248. Két vak és egy néma meggyógyítása

,

Üzenet – Téma:

* Jézus könyörül a betegeken.

Előzmények:

Kapernaumban az Úr Jézus feltámasztotta a halálból Jairus leánykáját. Jairus háza felé tartva, útközben egy beteg asszony megérintette Jézus ruháját, és meggyógyult.

Történet:

Amikor az Úr Jézus eljött Jairus házából, két vak csatlakozott hozzá, és ezt kiáltotta: „Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!”

Ha egy zsidó Dávid Fiáról beszélt, mindig a Messiásra, a Szabadítóra gondolt, aki Dávid házából fog származni.

Jézus megkérdezte tőlük: „Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?”

Habozás nélkül azt felelték: „Igen, Uram!”

Az Úr Jézus ekkor megérintette a szemüket, és ezt mondta: „Legyen a ti hitetek szerint!” Erre megnyílt a szemük, és láttak.

Jézus erélyesen rájuk parancsolt, hogy senkinek se mondják el a történteket. De a vakok annyira hálásak voltak gyógyulásukért, hogy nem tudtak róla hallgatni. Elvitték Jézus csodatévő hatalmának a hírét az egész vidéken.

Itt megint azt látjuk, hogy a hit a kapocs a két vak nyomorúsága és Jézus hatalma között. Gyógyulásuk nem a hitük miatt történt, hanem válasz volt hitükre.

Amikor ezek mentek kifelé, egy embert hoztak be a házba, aki néma* volt, mivel megszállta az ördög.

Az Úr Jézus kiűzte, azaz megparancsolta a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki belőle. A néma megint tudott beszélni.

Itt valójában nem gyógyításról van szó. A hitnek sem volt benne szerepe. Itt Isten Fia és az ősellenség, a Sátán közti harcot látjuk. Az Úr Jézus mindig győztesként kerül ki ebből a harcból.

Az emberek elcsodálkoztak, és ezt mondták egymásnak: „Sohasem láttak még ilyet Izráelben!”

De a farizeusok másként gondolkodtak erről. Megvetőleg azt mondták: „Az ördögök fejedelmének a segítségével űzi ki az ördögöket.” Szerintük tehát Jézus a Sátán hatalmát használta fel arra, hogy kiűzze az ördögöket. Ez természetesen nem lehet: „Minden ország, amely meghasonlik önmagával, elpusztul” – mondta máskor Jézus (Mt 12,25). A farizeusok nem tagadhatták le a csodát, mégsem akarták Jézus hatalmát elismerni. Ezért követték el azt a bűnt, hogy Isten nagy munkáját ördögi műnek nevezték. Amit állítottak, az a Szentlélek munkájának káromlása volt.

Jegyzet:

Néma – A görög szövegben itt „kófos” áll, ami egyaránt jelent süketet, némát, de süketnémát is. Mindenesetre ez az ember nem tudott beszélni, és valószínűleg nem is hallott.
A gyermekeket fel kell világosítani arról, hogy a mai némák és süketnémák nem ördögtől megszállottak.

248

Énekek:

Református énekeskönyv: 107:1; 146:6; 157; 300:2; 460:4
Jertek, énekeljünk: 68:2.5; 75:1.3; 247:1
Harangszó: 24:1.4–6; 31; 37:1
Dicsérjétek az Urat!: 35:2.5; 87:1; 163:1
Erőm és énekem az Úr: 18:1–2; 74:2; 110

Megjegyzés:

Az Úr Jézus könyörül – Jézus egyik tulajdonsága könyörületessége, szánalma. Lásd többek közt: Mt 9,36 (249. lecke); vagy ahogy a naini özvegyet megszánta, aki temetőbe kísérte a fiát (Lk 7,13 – 238. lecke)! Az Ószövetség is sokat szól Isten irgalmáról. Gondoljunk csak a Zsolt 103,13-ra: „Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz.”
Jakab apostol pedig azt írja: „…igen irgalmas és könyörületes az Úr” (Jak 5,11).
Éppen ennek az isteni tulajdonságnak ismerete készteti a keresztyén embert arra, hogy nyomorúságában Istenhez kiáltson, aki őt Krisztusért meghallgatja és megsegíti. Ezért a Biblia Istene teljesen más, mint bármelyik vallás istene. Allah például nem ismer könyörületet. Cselekedeteid megméretnek, és ha a mérleg nyelve csak egy millimétert is rossz irányba billen, akkor a menny bezárul.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Szánalom, együttérzés, könyörület, segítő részvét emberi kapcsolatainkban és az élő környezetünkhöz való viszonyunkban. Beszélgetés, életjátékok. (** ***)
  • A keresztyénség istenképének összehasonlítása más vallások istenképével a könyörületesség szempontjából. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • A bibliai történet dramatizálása a párbeszéd alapján. (**)
  • Bibliai párbeszéd kifejező, hangjátékszerű olvasása. (***)
  • Dramatizált mai élethelyzetek a könyörület, segítségnyújtás témaköréből. (** ***)

Természetismeret (Környezetismeret) / Biológia és egészségtan / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • Érzékszerveink. A látás, hallás, tapintás szerepe a tájékozódásban. Tájékozódó-játékok. (** ***)
  • A szem és gyakori betegségei. A szembetegségek gyógyítása, a vakság. A vakság, mint népbetegség egyes országokban. (***)

Testnevelés

  • „Szembekötősdi” típusú fogó- és egyéb mozgásos játékok. (**)

Vázlat:

2 vak
„Könyörülj rajtunk, Dávid Fia!”
kérdés: „Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?”
„Igen, Uram!”
gyógyulás

megszállott – süketnéma
farizeusok lebecsülése

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .