Üzenet —Téma:

* A megbánás bűnbánat vagy önvád is lehet.
* Az önvád, önsajnálat mélypontja az ön­gyilkosság.

Előzmények:

A szanhedrin Kajafás főpap vezetése alatt az Úr Jézust halálra ítélte. Péter megtagadta Mes­terét.

Történet:

Júdás Iskáriótes megkapta a 30 ezüstpénzt* a főpapoktól és a vénektől Mestere elárulásáért. Amikor Júdás látta, hogy Jézust a szanhedrin halálra ítélte, megbánta árulását. Elhatározta, hogy visszaviszi a pénzt a főpapoknak és véneknek.

Elment a templomba, és így szólt hozzájuk: „Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el.” Ám azok közönyösen válaszoltak: „Mi közünk hozzá? A te dolgod.”

Erre ő eldobta az ezüstöket a templomban, elment és fölakasztotta magát.

Később mesélte el Péter, hogy miután Júdás fölakasztotta magát, leesett, és „egész belső része kifordult” (lásd még a 320. leckét).

A főpapok pedig fölszedték a templomban a pénzt. „Nem szabad ezt a templom kincséhez tennünk, mert vérdíj*” — mondták. Elhatározták, hogy földet vesznek érte, s a Jeruzsálembe látogató, és ott meghaló idegeneket temetik majd bele. Egy fazekastól vásároltak földterületet*, ami az „Akeldama”*, vagyis „Vérmező” nevet kapta.

Máté ezzel kapcsolatban Jeremiás prófétát idézi, de a prófécia Zakariástól való (Zak 11,12-13). Máté talán a Jer 18,6-ra vagy JSir 4,2-re gondolhatott, ahol Jeremiás a fazekasról beszél.

Jegyzetek:

Harminc ezüstpénz — Egy rabszolga ára.

Vérdíj — Az 5Móz 23,19 mutat rá, hogy a szégyenteljes módon (paráznaságból) szerzett pénzt áldozati ajándékként sem vihették a templomba. A papok bizonyára erre gondoltak. A pénz, amit Júdás „szerzett”, ilyen szégyentelinek minősült. „Vérdíj”-nak nevezték. Ezzel maguk felett is kimondták az ítéletet, hisz Júdás tőlük kapta.

A fazekas mezeje — Az ilyen mezőnek szinte semmi értéke sem volt, mivel a fazekas már kitermelte belőle az agyagot, vagyis gödrös, értéktelen, terméketlen terület maradt vissza. A zsidó vezetők szemében tehát Jézus élete nem ért többet, mint egy értéktelen földdarab. Ennyiért árulta el Júdás a Mesterét, s vetett véget a saját életének.

Akeldama — „Vérmező”. Kb. fél óra járásra esett Mórijjá hegyétől délre. Zarándokok temetőjéül használták.
Péter (ApCsel 1,20; 320. lecke) a Zsolt 69,26-ra utal: „Legyen pusztává szállásuk, sátraiknak ne legyen lakója!”

Énekek:

Református énekeskönyv: 5:4.6; 38:1.18.21; 130:1-2; 206:1.3; 220:1.3.5; 236:1-2; 345:1-3
Jertek, énekeljünk• 116:1-2.4; 198:2-4
Harangszó: 36; 49:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 63; 73:2; 74:3-4; 161; 163
Erőm és énekem az Úr: 52; 56:3-4; 121

Megjegyzések:

Bűnbánat vagy önvád — A Biblia említi a sajnálat, megbánás néhány formáját, ami nem vezetett bocsánatra. Pl. Saul esetében, aki eljutott a megbánásra ballépései miatt, de nem kért bűnbocsánatot. A megbánásnak ezt a formáját inkább önvádnak kellene nevezni. Júdás nagyon komolyan látja, hogy ártatlant árult el, de bűnével nem jut Isten elé; nem kér bocsánatot.
A megbánásnak ez a módja önvád és önsajnálat formájában gyakran depresszióba, sőt öngyilkosságba vezet.

Öngyilkosság mint mélypont — A zsidók nagyon féltek az öngyilkosságtól, mivel elkövetője azután már nem javulhat meg, és így nehéz bűnökkel terhelten kell Isten előtt megjelennie.
A Biblia sehol sem beszél egyenesen öngyilkosságról. A gyilkosságról viszont már az 1Móz 9,5-ben rendelkezik Isten: egyik ember nem ölheti meg a másikat ok nélkül. E parancsolat érvényes minden további nélkül az öngyilkosságra is. Az öngyilkosság oka legtöbbször a magányosság. Az a mélypont, ahol az ember önmagát Istentől és embertől elhagyottnak érzi. Pedig Isten szeretetének, hűségének és megbocsátásának az evangéliuma minden helyzetben érvényes.
Helyénvaló itt beszélni arról, hogyan működik, mennyit fejlődött hazánkban az öngyil­kosokon való segítés.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Vétek és megbánás. Megbánás és bocsánatkérés. Mi az eredménye a bocsánat­kérés/bocsánat nélküli megbánásnak? Az önvád, önsajnálat veszélyei. (***)
  • Mi vezethet öngyilkossághoz? Hogyan lehet segíteni az öngyilkossági gondolatokkal küzdő embernek? (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • A bűnbocsánat hiábavalóságának gondolata József Attila: Tudod, hogy nincs bocsánat c. versében. (***)
  • Két tanítvány: Péter és Júdás tettének és következményének összehasonlítása Győri József: Emberek a kereszt alatt c. verse alapján. (***)
  • Az áruló Geréb bocsánatkérése Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényében. (***)
  • Bocsánatkérő levél írása képzelt vagy valós személyhez és szituációban. (***)

Vázlat:

Júdás Iskáriótes
áruló
30 ezüstpénz
bánat
pénzt vissza a templomba
öngyilkosság
vérdíj — Akeldama

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .