315. Asszonyoknak jelenik meg; Péter és János az üres sírnál; Megjelenik Mária Magdolnának

,

Üzenet —Téma:

* Találkozni Jézussal — ma is lehet.

Előzmények:

Az Úr angyala leszállt a mennyből, és el­hengerítette a nagy követ Jézus sírj áról. Az őrök a városba menekültek, ahol jelentették a fő­papoknak, mi történt. A nagytanács lefizette őket, hogy elterjesszék a hírt: a tanítványok lopták el Jézus testét.

Bevezetés:

A történések pontos sorrendjét nem ismerjük. Itt a leglogikusabb eseménysort írjuk le röviden. Ám továbbra is probléma marad: vajon az Úr Jézus Mária Magdolnával találkozott-e előbb vagy a többi asszonnyal.

Történet:

A sabbat elmúltával (azaz szombat este 6 után) a Galileából jött asszonyok Jézus testének bebalzsamozására készültek.

Korán reggel indultak a sírhoz (Mária Magdolna és Mária, a kis Jakab anyja; valamint Johanna, Kuzának, Heródes Antipas gondviselőjének felesége (3/ő. Lk 8,3); és Salómé, Jakab és János anyja van említve). Útközben tanakodtak: „Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról?” De meglepetve látták, hogy a kő el van hengerítve a sírról. Mária Magdaléna visszasietett a városba, hogy elmondja Péternek és Jánosnak, ami történt. „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!”

Péter és János a sírhoz siettek. Közben az asszonyok bementek a sírba, és megláttak ott két angyalt. Egyikük így szólt: „Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Íme, ez az a hely, ahova őt tették. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt: az Emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszíttetnie, és a harmadik napon feltámadnia. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába: ott meglátjátok Őt, amint megmondta nektek.”

Az asszonyok félve és egyben reménykedve siettek vissza a városba. Az úton maga az Úr Jézus lépett oda* hozzájuk: „Legyetek üdvözölve!” — mondta. Az asszonyok leborultak előtte, mire az Úr is a tanítványokhoz küldte őket.

A városban elmondták a tanítványoknak, ami történt. A tanítványok nem hittek a bolond asszonyi beszédnek.

Közben Péter és János odaértek a sírhoz. János előbb érkezett, és a sírba benézve látta a lepedőket, amikbe Jézus testét csavarták, de nem lépett be a sírba.

Péter azonnal bement. Ő is látta a lepleket szépen összehajtva; az a kendő, amibe Jézus fejét burkolták, külön hevert összehajtva. Péter ezen meglepődött. Ha Jézust ellopták volna, ahogy Mária Magdolna vélte, nem maradt volna ilyen szép rend a sírban.

János is belépett, „és látott”. Eszébe jutottak Jézus szavai, hogy a harmadik napon feltámad, „és hitt”.

Ezalatt Mária Magdolna újra kiért a temetőbe. Sírva állt a nyitott sír mellett. Lehajolt, hogy benézzen, és látta a két angyalt fénylő fehér ruhában.

Az angyalok így szóltak hozzá: „Asszony, miért sírsz?”

„Mert elvitték az én Uramat, és nem tudom, hova tették” — hangzott Mária válasza. Majd elfordult a sírtól, és egy férfit látott maga előtt. Nem tudta, hogy Jézus az, a kertészre gondolt. Csak mikor Jézus a nevén szólította: „Mária!”, ismerte fel a Mestert.

Jézus így beszélt hozzá: „Ne érints engem, mert még nem mentem fel az Atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz, és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.”

Mária valósággal röpült a tanítványokhoz, hogy elmondja, látta az Urat, és beszélt vele! Ők azonban — János kivételével — még mindig nem hittek.

Jegyzet:

Jézus lépett oda — Aztán egyszer csak eltűnt. Jézus a feltámadást követően részben már megdicsőített, isteni testtel jelent meg. Az emberi test tulajdonságai még jellemzőek voltak rá, de nem volt többé alávetve a földi természet törvényeinek.

Énekek:

Református énekeskönyv: 16:5-6; 118:11-13; 185; 186; 347-349; 353; 356; 421
Jertek, énekeljünk: 39; 40; 41; 149:1-4; 174; 188; 240
Harangszó: 10; 11; 12; 36; 50:1
Dicsérjétek az Urat!: 88:1.5; 126; 129; 130; 132; 133; 135; 137
Erőm és énekem az Úr: 1; 24; 39; 57:2-3; 105:1.5; 117; 137; 143:1-2

Megjegyzés:

Jézussal találkozni — Mi már nem olyan módon találkozunk vele, mint feltámadása után az akkor élt emberek. Ez ma lelkiképpen, hitben történik a Bibliát olvasva, igehirdetést hallgatva, imádságos közösségben… „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” — írja Péter apostol (lPt 1,8-9).

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Húsvéti szokásaink, és azok eredete, magyarázata. (* ** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Íráselőkészítő feladat: útvonal rajzolása folyamatos vonallal. (*)
 • Húsvéti történet versben elbeszélve. (*)
 • Húsvéti köszöntőversek olvasása és tanulása. (* ** ***) Köszöntővers írása. (***)
 • Hírvivő asszonyok: a sírnál tapasztaltak megfogalmazása bibliai szereplők nevében. (** ***)
 • Dramatizálás: az asszonyok és a tanítványok beszélgetése. (** ***)
 • A húsvét jelentősége Túrmezei Erzsébet: Húsvét után c. verse alapján. (**)
 • A tanítvány és az Úr Jézus viszonya Kádár Ferenc: Húsvéti ének c. versében. (***)
 • Húsvéti üdvözlet megfogalmazása. (** ***)

Ének-zene

 • Húsvéti énekek éneklése. (*)

Vizuális kultúra (Rajz)

 • Húsvéti üdvözlőlap készítése grafikai eszközökkel. (**)

Vázlat:

vasárnap reggel
Mária Magdolna (Magdaléna)
Mária — Johanna — Salómé
kő elhengerítve
Mária Magdolna elmegy
2 angyal a sírban
„Miért keresitek a holtak között az élőt?”
útközben találkoznak Jézussal
„Adjátok hírül atyámfiainak”
Péter — János
Mária Magdolna: „Rabbuni!” = Mesterem!
a tanítványok nem hisznek

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .