288. Zákeus, a vámszedő

,

Üzenet – Téma:

* Jézus az elveszettekért jött.

Előzmények:

Az Úr Jézus, útban Jeruzsálem felé, Jerikónál meggyógyította a vak Bartimeust.

Történet:

Jerikóban* lakott Zákeus*, a fővámszedő*. A többi vámszedő főnökeként igen gazdag volt.

Zákeus látni* akarta Jézust. De mivel nagyon kistermetű volt, felmászott egy vadfügefára*. A lombok közt elrejtőzve remélte, hogy megnézheti magának a híres mestert.

Amikor Jézus a fügefához ért, fölnézett, és meglátta Zákeust. Megszólította: „Zákeus, szállj le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom.” Ismerte őt, pedig még nem is találkozott vele. Ő mindenkit ismer.

„A te házadban kell megszállnom” – jól mutatja ez, hogy nem véletlenül találkoztak, hanem az Úrnak határozott terve volt Zákeussal.

Sietve szállt le Zákeus a fáról, és örömmel befogadta Őt.

Amikor az emberek ezt látták, zúgolódtak: „Bűnös embernél szállt meg.” (Ők talán nem voltak bűnösök? Lenézték azokat, akik nyilvános bűnökben éltek, és nem tudtak örülni annak, hogy Krisztus egy bűnöst kegyelmébe fogadott.)

Zákeus házába vezette Jézust, és valószínűleg megvendégelte tanítványaival együtt. Sőt, így szólt az Úr Jézushoz: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” A pénzéhes vámszedő élete gyökeres fordulatot vett. Jó sok munkájába kerülhetett, hogy kiderítse, kitől mennyi pénzt vett el jogtalanul, és vagyona javát szétosztogatta.

Jézus válasza így hangzott: „Ma lett üdvössége ennek a háznak: mivelhogy ő is Ábrahám fia. Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lásd a „Megjegyzés”-t!)

Jegyzetek:

Jerikó – Jerikó, a „pálmák városa” Jézus korában fontos és gazdag város volt. Egykor Antonius római konzul (Kr. e. 83–30) a pálmafák és a balzsam jövedelmét az egyiptomi Ptolemaiosz dinasztiából származó királynőnek, Kleopátrának ajándékozta.
Nagy Heródes azért utazott Egyiptomba, hogy visszakapja a várost, melyet fényűzően újjáépített. Ott is halt meg.
A város kb. 2 km-re van az ószövetségi Jerikótól, a Jordán völgyében. Éghajlata majdnem trópusi. Jeruzsálemtől kb. 5 óra járásnyira található.

Zákeus – A név görög alakja Zakkai, melynek jelentése „tiszta/becsületes”! Nyilván gúnyosan ejthették ki a nevét, mivel tettei korántsem voltak tiszták és becsületesek.

Fővámszedő – A gazdag Jerikóban a pálmafák és a balzsam jövedelmét természetesen megadóztatták. Az adóbevétel a rómaiakat illette, behajtása a vámszedők segítségével a fővámszedő feladata volt. A beszolgáltatott adón túl szedett pénz az ő zsebükben maradt, ez volt a vámszedők jövedelme. Csakhogy túlontúl sokat kértek.

Látni – A „látni” több, mint „nézni”. Zákeus valóban találkozni akart Jézussal. Másrészt talán félt ettől a találkozástól, és jó volt, hogy a lombok közé rejtőzhetett.

Vadfügefa – Ez a fafajta nem a fennsíkon, hanem a Jordán völgyében, és Palesztina tengerparti síkságain gyakori. A fa ágai közel a talajhoz ágaznak szét, tehát nagyon könnyű rá fölmászni. Amint Nátánáel elhívásánál láttuk, az ember könnyen elrejtőzhet az alacsonyan elnyúló ágak alatt (lásd Jn 1,50; 220. lecke).

288

Énekek:

Református énekeskönyv: 89:1.7; 116:7.10; 119:88; 215:1–2.6; 461:2.6; 469:1–5
Jertek, énekeljünk: 110; 115; 120; 124; 132; 212
Harangszó: 32; 35; 36; 50:1–2
Dicsérjétek az Urat!: 18; 38; 51:1; 55:1; 60; 67; 72; 85
Erőm és énekem az Úr: 6:1; 18:1; 52; 59; 66:1; 74:1–2; 121:1–2

Megjegyzések:

Megkeresse és megtartsa az elveszettet – Itt az Úr Jézus egy mondatban körvonalazta feladatát. Így munkálkodik a Szentlélek. Először megkeresi a bűnöst, nevén szólítja, mint Zákeust, aztán következik a megmentés, a megtartás.
Zákeus szívébe már bele volt plántálva az a kívánság, hogy lássa Jézust. Gazdag és kétségtelenül előkelő volta ellenére ezért mászott fel a fára, mint egy gyerek. Nem puszta kíváncsiságból, hanem mert már a Szentlélek munkálkodott szívében.
Az engedelmességgel járó tiszta öröm jellemez ma is minden „megtaláltat”.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Háztartástan (Technika)

 • Barátok, társak. Miért jó a barátaiddal együtt játszani? Milyen az, ha valakinek nincsenek barátai? (*)
 • Takarékoskodás, a pénz szerepe életünkben. (* **)
 • A pénz beosztása. Mire gyűjtöd a pénzedet? Mit szánsz belőle másoknak? (**)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Adózás a mai Magyarországon. Történelmi példák az adóterhekre. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Mondókaszerű, játékos versek a takarékoskodás témában. (*)
 • Mit nem lehet pénzen megvásárolni? Beszélgetés a témához kapcsolódó vers segítségével. (* **)
 • Elbeszélő fogalmazás írása „A pénz nem boldogít” vagy „Jobb adni, mint kapni” címmel. (**)
 • Győri József: Zákeus vallomása c. versének feldolgozása. (***)
 • A bibliai történet mai párhuzama:
  – dramatizálás csoportmunkában;
  – egy mai Zákeus vallomása: írásbeli megfogalmazásban. (***)

Matematika

 • Játékos ismerkedés a pénzekkel. Számolási kísérletek. (*)
 • Melyik pénzen mit lehet vásárolni? Boltos játék. (*)
 • Feladatok a bibliai történethez kapcsolódva: számolás törtekkel, szorzás táblázatos megoldással. (**)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Színespapírból kivágott levelekből lombkorona ragasztása. (*)
 • Fa törzsének, ágainak festése. Emberalak a fán. Préselt levelekből lombkorona ragasztása. (* **)
 • Színespapírból malacpersely és pénzek kivágása, ragasztása. (*)
 • Illusztráció készítése a bibliai történethez, ill. mai párhuzamához. Lehetőség: karikatúraszerű ábrázolás. (***)

Vázlat:

Jézus
Jerikó
Zákeus – vámszedő – gazdag
alacsony termetű – vadfügefa

„Szállj le hamar”
Jézus látogatása

zúgolódók: bűnös ember!

vagyon fele a szegényeknek
a zsarolt javak négyszerese

„Ma lett üdvössége ennek a háznak”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .