291. Jézus bevonul Jeruzsálembe

,

Üzenet — Téma:

* Jézus mennyei Király. A te szíved királya is.

Előzmények:

Betániában az Úr Jézust Mária drága olajjal kente meg temetésére való előkészületül.

Történet:

Sok zsidó ment Betániába, nemcsak Jézus miatt, hanem a feltámasztott Lázárt is látni akarták. Ez egyáltalán nem tetszett a főpapoknak. Tanácskoztak, hogy Lázárt is megölik.

A húsvét előtti hét első napján az Úr Jézus reggel Jeruzsálembe indult a tanítványaival. Sokan csatlakoztak hozzá erre a rövid sétára az Olajfák hegyén át.

Az Úr Jézus elküldte két tanítványát a Bétfagé* nevű közeli faluba, ahol találnak majd egy nőstény szamarat a csikójával, amelyen még nem ült soha senki. Azt vigyék el neki. Ha valaki megkérdezi, hogy miért oldják el a csikót, mondják azt: „Mert az Úrnak van szüksége rá.”

A tanítványok Jézushoz vezették a szamárcsikót. A többi tanítvánnyal együtt ruháikat (felsőruháikat) ráterítették a csikó hátára, és ráültették Mesterüket. Ezzel mutatták meg Jézus iránti tiszteletüket.

Jézus Jeruzsálem felé indult. Így teljesedett be Zakariás próféciája, hogy szamáron ülve megy be Jeruzsálembe (Zak 9,9)*. De a tanítványok ezt akkor még nem értették.

A Jézust körülvevők felsőruháikat és a fákról vágott ágakat terítették az útra, hogy Jézus azon haladjon. Így tisztelték Jézust királyként*

Közben ünnepi zarándokok érkeztek, akik meghallották, hogy Jézus közeledik. Pálmaágakat lengettek, ahogy azt a zsidók a lombsátor-ünnepen szokták tenni. A pálmaág a győzelem, a felszabadulás jelképe.

A két csoport lelkesülten üdvözölte egymást a „messiási köszöntéssel”* (Zsolt 118,25-26-ból): „Hozsánna!* Áldott a király, aki az Úr nevében jön, az Izráel királya!” És: „Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa! Hozsánna a magasságban!” És a válasz: „A mennyben békesség, és dicsőség a magasságban!”

Farizeusok is voltak a sokaság közt. Irigyen mondták Jézusnak: „Mester, utasítsd rendre tanítványaidat!” (Ezzel a „követői”-re céloztak.) De Jézus így válaszolt: „Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani.”

A sokaság Jeruzsálem előtt megtorpant. Az Úr Jézus megsiratta a várost, mert tudta, mi történik majd a büszke várossal és lakóival. Így szólt: „Bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemeid elől.” Bárcsak a város lakói, a sok zarándok, akik húsvét ünnepére feljöttek, elismernék Üdvözítőjüknek! Ehelyett a nép cserben hagyja majd, és segít elítélésében.

Nagyon szánta a templomvárost. Megjövendölte, hogy sok év múlva (Kr. u. 70-ben*) el fogják pusztítani.

Amikor a körülötte lévők látták, hogy Jézus sír, és hallották a szomorú jövendölést, elszállt az ünnepi örömük. Megértették, hogy ilyen királytól semmit sem várhatnak. Csalódtak benne.

Jeruzsálemben szétoszlott a menet. Nagy volta nyugtalansága városban. Sokan megkérdezték azoktól, akik Jézussal érkeztek: „Ki ez?” „Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta” — hangzott immár lelkesedés nélkül.

A nagytanács tagjai pedig háborogtak a történtek miatt: „Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!”

Jézus tanítványaival egész nap csaknem észrevétlenül a városban maradt, és tanította a népet. Estefelé ismét Betániába ment. Így töltötte a szenvedése és halála előtti utolsó napokat.

Jegyzetek:

Betfagé — „Éretlen fügék háza.” A zsidó hagyomány (Halacha) szerint ez a falucska még Jeruzsálemhez tartozott, úgyhogy ott is lehetett a húsvétot ünnepelni.

Zakariás 9,9 — „Örvendj nagyon, Sion leánya, ujjongj, Jeruzsálem leánya! Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos, és szamáron ül, szamárcsikó hátán.” A „Sion leánya” elnevezés utalás a messiási népre.

Királyként tisztelték — Manapság a magas hivatalú személyek elé vörös szőnyeget terítenek, hogy ne lépjen a piszkos földre. Az Ószövetségben hasonló példát találunk a 2Kir 9,13-ban. Amikor a vezérek megtudták, hogy Jéhú Izráel királyává kenetett fel, ruhájukat leterítették alája a lépcsőre.

Messiási köszöntés — A zsidó hagyomány előírja, hogy húsvétkor a „Nagy Hallél”-t kell énekelni. Ez a Zsolt 113-118. A Mt 26,30-ban és Mk 14,26-ban azt olvassuk Jézusról és tanítványairól: „miután elénekelték a zsoltárokat…” A messiási köszöntés tehát ennek az éneklésnek a része.

Hozsánna — Ez a héber szó azt jelenti: „Segíts!”, „Ments meg!”, „Üdvözíts!” Ezt itt úgy is lehet érteni: „Ő segít, megment, üdvözít minket!”

Kr. u. 70. — A rómaiak ekkor elpusztították Jeruzsálemet; a templom is megsemmisült, úgy, ahogy azt Jézus megjövendölte. A pompás templomot tűz emésztette meg.

Énekek:

Református énekeskönyv: 47:1.3; 92:1.7; 118:12-13; 330:1-8; 331:1-5; 468:1-6
Magyar református énekeskönyv: 211/b:1-4; 211/c:1-7
Jertek, énekeljünk: 3; 74; 86; 87; 110; 117
Harangszó: 8; 41; 53:1-2; 54:1.5
Dicsérjétek az Urat!: 24:1.3; 30; 49; 50:1.4; 64:1
Erőm és énekem az Úr: 18; 39; 57:1; 97; 103

Megjegyzések:

Jézus Király — Meglepő, hogy az Úr Jézus nem tiltotta meg a sokaságnak, hogy Őt királyként fogadja. Elfogadta a tiszteletet, habár ismerte az emberek ingatag természetét. Tudta, hogy az Ő királysága egészen más.
Vigyázzunk, hogy Jézust ne csak földi vezérünknek tekintsük, hanem főleg mennyei királyunknak. Ne kívánjuk, hogy csak földi kívánságainkat teljesítse! Szívünk Királya akar lenni!
Jeruzsálem pusztulásáról szóló jövendölésével Jézus azok számára, akik Őt tisztelték, elvágta az utat Dávid földi királyságának helyreállításához.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Virágvasárnap ünnepe, és a hozzá kapcsolódó szokások. (**)

Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Mai királyságok. Az alkotmányos monarchia, mint államforma. Összehasonlítva ezzel: az ókori uralkodók jogai. (***)
 • Királyválasztások és koronázások a történelemben. Két magyar példa: I. István királlyá koronázása, és Hunyadi Mátyás királlyá választása szemelvények alapján. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Értő olvasás: virágvasárnapi vers feldolgozása. (*)
 • Virágvasárnapi jelenet bábjátékszerűen, asztalon mozgatható emberalakokkal. (*)
 • Király érkezik címmel egy ismert vagy kitalált történethez kapcsolódó jelenet eljátszása. (**)
 • Kádár Imre: Virágvasárnapon c. versének megismerése, összehasonlítása a bibliai történettel. Verstanulás, versmondás. (**)
 • A bibliai történethez kapcsolódó élethelyzet eljátszása. Elbeszélő fogalmazás írása a jelenet alapján. (**)
 • Képzelt szereplők nézőpontjából a bibliai történet elmondása, ill. megfogalmazása írásban. (***)
 • Liturgikus imádságforma folytatása szabadon, szóban vagy írásban. (***)

Biológia / Háztartástan (Technika)

 • Pálmafajták eredeti élőhelyükön és hazánkban. A szobapálmák gondozása. (***)

Ének-zene

 • Ünnepek dalai: virágvasárnapi énekek. (* ** ***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Tematikus rajz: Jézust ünneplő emberek ábrázolása. (*)
 • Emberalakok formázása gyurmából, papírból. Virágvasárnapi jelent modellezése a formázott alakokkal, textilhulladékból kivágott ruhákkal, falevelekkel. (*)
 • A színek hangulati szerepe: virágvasárnapi kép rajzolása, színezése. (**)
 • Kollázs: „Királyi út” készítése csoportmunkában textildarabok és préselt levelek felragasztásával. (**)
 • Pálmalevelek formájának megfigyelése, rajzolása. Pálmalevél-motívumok díszítőelemként való felhasználása egyszerű papírmunkákon• meghívó, könyvjelző, levélpapír. (***)
 • Teremdíszítés színes papírból kivágott pálmalevelekkel. (***)

Vázlat:

Betánia – Lázár
közeleg a húsvét
Jézus Betániában

emberek
– Betániából
– Jeruzsálemből

Betfagé – szamár a csikójával

Jézus mint Király
– szamárcsikón ül
– földre terített felsőruhák
– pálmaágak

„Hozsánna!”

prófécia Jeruzsálemről
körülzárják, elpusztítják
(Kr. u. 70)

Jézus Betániában éjszakázik

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .