287. A vak Bartimeus meggyógyítása

,

Üzenet – Téma:

* Őszinte hit – Jézus válasza: szabadítás.
* Szabadítás – emberi válasz: Isten dicsőítése.

Előzmények:

Útban Jeruzsálem felé Jakab és János édesanyja azt kérte az Úr Jézustól, hogy fiai előkelő helyet kapjanak az Ő országában.

Történet:

Az Úr Jézus és tanítványai a forgalmas jerikói úton* Jeruzsálem felé tartottak. Sokan kísérték őket. Amikor Jerikóhoz közeledtek (Máté és Márk szerint elhagyták a várost), az út mellet egy vak koldus ült*. (Máté szerint ketten voltak. Lehet, hogy Bartimeus* volt az ismertebb közülük.)

Mikor megtudta, hogy a názáreti Jézus jön az úton, kiáltozni kezdett: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!”

Az Úr Jézus megállt, és magához szólította. Nem vetette meg a szegény koldust.

Az emberek viselkedése egyszeriben megváltozott. Szóltak a vaknak: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Ha Jézus hívatja a vakot, akkor bizonyosan meg is fogja gyógyítani, gondolták joggal. Szeretnék azt közelről megnézni!

Bartimeus Jézus iránti tiszteletből ledobta felsőruháját, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?”

„Mester, hogy újra lássak.”

Jézus így szólt hozzá: „Menj el, láss, a hited megtartott téged.”

Mikor a vak megszólította Jézust, Dávid Fiának nevezte! Ez azt jelenti, hogy hitt benne, mint Szabadítóban, akinek jövetelét már évszázadokkal előbb megjövendölték. Bartimeus talán arra a próféciára (lásd Ézs 35,5) gondolt, hogy a Szabadító, amikor eljön, megnyitja a vakok szemeit?

S íme meggyógyult; újra látott! Őszinte hálával követte jótevőjét, és dicsőítette Istent a sokasággal együtt, hogy ilyen nagy hatalmat adott Jézusnak.

Jegyzetek:

A jerikói úton – Jézus valószínűleg nem akart a hegyvidéken keresztül utazni, lement a Jordán-völgybe, hogy Jerikón át menjen föl Jeruzsálembe.

Koldus az út mellett – Nem kellett volna, hogy Izráelben koldus legyen. Az 5Móz 15,4 kifejezetten azt parancsolta: „Ne legyen köztetek szegény…”

Bartimeus – A név jelentése: Timeus („nagyrabecsült”) fia.

287

Énekek:

Református énekeskönyv: 30:1; 31:1.5; 86:1; 116:1.7; 238:5–7; 460:4; 479:3
Jertek, énekeljünk: 68; 75:1.3; 89; 113; 174:1; 176
Harangszó: 31; 50:1–2; 52:1; 54:1.4–5
Dicsérjétek az Urat!: 35; 53:1; 62:1–2; 76
Erőm és énekem az Úr: 18:1–2; 53:3; 57:1; 91; 110; 119

Megjegyzések:

Szabadulás hit által – Bartimeus őszinte hitből fakadó imádsága, mely rövid volt és velős, meghallgatást nyert. A kánaáni asszony is így szólította Jézust: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam!” Ő is hitte, hogy Jézus a Messiás (lásd Mt 15,21–28; 255. lecke).

Istent dicsőíteni – Bartimeus felismerte, hogy Isten ereje gyógyította meg, és dicsőítette Őt ezért. Jézus minden gyógyítása azért történt, hogy az Atyát dicsőítse.
Jó, ha Istent magasztaljuk és dicsőítjük szabadító tetteiért ma is

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Kéregetők, koldusok, hajléktalanok a mai Magyarországon, lakóhelyünkön. A velük való helyes viszony kialakítása. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma / Ének-zene

 • Olvasás-előkészítés: egymáshoz illő képpárok összeillesztése, sorbarendezése a bibliai történetnek megfelelően. Történet felidézése a képek alapján. (*)
 • A bibliai történetet elbeszélő vers megismerése. Versolvasás, verstanulás. Rímelő szavak keresése. (*)
 • A bibliai történetet elbeszélő ének tanulása. (*)
 • Dramatizált énekmondás a bibliai történethez kapcsolódva. (**)
 • A bibliai történet újrafogalmazása írásban, saját szavakkal. (**)
 • A vakságból való gyógyulás szinonimái a bibliai történetben. Mondatalkotás a kifejezésekkel. (**)
 • Móra Ferenc: A körtemuzsika c. elbeszélésének olvasása. Beszélgetés a koldusokkal való helyes viszonyról. (**)
 • A bibliai történet dramatikus feldolgozása. Dicsőítő ének beépítése a játékba. (***)
 • Siklós József: Bartimeus c. versének megismerése, feldolgozása. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Képkirakó játék készítése. Papírmunka: színezés, nyírás. Tárolás dobozban. (*)
 • Vizuális játékok: képek összeillesztése, sorbarendezése, válogatása formák és színek alapján, memóriajáték. (*)

Vázlat:

Bartimeus – vak koldus

„Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!”

„Hogy lássak!”

„Láss! A hited megtartott.”

dicsőítve Istent

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .