.”
  Az úrvacsora hívők házaiban történt. Ha valakinek a házába bementek, az Úr Jézus halálára emlékezve a kenyeret ünnepélyesen megtörték, s így itták a bort* is. Ilyen étkezések közben csodálkozással, örömmel és hálaadással beszéltek arról, hogy az Üdvözítő szenvedése és halála által nyertek üdvösséget.
  Mindez a szív egyszerűségében történt, ami Jézus szavaira emlékeztet minket: „Bizony, mondom néktek: aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba.” (Mk 10,15).
 1. A hívek kitartottak „az imádkozásban”.
  Az első gyülekezet imádkozó közösség volt. Imádságaik tartalmáról nem tudunk meg semmit. Vajon miből állhat a hívő ember imádsága? Amikor a „Mi Atyánk” vezetése szerint imádkozunk, először Isten magasztalása hangzik minden jótéteményéért, valamint könyörgünk az Ő királyságának eljöveteléért és kiteljesedéséért. Azután jön a bűnbocsánat kérése, a mindennapi életben való segítség kérése, és hogy a gonosz (sátán) ne vezessen félre (ne győzzön le) a kísértésben.
  Megjegyzés: Az első megtérők vagy zsidók, vagy prozeliták voltak. Feltételezhetjük tehát, hogy ők — úgyis Jeruzsálemben lévén — a reggeli és esti imádság idején mentek a templomba, hogy imádkozzanak.
 1. A híveknek „mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá.”
  Olyan nagy volt az egymás iránti szeretet, hogy az első megtérők saját tulajdonukat nem tartották többé fontosnak. Megosztottak mindent egymással. Ehhez eladták javaikat, és szétosztották az érte kapott pénzt, úgy, hogy mindenkinek elegendő legyen a megélhetéshez. Az ApCsel 4,32-35-ben (324. lecke) többet hallunk erről.
  Megjegyzés: Bár szép példája ez az önzetlenségnek, az effajta cselekvés mégsem ajánlott. A jeruzsálemi gyülekezet ezzel elszegényedett. Később más gyülekezeteknek kellett pénzt gyűjteni, hogy támogassák (vö. ApCsel 11,29-30).
 1. „Az apostolok által sok csoda és jel történt.”
  A Szentlélekkel az apostolok különleges erőt nyertek, amivel csodákat és jeleket tehettek. Ezzel jelzi a Szentlélek mindazoknak, akik hisznek, és azoknak is, akik (még) nem hisznek, hogy a gyülekezet Isten kegyelméből keletkezett, és hogy Jézus Krisztus evangéliuma mutatja az egyetlen utat az üdvösségre.
  Hogy milyen jelek és csodák voltak, itt nem hallunk róla. Kétségtelenül történtek gyógyulások, ahogy olvashatjuk is pl. az ApCsel 3,1-8-ban.
 1. „Félelem támadt minden lélekben”; és ,kedvelte őket az egész nép”.
  A jeruzsálemi emberek mélyen hatása alá kerültek azoknak a csodáknak és jeleknek, amiket az apostolok tettek. Meglepetten látták, milyen egyszerűek és szeretetteljesek a hívők, ami miatt a nép nagyra becsülte őket. A közönséges népre kell gondolnunk, hiszen a zsidó vezetők Jézus követőit annyira veszélyeseknek látták, hogy mindenáron le akarták győzni őket (vö. ApCsel 4; 5 és 7).
 1. „Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
  Az apostolok beszéde, a csodák és jelek, valamint az a mód, ahogyan a fiatal gyülekezet tagjai bántak egymással, oda vezetett, hogy sokan hinni kezdtek. Ez a Szentlélek munkája. Hogy mekkorára nőtt a gyülekezet, itt nincs megírva. (Az ApCsel 4,4-ben olvassuk: „a hívő férfiak száma mintegy ötezerre emelkedett”, az asszonyokat és gyerekeket nem számolva.)
  Minden új hívő megkeresztelkedett az apostolok által.

Jegyzetek:

Egy akarattal — Az új fordítás szerint: „egy szívvel, egy lélekkel”.

Kenyér —A zsidók napi étkezése kenyér volt, amit zöldségből és húsból készített szószba vagy levesbe mártogattak. A nép egyszerű tagjainak asztalára különleges alkalmakkor került hús. A kenyeret a társaság legidősebb vagy legelőkelőbb tagja törte meg és adta körbe (gondoljunk Jézusra az Emmausi tanítványokkal: Lk 24,30; 316. lecke). A kenyér kör alakú volt, közepén lukkal. A kenyérárus sok kenyeret szállíthatott egyszerre úgy, hogy egy botra szúrta fel azokat. (Vö. Ez 4,16: „összetöröm a kenyér botját”)

Bor — Mindennapi ital; ne „édes borra” gondoljunk itt (must, vö. ApCsel 2,13), amitől könnyen be lehet rúgni, hanem „idei borra”. A bor megbízhatóbb volt, minta víz, különösen a városokban; így aztán sokszor inkább bort ittak, s nem vizet.

Énekek:

Református énekeskönyv: 65:1-3; 133; 134; 163; 392:1-2.5; 395
Jertek, énekeljünk: 101; 182; 239
Harangszó: 38; 47; 55
Dicsérjétek az Urat!: 82; 97; 139; 144:1.4; 153
Erőm és énekem az Úr: 12; 29; 127; 129

Megjegyzés:

Krisztus szeretete összekapcsol — Jézus Krisztus gyülekezetét látjuk itt, legjobban megvalósult formájában. Így kellene minden hívőnek összetartania ma is. Sajnos, sokféle megosztottság van a keresztyének között. Ezen nem lehet áldás. Éppúgy jó illat sem származik belőle. Vajon kikre illik még úgy az egyház egyetértése és istenfélelme, ahogy az Jeruzsálemben volt?
Mit tehetünk mi? Mindannak ellenére, ami megoszt, a híveknek törekedniük kell egyetértésre, egymás iránti szeretetre, együtt lenni Isten igéje mellett, imádkozni az egyház egységéért.
Próbáljuk meg a gyerekek vágyakozását felkelteni az iránt, ahogy az első keresztyének éltek, kitartóan figyelve a tanításra, és imádkozva, miközben megpróbáltak szorosan Isten igéje szerint élni, és egymásról jól gondoskodni.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A keresztyén egyház közössége: élő szeretetközösség. Szeretetkapcsolat a gyülekezeten belül, és a gyülekezeten kívül állók felé. (***)

Történelem (Egyháztörténet)

 • Áttekintés a jelentősebb keresztyén/keresztény felekezetek kialakulásáról. (***)

Vizuális kultúra (Rajz — Művészettörténet)

 • Apostolok csoportját ábrázoló oltárképrészlet megfigyelése. Miről beszélnek a formák, a szerkezet, kompozíció? (***)

Vázlat:

Krisztus első gyülekezete — Jeruzsálem
naponta együtt a templomban
tanítás (lecke)
úrvacsorázás
együtt imádkozás
gondoskodás egymásról
javak megosztása (közös birtoklás)
csodák és jelek
kedvesség a nép előtt
a Szentlélek munkája

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .