Üzenet — Téma:

* Mit jelent az engedelmesség?
* Isten akaratát cselekedni nemcsak szavakban, tettekben is.
* „Térjetek meg!”

Előzmények:

Az Úr Jézus megtisztította a templomot az árusoktól és pénzváltóktól. Tanítványaival beszél­getett a fügefa elszáradásáról.

Történet:

Az Úr Jézus a főpapok és írástudók kérdésére három példázattal felelt. Ezek egyike a két testvérről szóló.

A Mt 21,23-27; Mk 11,27-33 és Lk 20,1-8-ban találunk adatokat Jézus és a főpapok s írástudók közti párbeszédről.

A zsidók megkérdezték Jézustól, hogy milyen hatalommal gyógyít, és ki adta neki ezt a hatalmat.

Jézus erre megkérdezte, hogy a János keresztsége mennyből vagy emberektől való volt-e.

Azok nem mertek válaszolni. Ha azt mondják, János a mennyből kapta a parancsot, hogy kereszteljen, akkor Jézus talán meg fogja kérdezni tőlük, hogy miért nem hittek Jánosnak. Ha pedig kijelentik, hogy János Isten parancsa nélkül keresztelt, félhetnek a nép reakciójától, mert a nép Jánost prófétának tartotta.

Ezért csak azt felelték, hogy nem tudják.

„Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal teszem ezeket” — válaszolta az Úr Jézus.

Majd megkérdezte: „De mi a véleményetek erről?” És elmondta a két testvér példázatát:

Egy embernek két fia volt. Odament az egyikhez, és azt mondta neki: „Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben.” De ő így felelt édesapjának: „Nem akarok.” Később a fiú meggondolta magát, és mégis elment a szőlőbe.

Aztán az apa a másik fiához ment, és annak is ugyanezt mondta. A fiú így válaszolt: „Megyek, uram.” De nem ment el.

Jézus ekkor megkérdezte a főpapoktól és írástudóktól: „Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?”

Azok azt felelték: „Az első”.

Jézus erre azt mondta nekik: „Bizony mondom néktek: a vámszedők és a parázna nők* megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján (igaz módon, Isten küldötteként), de nem hittetek neki, a vámszedők és a parázna nők pedig hittek neki. Ti azonban ezt látva még később sem gondoltátok meg magatokat, hogy higgyetek neki.”

Néhány megjegyzés a példázathoz:

Természetesen mindkét fiú helytelenül cselekedett. Az első nem akart szót fogadni, a második pedig úgy tett, mintha engedelmes volna, és mégsem volt az.

A különbség a kettő között az, hogy az első fiú meggondolta magát, és később engedelmes­kedett, míg a második engedetlen maradt.

Az első megtért. A második csak színlelte az engedelmességet, de valójában saját akarata szerint cselekedett.

A Jézust faggató zsidók kétségkívül olyanok voltak, mint a második fiú. Kegyes, istenfélő színben tüntették fel magukat, de nem úgy éltek. Sőt, Keresztelő János nyomatékos felszólítása is, hogy térjenek meg, hidegen hagyta őket.

Egészen más volt a helyzet a vámszedőkkel, olvassuk a Lk 3,12-ben (217. lecke). Ők azt kérdezték Jánostól: „Mester, mit tegyünk?” Ezek a zsidó vezetőktől oly nagyon megvetett emberek először nem akartak Isten parancsai szerint élni, mint ahogy a példázatbeli első fiú vonakodott megtenni azt, amivel édesapja megbízta. De János felszólítására meggondolták magukat.

Jegyzet:

Parázna nők—Ez a szó gyakran előfordul a Bibliában. Ma azt mondjuk: utcanők, örömlányok, prostituáltak. Beszélhetünk erről a gyermekekkel? Igen. Jobb, ha koruknak megfelelő magyarázatot hallanak, mintha az „utcán” ismerkednek meg vele. Különben is, ha a bibliaolvasás közben előkerül, nehezen ugorhatunk át rajta.
Talán jó a fogalmat egyszerűen megmagyarázni, pl.: Olyan nők, akik pénzért adják oda magukat a férfiaknak. (Ha ezt a témát szóba hozzuk, vigyázzunk, hogyan szólunk a szexualitás „alapkérdéséről”.)

Énekek:

Református énekeskönyv: 81:13-17; 119:83.87; 172; 287:4; 299:5
Jertek, énekeljünk: 208; 238; 239
Harangszó: 43; 44:1; 45
Dicsérjétek az Urat!: 5; 82; 154:3
Erőm és énekem az Úr: 129; 139:2

Megjegyzések:

Engedelmesség — A gyermekek néha úgy viselkednek, mint a példázatbeli két testvér. A felnőtt még hálás is lehet, ha kérését teljesítik.
Az is előfordul, hogy a szülők ajándékot ígérnek a szófogadónak. Ezzel szinte felkínálják az engedetlenség lehetőségét.
A gazdasági életben is a beosztottak dönthetik el sokszor, hogy teljesítenek-e egy megbízást vagy sem. Gyakran már nem is hangzik el egyenes utasítás, hanem a főnök kér: „Megtenné ezt vagy azt?” Ez ellen nem lehet kifogásunk önmagában véve, de a bibliai határozott parancsra „Menj el!”, csak ez lehet a válasz: „és megteszi” (Mt 8,9; 237. lecke).
És még valami: Mikor nem kell szüleidnek, tanítódnak, általában a felsőségnek sem engedelmeskedned? Ha olyat kívánnak, amit Isten tilt. (Péter és az apostolok azt mondják a nagytanácsnak az ApCsel 5,29-ben: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek.”)

Isten akaratát cselekedni — A példázat központi kérdése, hogy ki cselekszi Isten akaratát. Vannak emberek, akik nagyon álszenten úgy tesznek, mintha Istennek szolgálnának, de nem azt teszik, ahogy Jézus korának vallási vezetői sem. Aztán vannak olyanok is, akik Isten nélkül élnek, de később keresik Isten akaratát. A megtérő és neki engedelmeskedő bűnösökben örömét leli Isten.

Felszólítás megtérésre — Keresztelő János megtérésre való felszólítása nem barátságos kérés vagy jó tanács volt, hanem parancs, melyet Isten üzent a népnek: „Térjetek meg!” Aki ezt a parancsot elengedte a füle mellett, az Istennel szemben volt engedetlen. Nemcsak Keresztelő János szólított fel megtérésre, hanem az egész Bibliában olvassuk ezt a felszólítást. Jézus igehirdetésének a középpontja is ez volt, ahogy a Mk 1,15-ben olvashatjuk: „Betelt az idő, és elközelített már az Isten országa: térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Dráma

  • Engedelmesség a mindennapi életben, és az Isten parancsainak való engedelmesség. A látszatengedelmesség problémái. Szavaink és tetteink egysége. (***)
  • Életjátékok: A bibliai példázat és mai párhuzamainak dramatizálása. (***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Földünk és környezetünk (Földrajz) / Történelem

  • A szőlő és művelése az ókori Palesztinában és ma. (***)

Vázlat:

főpapok, írástudók, vének

példázat két fiúról
parancs: ki a szőlőbe
első: nem megyek – meggondolta magát: kiment
második: megyek – nem ment ki

„Ki teljesítette az apja akaratát?”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .