281. Jézus megáldja a gyermekeket

,

Üzenet – Téma:

* Jézus szereti a gyermekeket.
* Olyanná lenni, mint egy kisgyermek.

Előzmények:

Az Úr Jézus elmondta a gazdag és Lázár pél­dázatát. Aki benne hisz, szegény létére is gazdag, és helye van a mennyben.

Történet:

Márk 10,1: Jézus elhagyta Galileát, és Júdeába ment. Útja a Jordán túlsó partján vezetett. Sokan gyűltek hozzá. Gyermekek is voltak köztük. Szokása szerint tanította az embereket.

Kisgyermekeket* vittek hozzá. Nyilván voltak köztük karonülők is. Bár nincs róla említés, elfogadhatjuk, hogy a szülők (megjegyzés: nem csak az anyák) azok, akik gyermekeikkel hozzá mentek.

Miért? Nem mondja meg az Írás, de az világos: a szülőknek nagyon fontos, hogy gyermekeiket Jézus elfogadja és megérintse. Az érintés, a kézrátétel áldást jelképez. Így áldotta meg Jákób unokáit, Efraimot és Manassét (1Móz 48,14).

Máté elmondja, a szülők arra is kérték Jézust, hogy imádkozzék értük (Mt 19,13). Itt áldásért való imádságra gondolhatunk.

Nagyon valószínű, hogy a szülők Jézusban nem Krisztust látták, hanem csak egy rendkívüli rabbit, esetleg prófétát, aki közvetítő Isten felé.

A tanítványok a szülőket gyermekeikkel együtt távol akarták tartani Jézustól. Ne terheljék a Mestert! Nem ér rá ilyen kicsiségekre! (Abban az időben a gyermekeket nem tekintették teljes értékű embereknek.)

Jézus egyáltalán nem így gondolkodott felőlük. Megharagudott tanítványaira, és szigorúan így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” A gyermekek ugyanis Isten számára épp oly fontosak, mint a felnőttek.

Az „ilyeneké” nemcsak a gyermekeket jelenti, hanem mindenkit, aki „olyanná lesz, mint egy gyermek”. Jézus ezzel arra a beszélgetésre emlékeztette tanítványait, melyet bevezetésként mondott arra a kérdésükre, hogy ki a nagyobb a mennyek országában (262. lecke). Akkor egy gyermeket hívott magához, közéjük állította, és azt mondta: „Ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába” (Mt 18,3).

A mennyek országában csak azok számára van hely, akik teljesen a mennyei Atyától akarnak függeni, mint ahogy a kisgyermekek nem tudnak meglenni a szüleik nélkül. Éppen ezért szereti így az Úr Jézus a gyermekeket. Ők a legnyitottabbak szeretete számára. Ahogy a kisgyermekek egyszerűek, őszinték és bíznak szüleikben, úgy kell nekünk is viselkednünk Istennel szemben.

„Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba” – mondta Jézus nagyon határozottan. Mi azt mondanánk: Csak aki teljesen ráhagyatkozik Istenre, az részesül az Ő kegyelmében.

Jézus magához ölelte a gyermekeket. Ezzel megmutatta, hogy befogadja őket irgalmába és kegyelmébe. (Gondoljunk az Ézs 40,11-re: „Karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket”!) Majd rájuk tette kezét*, és megáldotta őket. Akit Ő megáld, az boldog. Áldásban pedig a gyermekek is részesülhetnek!

Jegyzetek:

Kisgyermekek – A Lk 18,15 görög szövegében „brephos” olvasható, ami „csecsemő”-t jelent.

Kézrátétel – Ez a mozdulat nemcsak áldó, hanem gyógyító is. Gondoljunk a Mk 6,5-re: „néhány beteget – kezét rájuk téve – meggyógyított”, és a Lk 4,40-re: „ő pedig mindegyikükre ráétette a kezét, és meggyógyította őket”. Saulra Anániás tette rá a kezét, hogy újra lásson (ApCsel 9,17).
Az éppen megválasztott diakonusokat is kézrátétellel (ApCsel 6,6) áldották meg, és azért imádkoztak, hogy a Szentlélek vezesse és segítse ezeket a férfiakat. Ugyanígy Pált és Barnabást is kézrátétellel bocsátották el missziói útjukra (ApCsel 13,3). A Szentlélekért imádkozva tette Péter és János Samáriában a kezét az ifjú gyülekezetre, és azok „részesültek a Szentlélek ajándékában” (ApCsel 8,17).
Az 1Tim 4,14-ben „a vének kézrátételé”-ről van szó. Pál emlékezteti Timóteust arra, hogy őt kézrátétellel avatták presbiterré.

Énekek:

Református énekeskönyv: 71:12; 131:1–3; 257:3; 398:3; 479:1; 502:5
Jertek, énekeljünk: 100; 107:1; 108; 110; 115; 194
Harangszó: 39
Dicsérjétek az Urat!: 46:1.6; 59; 139; 159:3–4
Erőm és énekem az Úr: 17; 42:3; 53:1; 67; 127

Megjegyzések:

Jézus szereti a gyermekeket – Gondoljunk arra, hogy az Úr Jézus minden gyermeket szeret, nemcsak a hívő szülők gyernekeit. Ez azt jelenti, hogy a gyermek-evangélizáció speciális feladat a gyülekezet számára. Ezáltal a szülők (ismét) felvehetik az egyházzal való kapcsolatot. A gyülekezetépítésben különleges gondot kell fordítani a gyülekezet gyermekeire. Ők a jövendő gyülekezeti tagok.
Nagyon fontos, hogy a gyermekek tudják, az Úr Jézus szívébe zárta őket. Hívja őket, amikor igéjéből szólunk hozzájuk. Ezt a hívást kell átadni minden bibliamagyarázatban.

Olyanná lenni, mint egy gyermek – A gyermekek elfogulatlanul nyitottak az evangélium előtt. Ezért szól Jézus felhívása a felnőtteknek: legyenek olyanok, mint egy gyermek, hogy bemehessenek Isten országába. Figyelmeztessük a gyermekeket, hogy ne veszítsék el gyermeki hitüket! Bárcsak a felnőttek is gyermekként közelednének mindig Istenhez!

A gyermekek helye a társadalomban évszázadokon át – A régi időkben a gyermekek keveset, vagy semmit sem jelentettek a társadalomban. Önálló jogaik nem voltak, és csak akkor méltányolták őket, amikor már részt tudtak venni a munkában, s megházasodtak. Néhány kultúrában még mindig így van.
Másik visszásság, ami még ma is megvan, a gyermekmunka. Gondoljunk ezzel kapcsolatban az utcagyerekek sorsára olyan országban, mint Brazília, ahol halálbrigádok gyermekeket gyilkolnak meg.
A régi Rómában az apa megölhette gyermekét.
Az 1500–1600-ból való festmények a gyermekeket miniatűr-felnőtteknek ábrázolják.
A keresztyén egyházban is sokáig tartott, amíg a gyermekeket a gyülekezet „tagjai”-nak ismerték el. Néhány egyházi társaságban és csoportban még mindig probléma, hogy kevés gondot fordítanak a gyermekek lelki nevelésére, és az igehirdetés nem a gyermekeknek, hanem a felnőtt hívőknek szól. Ez Isten parancsa ellen van. Gondoljunk többek közt a 2Móz 10,2-re: „Beszéld majd el a fiaidnak és unokáidnak, amit Egyiptommal cselekedtem, és jeleimet is, amelyekkel sújtottam őket. Tudjátok meg ebből, hogy én vagyok az ÚR”; és az 5Móz 4,9-re: „Ismertesd meg azokat (Isten Izráelről való különös gondoskodását) fiaiddal és unokáiddal is”.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz) / Könyvtárhasználat

 • A gyerekek élete, helye a családban, felnőttekkel való viszonya. Más népek gyermekeinek élete, életkörülményei. Hasonlóságok és különbségek. (* ** ***) Könyvtári gyűjtőmunka a témában. (** ***)
 • A gyerekek élete régen, konkrét történeti példákon keresztül. (***)
 • A család és az egyház kapcsolata. Hogyan vihetik ma a szülők gyermekeiket Istenhez? (** ***)

Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • A gyermekség, a gyermeki lelkület. Mi a különbség a gyermekek és a felnőttek között (főleg lelkileg)? (***)

Magyar nyelv és irodalom

 • Számoló mondóka a bibliai történethez kapcsolódva. A vers együtt mondása és kiegészítése szóban, írásban (a számok neveivel). (*)
 • A felnőttek és a gyerekek jellemzése Antoine de Saint-Exupéry: „A kis herceg” c. műve alapján. (***)

Matematika

 • Számok neve, számjegyek írása tízes számkörben. (*)

Tánc és dráma / Ének – zene

 • Ismerkedés idegen népek gyermekjátékaival és -dalaival, zenéjével és táncaival. (* ** ***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Emberábrázolás: gyermekalakok rajzolása, kivágása, ragasztása. (*) Különböző népek gyermekei természetes környezetükben – rajzolással vagy festéssel. (* **)
 • Papírkivágás: gyermekalakok lánca több rétegben összehajtogatott papírból. (*)
 • Tablókészítés kivágott képekből: gyerekek a világon. (* **)
 • Gyermekarcok rajzolása és/vagy kivágása-ragasztása köríves képi kompozícióba. (***)

Vázlat:

Júdea – Jordán
– szülők: gyermekeket vittek
– tanítványok: megállították őket
– Jézus: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket…”

Olyanná lenni, mint egy kisgyermek

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .