290. Jézus megkenetése Betániában

,

Üzenet – Téma:

* Jézusért semmi sem drága.
* Ne ítélj, hogy ne ítéltess!
* Kegyességed legyen őszinte, igaz, „jó illatú”!

Előzmények:

Jeruzsálembe tartva az Úr Jézus elmondta a minákról szóló, később pedig a talentumokról szóló példázatot.

Történet:

Az Úr Jézus hat nappal* húsvét előtt Betániába, a Jeruzsálem közelében levő faluba érkezett. Ott lakott Márta, Mária és Lázár, akit Jézus feltámasztott a halálból (lásd Jn 11,1–44; 284. lecke). Jézus most nem a barátaihoz ment, hanem egy bizonyos leprás Simonhoz*. (Lehet, hogy ezt az embert Ő gyógyította meg, és most az hálából házába fogadta.)

Szombat este Simonnál vacsora volt. Jézuson és tanítványain kívül ott volt Lázár is. Tehát feltámasztása után nem vonult vissza, hanem barátai közt élt úgy, ahogy eddig. Életének minden napja Jézus isteni hatalmának a bizonysága.

A vacsorát Lázár nővére, Márta szolgálta fel. Már előbb is szolgálatkész, gyakorlatias asszonynak ismertük meg (Lk 10,40; 269. lecke).

Mária is ott volt, de nem segített. Míg a tanítványok úgy gondoltak Jézusra, mint Izráel királyára, ő megértette Jézus utalásait: Barátja, Ura és Üdvözítője hamarosan meg fog halni. Iránta való szeretetét és tiszteletét igyekezett tettével kimutatni.

Vacsora közben a nála levő alabástrom tartót* (korsót) feltörte, és belőle nárduskenetet* öntött az Úr Jézus fejére, lábára, amit hajával törölt meg. A rabszolganők szolgáltak így uruknak. A kenet illata betöltötte az egész házat.

A tanítványok bosszankodtak Máriára: „Mire való ez a pazarlás?” – morogták. Kár ezért a drága kenetért. Ebből látszik, hogy Jézus jövendölését, miszerint hamarosan meg fog halni, nem vették komolyan. Mária tettét csak eszükkel ítélték meg, és nem a szívükkel. Júdás Iskáriótes így szólt: „Miért nem adták el inkább ezt a kenetet háromszáz dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek?” Júdás ezt nem azért mondta, mintha törődött volna a szegényekkel, hanem azért, mert tolvaj volt. Ő gazdálkodott az adományokkal*, s lopkodott az erszényből.

Jézus így válaszolt: „Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hagyjátok őt, hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük, én azonban nem leszek mindig veletek. Megtette, ami tőle telt, mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő*. Bizony, mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére.”

Kiegészítés: Júdás árulása

Márk 14,10–11: Jézus figyelmeztetése Júdás számára utolsó csepp volt a pohárban. Látta már, hogy a Mester nem akarja elfoglalni Izráel trónját, sőt egyre hangoztatja, hogy meg fogják ölni. Ez nagy csalódást okozott neki. Most jó alkalmat látott arra, hogy nyerjen valamit az ügyön, és egyúttal bosszút álljon Jézuson. Hiszen tudta, hogy a főpapok és a nagytanács titokban el akarták fogni, és meg akarták ölni (Mt 26,4). Megparancsolták, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse nekik (Jn 11,57). Ezért határozta el, hogy elárulja Jézust. A főpapok örültek az árulásnak, és pénzt ígértek neki (harminc ezüstöt, egy nagyon olcsó rabszolga árát; lásd Mt 27,3–10; 308. lecke).

Érthetetlen, hogy egy ilyen ember olyan sokáig megmaradhatott a többi tanítvány között, és az Úr Jézus közelében. Bizony, a képmutatók és árulók éveken át becsületesség és igazhitűség álarcában ott lehetnek Krisztus gyülekezetében, anélkül, hogy valaki gyanút fogna. Egy adott pillanatban néha mégis bevallják és megmutatják igazi jellemüket. Gyakran teszik ezt dicsőségért vagy anyagi előnyért. Pál óv az ilyen emberektől, többek közt az 1Tim 6,5-ben.

Jegyzetek:

Hat nappal húsvét előtt – A Mt 26,2 szerint Jézus azt mondta tanítványainak, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe. Ehhez kapcsolódik a poklos Simonnál tartott vacsora. A Jn 12,1-ben húsvét előtt hat napról van szó. Némelyek azt gondolják, hogy két különböző vacsorát tartottak. De ez nem valószínű, mivel akkor Mária két vacsorán kente volna meg Jézust. Az látszik elfogadhatónak, hogy Máté nem pontosan adja meg a vacsora időpontját, és ugyanarról a vacsoráról van szó.

Bélpoklos Simon – A Jn 12,1–3-mal kapcsolatban az is elképzelhető, hogy Simon Márta férje vagy édesapja volt, mivel Márta szolgált fel a vacsorán.

Alabástrom tartó – Az alabástrom némileg átlátszó, fehér vagy rózsaszínű mészkő. A márványnál puhább, így alkalmas volt arra, hogy vázákat, edényeket, szelencéket készítsenek belőle, különösen a drága és folyékony nárdusolaj számára. Megtöltése után a nyílását szorosan lezárták. Nem volt nehéz feltörni.

Valódi nárdus – Indiai növény, melyből a drága és jóillatú nárdusolajat vagy mirhát készítették. Máriáé valódi volt, tehát nem volt összevegyítve más olajjal. Ezért volt olyan drága.

Adományok – Abban a korban szokás volt a rabbikat és tanítványaikat pénzzel támogatni. Júdás arról beszélt, hogy a nárdusolaj eladásából befolyt pénzt a szegényeknek lehetett volna adni. Ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus és tanítványai abból a kevésből, amijük volt, adtak a szegényeknek. Ez Júdás feladata lehetett.

Temetésemre készített elő – A holttestet temetés előtt jóillatú kenőccsel, olajjal kenték meg (vö. Jn 19,39–40).

Énekek:

Református énekeskönyv: 25:1.5; 103:1; 105:1; 119:1; 165:1.6; 167:1; 286:11; 474
Jertek, énekeljünk: 63:2; 65:1–2; 83; 85; 234
Harangszó: 40:1.6; 41; 50:1–2; 51:1
Dicsérjétek az Urat!: 6; 29:1; 31:1; 38; 49:1; 55:1; 134
Erőm és énekem az Úr: 6:1–2; 50; 80:2; 124; 142:1–2

Megjegyzések:

Jézusért semmi sem túl drága – Az Úr Jézust szolgálni a legfőbb célja az igazi keresztyénnek. Idejét, vagyonát, sőt életét is föláldozza érte. Eleget teszünk mi ennek? Beszélgessünk róla a gyermekekkel!

Egymás elítélése – A tanítványok, de különösen Júdás kritikája élesen ítélte el Máriát. Óvakodjunk ettől: „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek!” (Mt 7,1)

Kegyességet színlelni – Júdás szinte az utolsó pillanatig kegyesnek mutatta magát. Tanítványtársai nem tudták, mi lakik a szívében. Mi is gyakran jobbnak mutatjuk magunkat, mint amilyenek vagyunk. Istent azonban a külsővel nem lehet becsapni. Csak a tőle kapott szív birtokában járhatunk őszintén Isten útján.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Mit jelent a szolgálat? Mivel szolgálhatunk társaink, embertársaink felé? Mivel szolgálhatunk Isten felé? (** ***)
  • Ítélkezés vagy intés? A hiba, vétek elkövetőjének helyes figyelmeztetése. (***)
  • A pénz, vagyon szerepe életünkben. Milyen helyet foglal el értékeink között? (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • Drámajáték csoportokban: a bibliai történethez kapcsolódó élethelyzetek, ill. azok mai párhuzamai. (** ***)
  • Hálaadó imádság megfogalmazása írásban. (***)
  • Reményik Sándor: Ne ítélj c. versének megismerése. Segítségével beszélgetés az ítélkezésről. (***)

Ének-zene

  • Hálaadó, dicsőítő ének éneklése hangszeres kísérettel. (***)

Vázlat:

Betánia
Poklos Simon
Márta – Lázár – Mária
Jézus megkenése
nárduskenet – 300 dénár
„temetésem napjára szánta”

Júdás
árulás

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .