245. Jézus lecsendesíti a tengert

,

Üzenet – Téma:

* Jézus közelében nincs ok a félelemre.
* A tenger lecsendesítése messiási jel.

Előzmények:

Jézus több példázatot mondott el és magyará­zott meg a tanítványoknak a mennyek országáról.

Bevezetés:

Máté 8,18–22: Jézus egy alkalommal Kaper-naumban tartózkodott. Sokan jöttek hozzá, hogy hallgassák, de még sokkal többen voltak, akikhez el kellett hogy jusson a tanítása. Ezért megparancsolta tanítványainak, hogy keljenek át a Galileai-tenger túlsó partjára.

Ekkor egy írástudó lépett hozzá. Azt mondta, hogy követni akarja Jézust, akárhova megy. Ő így válaszolt neki: „A rókáknak van barlangjuk és az égi madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.”

Egy másik tanítvány pedig ezt kérte tőle: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem az apámat.”

De Jézus így szólt hozzá: „Kövess engem, és hagyd a halottakra, hogy eltemessék halottaikat!”

Történet:

Közben beesteledett. Az Úr Jézus tanítványaival hajóra szállt, s elindultak a túlsó partra. Más hajók is követték őket. Jézus elaludt egy vánkoson a hajó hátsó részében.

Hirtelen nagy vihar támadt. Ez gyakran megtörtént a Galileai-tengeren* este és éjjel (gondoljunk csak a Mt 14,24–33-ban leírt tengeri viharra; 252. lecke). A vihar tombolt. A szél felkorbácsolta a vizet. A nagy hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az megtelt vízzel. A kis hajók veszélybe kerültek!

Jézus közben nyugodtan aludt. De ott volt a hajón! Mihez kezdtek volna ebben a vészhelyzetben a tanítványok nélküle? Felébresztették. „Uram, ments meg minket!” – kiáltották. – „Nem törődsz azzal, hogy elveszünk?”

Az Úr Jézus fölébredt. Nem a vihar vagy a víz tombolása ébresztette fel, hanem tanítványai könyörgése. Hallotta a szél zúgását, és látta a nagy hullámokat. Fölkelt, megdorgálta a szelet, és kurta parancsot adott a tengernek: „Hallgass el, némulj meg!” A szél azonnal elült, a hullámok lecsillapodtak. Nagy csend támadt. Az előbb még dühöngő tenger tükörsima lett. Ez teljesen szokatlan, hiszen a vihar egyébként lassan csendesedik el, és a víz is csak egy idő múlva nyugszik meg. Jézus a tanítványokhoz fordult: „Miért féltek ennyire, ti kicsinyhitűek? Hol van a ti hitetek?” Teljes hittel rá kellett volna bízniuk magukat Jézusra. Hiszen ővele biztonságban voltak! Kicsinyhitűségük elszomorította Jézust, mert a bajban bizalmuk elszállt, s elfeledték, milyen hatalmas a Mesterük.

Nagy félelemmel és csodálkozva mondták a tanítványok egymásnak: „Ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki?” Szent ámulat csendül ki ezekből a szavakból. Valóban,

Krisztus tetteit csodálni kell! Ő a természet Istene. Hatalmas szavával le tudja csendesíteni a vihart. A tanítványok nagyon jól ismerték a tengert, s bámulva látták, hogy hátrálnak meg a természet erői Jézus szavára. Talán a Zsolt 107,29 szavai jutottak eszükbe: „Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok.”

Jegyzet:

Vihar a Galileai-tengeren – A Galileai-tengert dombok veszik körül. A tenger vize napközben gyakran nagyon felmelegszik. Amikor este lehűl a levegő, csökken a légnyomás a tenger fölött, ettől feltámad a szél. Nagyon erős lehűlésnél vihar törhet ki.

245

Énekek:

Református énekeskönyv: 42:4–7; 107:12–16; 151; 294:1–2; 300:1–2
Jertek, énekeljünk: 92:2; 96; 146:1.3–5; 158:1; 171; 220
Harangszó: 1; 18; 36
Dicsérjétek az Urat!: 70; 75; 76
Erőm és énekem az Úr: 47:1–2; 54; 106; 119; 120

Megjegyzések:

Jézus közelében – Ha Jézus velünk van, nincs okunk a félelemre. Itt is látjuk, hogy idejében segít. Nemcsak a természet vihara törhet Isten gyermekeire. Jézus közelében azonban biztonságban vagyunk, és bár aggódhatunk, nem kell félnünk.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

 • Beszélgetés félelmeinkről. Mi adhat védelmet, biztonságot félelem idején? (* ** ***)
 • Félelmeink kiváltó okai. A félelem megnyilvánulása, félelem motiválta viselkedés különböző élethelyzetekben. A félelem leküzdésének lehetősége. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Írás-előkészítő vonalgyakorlatok. A folyamatos és lendületes vonalvezetés gyakorlása. (*)
 • Vers hiányzó rímeinek kiegészítése szóban, írásban. (*)
 • Versek a vihar, félelem témaköréből. Beszélgetés a versek alapján. (*)
 • Anyaggyűjtés után elbeszélő fogalmazás írása leíró részletekkel a vihar témájában, elképzelt vagy átélt élmény alapján. (** ***)
 • A vihar leírása különböző irodalmi művekben (Pl. Petőfi S.: János vitéz). (***)
 • Félelmet kiváltó élethelyzetek feldolgozása drámajátékkal. (***)

Természetismeret / Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Az időjárás elemei. A szél, víz mozgása, az eső keletkezése, a vihar jellemzői. Viharkárok. (** ***)
 • Az időjárás változása, a vihar keletkezése, időjárási frontok. (***)

Ének-zene / Tánc és dráma

 • A vihar, a szél, a tenger mozgása gyermekdalokban. Hangulatnak megfelelő éneklés, mozgások utánzása. (*)
 • Gyermekdal éneklése szereposztással és játékkal. (**)
 • A tengermozgás, vihar motívuma zeneművekben (Pl. Debussy: A tenger). (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Kis hajómodellek hajtogatása papírból. „Vihar” modellezése nagyobb edényben. (* **)
 • Fotók, festmények megfigyelése a vihar témájában (Pl. Csontváry, Delacroix). Jellemző színek. Mozgalmasság. (** ***)
 • A vihar jellemző színeinek gyűjtése. Színkeverési gyakorlatok. (** ***)
 • Hajó a viharban. A téma megjelenítése tempera- vagy vízfestéssel. (** ***)

Vázlat:

Kapernaum
Galileai-tenger

Jézus – az Ő követése

hajó
vihar
kicsiny hit
„Hallgass el, némulj meg!”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .