Pages Navigation Menu

316. Az emmausi tanítványok

Üzenet —Téma:

* Égő szívvel hallgasd az evangéliumot!
* Az Írások célja: Krisztusra mutatni.

Előzmények:

Az Úr Jézus feltámadása után női követői közül néhányan a sírhoz mentek, ahol a követ elhengerítve találták. Két angyal köszöntötte őket. Jézus találkozott az asszonyokkal, amikor visszaindultak a városba. Péter és János a sírhoz mentek, és látták azt üresen. Jézus ezután Mária Magdolnának is megjelent.

Történet:

A hét első napját két tanítvány* (nem a tizenkettő közül) a városban töltötte, s most indultak vissza, Emmausba. Ez a falu 60 futamnyi* távolságra, azaz kb. két óra gyalogútra volt Jeruzsálemtől nyugatra.

Útközben az előző napok eseményeiről beszélgettek: Jézus kereszliefeszítése, halála és temetése, de mindenek előtt feltámadásának híre foglalkoztatta őket.

Hirtelen csatlakozott hozzájuk valaki. Jézus volt, csak nem ismerték fel Őt. Hogy lehet ez? Az Úrnak más volt a külső megjelenése, és látásukat akadályozta valami.

Kérdésére elsorolták, mi minden történt Jeruzsálemben a názáreti Jézussal, „aki próféta* volt”, s hogy ez mennyire meghiúsította reményeiket: „Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izráelt.” Azt is elmondták, mennyire megdöbbentek néhány asszony beszédén, akik nem találták Jézus testét a sírban, viszont angyalokat láttak, „akik azt hirdették, hogy ő él”. Néhány tanítvány el is ment a sírhoz, de nem látták az Urat.

„Ó, ti balgák! Milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták! Hát nem ezt kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie?” —figyelmeztette őket Jézus, majd magyarázni kezdte mindazt, amit a próféták* mondtak a Krisztusról. És Mózestől kezdve, a prófétákon át, magyarázta nekik az Írásokat.

Közben hazaértek. Jézus úgy tett, mintha tovább akarna menni. Ám útitársai behívták otthonukba.

Asztalhoz ülve Jézus átvette a kezdeményezést: megáldotta és megtörte a kenyeret. Ez pedig a házigazda dolga volt, vagy a „rangidős” személyé.

„Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük.” Ezt mondták egymásnak: „Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az Írásokat?” És azonnal útra keltek, hogy mindent elbeszéljenek a többieknek.

Jeruzsálemben örvendező tanítványokkal találkoztak, mivel a feltámadott Úr megjelent Simonnak*. Az Emmausból érkezettek is elmondták, mi történt útközben, és hogy ismerték fel Jézust a kenyér megtöréséről.

Jegyzetek:

Két tanítvány — Egyikük Kleopás. Ez a név a görög Kleopatros-ból származik, jelentése: „az atya dicsősége”. A hagyomány szerint Kleopás Mária férjének, Józénak volta testvére. A másik emmausi tanítvány pedig a fia, Simeon volt. Ez a Simeon lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője a kisebbik Jakab után.

60 futamnyi —1 futam, vagyis 1 stadion = 1/8 római mérföld = kb. 185 m; 60 stadion = 60 x 185 m= 11100 m= 11 km.

Próféta — Itt bizonyára az 5Móz 18,15-18-ra gondoltak.

Próféták — Pl.: 5Móz 18,15-18; Ézs 53; Dán 7,13-14; lásd még Zsolt 2; 16; 110; 118.

Simonnak — Péternek; vö. 1Kor 15,5.

Énekek:

Református énekeskönyv: 64:10; 154; 323:3; 353; 479; 485:1-3; 511:1
Jertek, énekeljünk: 41; 165:1; 166; 186; 240; 243; 257
Harangszó: 12; 36; 42:1-2; 50:1-2
Dicsérjétek az Urat!: 11; 19; 74:4; 83:1; 89:1; 134; 137; 151; 171:1
Erőm és énekem az Úr: 1; 12; 24; 32; 53; 56:4; 92:1; 101; 116:1; 132:1

Megjegyzés:

Hevült a szívünk — Holland fordítás szerint: szívük égett a vágyakozástól. Vágyakozással hallgatták az idegen szavait, mindent tudni akartak Őróla, a Mesterükről, remélték, hogy azok a szavak, amiket a próféták mondtak Krisztusról, mégis csak beteljesedtek.
Amikor a szív nyitva az evangélium előtt, minden onnan jövő szó olyan, mint az arany. Amikor a szív hideg, akkor az evangélium nem éri el.
Mutassunk rá a gyerekeknek, milyen fontos „égő szív”-ért imádkozni az egyház szolgálatában, de minden alkalommal is, amikor a Bibliát kinyitjuk. Imádságban mi is elmondhatjuk: Uram, nyisd meg Szentlelkeddel a szívemet igéd előtt!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Közös étkezéshez kapcsolódó szokások: Étkezés előtti imádságok. (**)
  • Mit jelent vágyakozni valaki/valami után, aki/ami nekünk nagyon fontos? (**
  • Mire lehet jó a csalódás? (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

  • A tanítványok elbeszélése az „ismeretlennek”: a bibliai szöveg újrafogalmazása. (**)
  • Vendéglátás Emmausban: a jelenet némajátékkal, mozdulatokkal. (**)
  • A bibliai történet utolsó részének dramatizálása. (**)
  • A bibliai történet részekre osztása, és részenkénti dramatizálása. (***)
  • Személyes imádság megfogalmazása írásban a „Maradj velem…” vagy „Legyél velem…” kezdőformulával. (***)

Vázlat:

a feltámadás napja
Emmaus
két tanítvány (Kleopás)
idegen — Jézus
„Ó, ti balgák!”
„Maradj velünk…”
a kenyér megtörése

vissza Jeruzsálembe:
„valóban feltámadt az Úr”!

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

Egy hozzászólás

  1. rendszeres felhasználójuk voltam

Hozzászólások

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.