293. A templom második megtisztítása

,

Üzenet — Téma:

* A templom az imádság háza.

Előzmények:

A jeruzsálemi bevonulása utáni éjszakát az Úr Jézus Betániában töltötte. Másnap reggel ismét a templomvárosba ment. Megátkozta a fügefát, melyen csak levelek voltak, de gyümölcs nem.

Történet:

Az Úr Jézust tanítványaival együtt ismét a templomban találjuk. A templomtéren élénk kereskedés folyt. Fellépése kezdetén is haragudott emiatt. (Erről a Jn 2,12-22-ben olvashatunk; 222. lecke: Jézus először tisztítja meg a templomot.)

Persze, hogy előnyösebb volt az áldozati állatokat ott helyben megvásárolni*, mint lakóhelyükről, esetleg több napi járóföldről maguk előtt hajtani. Nem beszélve a más országokból érkező zarándokokról! Mégsem kellett volna a templomtérből vásárteret csinálni.

Nemcsak az áldozati állatokkal kereskedtek, de ott folyt a rendkívül jól jövedelmező pénzváltás is. A pénzváltók váltották át a „pogány” római pénzt templompénzre. Ezzel fizették a személyenkénti évi fél siklus templomadót. Amikor Jézus az árusokat és jószágaikat kiűzte a templomtérről (a pogányok udvarából), a galambárusok székeit és a pénzváltók asztalait feldöntötte, azt mondta: „Meg van írva: Az én házamat imádság házának* nevezik: ti pedig rablók barlangjává teszitek.”

Ez súlyosabb kijelentés, mint amit Jézus a templom első megtisztításakor mondott. Akkori vádja szerint Atyja házát „kalmárkodás házává” tették. Isten háza imádság háza, nem pedig vásártér. Ezt az emberek nyilván elfelejtették. Nem Istennel törődtek, hanem önmagukkal, a nyereséggel, melyet megszerezhettek. És mire célzott Jézus a „rablók barlangjá”-val? Ez az elnevezés nem csupán a kereskedőkre vonatkozott, hanem azokra is, akik ehhez beleegyezésüket adták busás haszon reményében. A főpapok és írástudók bősz reakciója mutatta ezt. Amikor meghallották, hogy Jézus mit tett, azon tanakodtak, hogy öljék meg. „Féltek ugyanis tőle, mert tanítása magával ragadta az egész sokaságot.” Tudniillik a nép szívesen hallgatta Őt. Ha ilyen népszerű, nem foghatták el nyíltan. Könnyen lázadás törhetett volna ki miatta. És a lázadás veszélyes volt, a rómaiak várható megtorlása miatt.

Jézus azon a napon is csodákat tett: vakok és bénák mentek oda hozzá, akiket meggyógyított. A gyermekek lelkesen kiáltozták: „Hozsánna a Dávid Fiának!” Még az előző napról ismerték ezt a kiáltást, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe (lásd a 291. leckét). A főpapok és az írástudók megint haragra lobbantak. Hogy merik a gyermekek Őt „Dávid Fiának” nevezni? Ez ugyanis azt jelenti, hogy Ő a megígért Messiás! Nem szabad tőle várni a szabadítást (ez a „hozsánna” szó jelentése)!

„Hallod, mit mondanak ezek?” — kérdezték tőle méltatlankodva. Jézus a Szentírásból ismert szavakkal válaszolt: „Hallom. Sohasem olvastátok: Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet?” (Zsolt 8,3*) Ahogy többször is tette, bibliai textussal hallgattatta el őket. (Gyakran ez a legjobb megoldás az ellenséggel szemben.)

Jézus ezután az embereket otthagyva, tanítványaival visszament Betániába, és ott töltötte az éjszakát.

Jegyzetek:

Állatvásár a templomban — Az emberek szívesen vásároltak áldozati állatot Jeruzsálemben, mivel megtörténhetett, hogy a magukkal hozott állatok útközben megsántultak vagy megsérültek. A törvény szerint pedig csak hibátlan állatokat volt szabad áldozni.

Imádság háza — Az Úr maga nevezte a templomot „imádság házá”-nak: „Mert az én házam neve imádság háza lesz minden nép számára.” (Ézs 56,7)

Zsolt 8,3 — A textus szó szerint így hangzik: „Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.”

Énekek:

Református énekeskönyv: 8:2; 162:1-4; 163:1-2; 165:6; 376:3; 398:3
Jertek, énekeljünk: 55:1; 57
Harangszó: 14; 15; 16; 40:6
Dicsérjétek az Urat!: 30; 74:2; 97
Erőm és énekem az Úr: 56:2; 57:1; 97; 130

Megjegyzés:

Isten háza imádság háza — Ez a gondolat eredetileg a jeruzsálemi templomra vonatkozik, de terjesszük ki mai templomainkra is. Az istentisztelet fontos része az imádság. Gondolunk a gyülekezet csendes imádságára, a nyilvános imádságokra és a hálaadásra, melyet a lelkipásztor mond el.
Beszélhetünk arról, hogyan viselkedjünk a templomban és az istentisztelet alatt. Tiszteletteljesen. A templomban Isten vagy mi vagyunk a fontosabbak?

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem / Vizuális kultúra (Művészettörténet)

  • Templomok az ókori Izráelben, és a kereszténység különböző korszakaiban. Az épületek rendeltetése és jellegzetes építészeti megoldásai. (***)
  • Milyen a mi templomunk9 Mire való egy templom? Templomlátogatás. (** ***)
  • Templomunk építésének története. (***)
  • A templomok körül folyó kereskedelem régen és ma. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • A bibliai történethez kapcsolódó párbeszédek alkotása szituációs játékkal és/vagy írásban. (** ***)
  • A bibliai történet újrafogalmazása hír, ill. riport formájában. (** ***)
  • Beszélgetés Győri József: Hozsanna után c. verse alapján. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Képeslaptervek templomábrázolással. (** ***)
  • A jeruzsálemi és egy mai templom makettje gyurmából vagy agyagból. (***)

Vázlat:

Jézus, tanítványok
Jeruzsálem – templom
árusok – ökrök, juhok, galambok
pénzváltás

kiűzés: rablók barlangja
„Az én házamat imádság házának nevezik…”

gyógyítások
gyermekek: „Hozsánna a Dávid Fiának!”

a főpapok és írástudók dühösek
„Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet.”

vissza Betániába

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .