283. A szőlőmunkások

,

Üzenet – Téma:

* Isten kegyelmes és igazságos.

Előzmények:

Egy gazdag ifjú szomorúan távozott Jézustól, mert nem tudott a kedvéért megválni vagyonától. Jézus figyelmeztetett, hogy nehéz a gazdagnak bemenni Isten országába.

Példázat:

Jézus a szőlőmunkások példázatát mondta el:

A mennyek országa hasonló a gazdához, akinek szőlője van. Korán reggel fölkelt, hogy napszámosokat fogadjon. Az emberek a piacon várakoztak, hogy valaki felfogadja őket.

A munkásokkal a gazda megegyezett a bérben. Mindegyikük egy dénárt* kap egy napi munkáért. Aztán elküldte őket a szőlőjébe, hogy álljanak munkába.

Kilenc óra tájban (Károli fordítás: három óra; Jézus korában a nappalt reggeli 6 órától este 6 óráig 12 órára osztották. Eszerint fordította Károli. Az új fordítás itt is és a továbbiakban is a mai időszámítást veszi alapul, így ez utóbbit alkalmazzuk mi is.) látta, hogy több munkásra van szükség, ezért újabbakat fogadott fel a piacon, és azt mondta nekik: „Menjetek ti is a szőlőbe, és ami jogos, megadom nektek.” A férfiak munkába álltak. Ugyanez történt tizenkét óra körül (Károli: hat óra) és délután három óra tájban (Károli: kilenc óra). Végül a gazda öt óra tájban (Károli: tizenegy óra) ismét kiment a piacra. Talált még ott néhány embert, akik egész nap nem dolgoztak. Megkérdezte: „Miért álltok itt egész nap tétlenül?”

Azok így válaszoltak: „Mert senki sem fogadott meg bennünket .”

A gazda így szólt: „Menjetek ti is a szőlőbe!” (A Károli fordítás még itt is hozzáfűzi: „és ami igazságos, megkapjátok”.)

Amikor beesteledett – este hat órakor Izráelben már besötétedik –, azt mondta a szőlő gazdája a vincellérjének (annak az embernek, aki a fizetéseket intézi): „Hívd elő a munkásokat, és fizesd ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig”. És kaptak mindnyájan egy-egy dénárt.

Amikor az elsőnek felfogadott munkások kerültek sorra, zúgolódtak. Azt gondolták, hogy többet kellett volna kapniuk, de ők is mind egy dénárt kaptak. Panaszra mentek a gazdához: „Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik az egész nap terhét hordoztuk, és szenvedtünk a hőségtől”.

Ő erre így felelt az egyiknek: „Barátom*, nem bánok veled igazságtalanul: Nem egy dénárban egyeztél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok?”

Jézus így fejezte be a példázatot: „Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók”. (A Károli fordításban még ez is olvasható: „Mert sokan vannak a hivatalosok, de kevesen a választottak.”)

Néhány megjegyzés a példázathoz:

Ez a példázat Jézusnak a Mt 19,30-ban elhangzott szavaihoz kapcsolódik: „Sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból első”. Az „ellenben” kötőszó jelenti a kapcsolódást.

Feltűnő, hogy a gazdának, aki tulajdonképpen Krisztus, munkásokra, tehát emberekre van szüksége, hogy szőlőjében dolgozzanak. Az a kérdés, hogy a munkások miért állnak egész nap „tétlenül”, a gazda részéről többé-kevésbé szemrehányás.

A „piacon tétlenül állás” veszélyt rejt magában: a munkásokat rossz gazda is megfogadhatja. Gondoljunk az ördögre, aki állandóan azon van, hogy az embereket hatalmába kerítse. Nem azt fizeti nekik, ami „igazságos”, hanem felcsillant előttük egy csábítóan magas fizetést. A dénár elég volt egy napi létfenntartásra. Gondoljunk a kérésre: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma”.

Isten senkinek sem tartozik semmivel. Kegyelme ajándék. Kegyelméből fogad szolgálatába és gondoskodik rólunk.

A szemet a „lélek tükré”-nek is nevezik. Az mutatja meg, hogy valaki boldog, elégedett és örül vagy szeret, de elárulja azt is, ha az ember boldogtalan, elégedetlen, dühös vagy gyűlöl. A „gonosz szem” „irigység”-et jelent (vö. többek közt 1Sám 18,9; Péld 28,22).

Sokan nevezik magukat keresztyéneknek, de kevesen részesülnek igazán Isten kegyelmében Krisztus által. Azok a munkások, akik egész nap a tűző napon dolgoztak, azt gondolták, hogy nagyobb bérre van joguk. Nem értették meg, hogy csak a gazda jósága – kegyelme – miatt kaptak a többiek is egy dénárt. Így van ez a lelki életben is: nem azért, mert megérdemeljük, hanem: „kegyelemből van… a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék” (Ef 2,8–9).

Egyébként az említett kifejezés bővebb és logikusabb kapcsolatban fordul elő a Mt 22,14-ben.

Jegyzetek:

Dénár – Egy napszámos vagy katona normális átlagos napi bére Izráelben, mely elegendő volt egy napi létfenntartásra.

Barát – Ezt a szót fordíthatnánk így is: „cimbora” vagy „pajtás”. Nem sajátos barátságot jelent, hanem inkább távolságtartást.

Énekek:

Református énekeskönyv: 103:1.5; 136:1.23.25; 217: 5; 255:1–2; 427:8; 505:5
Jertek, énekeljünk: 89; 142:1–2; 197
Harangszó: 37:2; 52:3; 53:1.5.7
Dicsérjétek az Urat!: 27:1; 50:1.5–6; 53:3; 55:1
Erőm és énekem az Úr: 19; 58:1; 65; 96:1–2

Megjegyzés:

Isten kegyelmes és igazságos – Ez a példázat a kegyelemről és igazságról szól. Az utolsók ugyanannyit kaptak, mint az elsők. Ez kegyelemből történt. Az elsők nem tarthattak igényt nagyobb bérre. Ami igazságos volt, azt kapták.
Mutassunk rá a gyermekeknek, hogy a mindennapi életben nemcsak az igazság, hanem a kegyelem is fontos.
Ha valami nálunk nincs rendben, akkor várhatunk Isten kegyelmére.
A gyermekek általában nem nagyon értik meg ezt a példázatot. Erős igazságérzetük van, ami azt mondja, nem volt becsületes dolog, hogy mindegyik munkás egyformán kapott. Próbáljuk megtanítani nekik, hogy Isten kegyelemből többet ad nekünk, mint amit megérdemlünk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Beszélgetés a munka és a bér kapcsolatáról: igazságos és igazságtalan bérezés, különböző bérformák, megállapodás a munkaadó és munkavállaló között (** ***), munkaszerződés, érdekképviselet és érdekvédelmi szervezetek, bérküzdelmek (***).
  • Történeti és mindennapi példák a munka és bér témakörében. (***)

Dráma / Magyar nyelv és irodalom

  • A bibliai példázat dramatizálása, kiegészítése párbeszédekkel. (** ***)
  • A bibliai történet mai változatának dramatikus feldolgozása. (***)
  • Kreatív szövegalkotás: munkaszerződés, tárgyalási jegyzőkönyv megfogalmazása írásban. (***)

Matematika

  • Számítások a bibliai példázathoz kapcsolódva. Műveletek egész számokkal és törtekkel százas számkörben. (**)
  • Munkabérrel kapcsolatos számítások mai pénzadatokkal. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • A színek hangulati értéke: harmonikus és diszharmonikus színhatás alkalmazása. (***)

Vázlat:

Gazda – szőlő
munkások megfogadása
első bér: 1 dénár
következő bér: „ami jogos” (igazságos)
kifizetés: mindenkinek 1 dénár
elégedetlenség
a megállapodás az megállapodás
Sok utolsó… első – sok első… utolsó

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .