jákob

Ráchel és Lea

Szabóné Zimányi Noémi segédanyaga, Budapest-Rákosligeti Református Egyházközségből

https://kreativhittan.blogspot.com/2010/01/jakob-hazassaga-es-hazaterese.html

1. Mózes 29-35.

 

 • Jákób további történetét mozgással adjuk elő.
  Bizonyos neveknél vagy szavaknál egy-egy előre megbeszélt mozdulatot kell tenni.
  Először leírom a történetet, utána kikeresem belőle a leggyakrabban használt neveket és szavakat, és ezekhez keresek „koreográfiát”.
  Az órát azzal kezdjük, hogy ezeket a mozdulatokat gyakoroljuk be.

  Jákób: meghajlás
  Lábán: rámutatunk a lábunkra
  Ráhel: illegetjük magunkat
  Lea: szemünk elé szemüveget formázunk
  Ézsau: kihúzzuk a nyilat
  számoknál: számokat mutatjuk
  imádkozni: imára kulcsolt kéz
  Isten: fölfelé mutatni

  Jákób szemszögéből mesélem a történetet. A figyelmet a Jákóbban végbemenő változásra irányítva.

  Jákób menedéket talált  Lábánnál .  Nála dolgozott. És még nem is sejtette, hogy Lábán ugyanúgy be fogja csapni őt, mint ahogyan ő becsapta Ézsaut.
  Megegyezett Jákób és Lábán abban, hogy 7 évig dolgozik itt Jákób, és a végén feleségül kapja Ráhelt.

  Meg is rendezték a nagy menyegzőt.
  Igen ám, de Ráhel volt a fiatalabb. És Lábán nem akarta előbb férjhez adni a fiatalabb lányát.
  Ezért úgy elrejtette a menyasszonyt, hogy szegény Jákób csak az esküvő után vette észre, hogy nem is Ráhelt vette feleségül, hanem a nővérét, Leát.
  De hiába mérgelődött Jákób, már megtörtént az esküvő.
  Abban az időben még lehetett valakinek több felesége is. Ezért Lábán azt ajánlotta, hogy még 7 esztendőig szolgáljon nála Jákób, és feleségül kapja Ráhelt.
  7 év után elvehette Jákób feleségül Ráhelt, akit nagyon szeretett.

  Telt múlt az idő, Jákób egyre gazdagabb lett. Sorban születtek a gyermekei. És úgy látta, hogy elérkezett az idő, hogy hazamenjen és újra találkozzon Ézsauval.
  Ezért aztán Jákób fogta a feleségeit, Leát és Ráhelt. Fogta gyermekeit, szolgáikat, szolgálóikat, minden vagyonukat, és útnak indultak hazafelé, Jákób otthonába.

  Bizony Jákóbban félelem volt. Vajon mit szól majd Ézsau? A haragja lecsillapodott már, vagy ellenkezőleg, alig várja, hogy ő hazatérjen, és meg fogja ölni?
  Elhatározta, hogy maga előtt követekkel ajándékokat küld Ézsaunak. És azt üzente, hogy azért küldi az ajándékokat, hogy elnyerje Ézsau jóindulatát.

  Elvitték az ajándékokat, és jönnek vissza a követek. Azt mondják, hogy Ézsau is elindult, jön velük szembe. 400 ember van vele!
  Jákób, most mi lesz veled?

  Jákób nem tudott semmi mást tenni, csak imádkozni Istenhez.
  – Méltatlan vagyok minden jóra, amit tettél velem. „Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogy ha idejön, megöl engem…” (1. Mózes 32, 12) és a családomat.
  Hiszen megígérted, hogy nagy nép lesz az utódaimból, és azt ígérted, hogy megáldasz engem.

  Azon az éjszakán Jákób egyedül maradt. Elküldte családját előre, és ő maga egyedül maradt.
  És ekkor valami nagyon furcsa dolog történt. Valakivel tusakodott reggelig. És ez a Valaki reggel egy új nevet adott Jákóbnak. Izráel lett a neve. És kiderült, hogy Istennel küzdött éjszaka.

  Reggel elindult Jákób Ézsau elé. Nagyon félt. Leborult 7-szer a bátyja előtt. Minden gyermeke, mindenki meghajoltak Ézsau előtt.
  De Ézsau nem volt haragtartó ember. Megbocsátott Jákóbnak, amiért ilyen csúnyán elbánt vele.
  Jákób pedig letelepedett Bételben, azon a helyen, ahol megjelent neki Isten és látott egy égig érő létrát, rajta angyalokkal.

  Jákób visszatérhetett az otthonába. Megbocsátott neki a családja. Ézsau és apja Izsák is.
  Miután hazatért Jákób, még mindig éltek a szülei. Apja is, pedig már régóta gyenge volt. Aztán az élettel betelve meghalt. Fiai temették el.

32.8

Marc Chagall: Dávid és Betsabé

Az óravázlat állami iskola osztályfőnöki órájára készült, sok bibliai-, kultúr-, és művészettörténeti utalással.

 

Gyűjtőmunka: A kettősség szimbólumai: öröm-bánat, szenvedés-feloldozás, erény-bűnbeesés, élvezet-fájdalom, ? – az ellentétpárokat testbeszéd, gesztusnyelv, mimika segítségével eljátszhatják egymásnak a csoportok

 

Képelemzés: (egyéni, vagy csoportos véleményalkotás) Milyen jelentéstartalmat közvetít számodra Marc Chagall: Dávid és Bethsabée c. litográfiája?

Mit tudsz a történetről? Eredete, sztorija, ? (Szimbiotikus boldogság)  

Gyűjtőmunka : (előzetes feladat lehet, kiterjedhet nemcsak a jelképek összegyűjtésére, hanem képzőművészeti, irodalmi, zenei alkotások bemutatására is)

Női szimbólumok: a nő archetípusa (olyan mély bevésődés a sejtmemóriában, amelyet genetikai kódként hozunk magunkkal)

kerekded formák, körte alak – termékenység (Willendorfi Vénusz)

oldalborda – Andrea Pisano: Éva teremtése (dombormű), Willigelmus mester: Éva teremtése (dombormű – Modena székesegyház)

évakosztüm Rodin: Éva (szobor)  

hosszú haj- a megkapaszkodás ösztöne, a biztonság szükséglete (ösztönszintű szükségletből esztétizáló vonzalom, tetszés alakult Pl. Tündér Ilona és a királykisasszonyok mindegyike hosszú hajat visel, a régebbi idők lányos hajviselete is szinte kötelezően hosszú volt)

fehér szín : szűziesség (A toledói fehér Madonna) a menyasszonyi ruha színe, a nők elnevezése – fehér nép

tulipán, kapu : befogadás „A hatalmas szerelemnek

megemésztő tüze bánt.

Te lehetsz írja sebemnek,

Gyönyörű kis tulipánt!”

(Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem)

kék-zöld : természetet idéző színek (Matisse: Kékruhás nő)

kék kő: lapis lazuli önzetlen szeretet, könyörületesség

 

„úgy szeretnélek én is

lámpásom esteli,

halvány fénye mellett

megörökítni, drága

arany és kék szavakkal

csak Téged festeni,

míg ujjam el nem szárad,

mint romló fának ága,

s le nem lankad fejem

a béke isteni

ölébe, én Szerelmem,

világ legszebb Virága!   (Dsida Jenő: Arany és kék szavakkal?)

                       

víz: élet, anya, termékenység (Degas: A fürdőben, Vénusz a habokban, Zsuzsanna és a vének, Cézanne: A fürdőző nők)

Anya archetípusa : Szűzanya (szentség, tisztaság)

Vörös lámpás házak, körzetek : kínai eredet, a felszabadultság szimbóluma

 

Férfi jelképek: priapikus ábrázolás (Priaposz: a kertek és a termékenység görög-római istene – erektált nemi szerve az erő és a termékenység szimbóluma, védelmezte a termést, elriasztotta a tolvajokat)

Görög vázák, falfestmények, fallosz-ünnepek (Dionüszosz tiszteletére), termékenységi oszlopok, amulettek

penis – állatfarok, hímtag (korábbi jelentése pemzli, ecset)

ádámkosztüm, ádámcsutka   héber adama = föld jelentésű szóból

Teremtéstörténetek variációi Ószövetség első könyve: Genezis,

Haydn: A teremtés (oratórium) -Alkotás utca Budapesten a Déli pályaudvar közelében

Paradicsom : (óperzsa paridaida = díszkert , görög paradeiszosz formában terjedt el) Masaccio: Kiűzetés a Paradicsomból (freskó) Jan Brueghel: A Paradicsom (festmény – Szépművészeti Múzeum, Bp.) Edward Hicks: A béke birodalma (festmény) Szent Márk templom, Velence (mozaik), Hennequin és Limborgh: A Paradicsom (iniciálé)

Biblia, Dante: Isteni színjáték, Milton: Elveszett Paradicsom, Byron: Káin, Madách Imre: Az ember tragédiája, Arthur Miller: Bűnbeesés után, Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom, John Steinbeck: Édentől keletre

Ádám és Éva: (hímnem, nőnem) Albrecht Dürer: Ádám és Éva (rézmetszet) Constanin Brancusi: Ádám és Éva (szobor) Mark Twain: Ádám és Éva naplója

Édeni boldogság:

„Most itt ülünk, siralomházi lelkek,

és nézzük egymást hosszan, szótlan?

Tekintetünkben, hajh! Nem az elveszett –

Az el nem nyert éden fájdalma van.” (Vajda János: Harminc év után)

Szeretet szimbólumok:

komatál: húsvétot követő első vasárnap kislányokkal küldték egymásnak a nagylányok a kaláccsal, borral, gyümölccsel megrakott, díszes komatálat, amely a barátság, önzetlen szereteten, kölcsönös segítségnyújtáson, gondoskodáson alapuló mély érzést tükrözött

szűr : ha a fiú a lányos háznál tett látogatása alkalmával az eresz alatt ( a pitvarban) találta meg a szűrét, az elutasítást jelentett (kitették a szűrét) – még komolyabb jelzés volt, ha a zsebében fokhagymát talált – a szűrök hímzett mintái gyakran szív, tulipánformát követtek

piros alma : termékenységi szimbólum – a kérdés az volt, beleharap-e a lány a fiútól kapott ajándékba – Viszonzott szerelem esetén csak a csutka maradt meg a gyümölcsből

lányok ajándékai:

zsebkendő – a fiú a kapcsolat kezdeményezéseként elkérte a lány zsebkendőjét

színes szalaggal szegett dohányzacskó

rozmaring ág – az ártatlanság jelképe (kalapjára tűzte a fiú) – bokréta formában a lány köszönetét fejezte ki a táncoltatásért, az udvarlás komolyságáért

legények szerelmi ajándékai :

használati tárgyak: szív, tulipán mintával faragott mosósulyok, orsó, guzsaly, evezőlapát

vásári ajándékok: mézeskalács szív

(jegy ) gyűrű : ” A gyűrűt nem lehet lemérni. Egészen és teljesen csak az aranymasszát mérheted le, de ami azon kívül van, ami súlyosabb, mint az arany, ami energiákat gyűjt és tetteket, életeket határoz, az nem hagy nyomot a legfinomabb műszeren sem, s nem is ad fogalmat a gyűrűről, az igazi értékéről, a jelkép erejéről, csak az aranyvázról. Mert a gyűrű önmagába fut vissza, magába zárja a geometriai végtelent, s az érzések végtelenségét is.” (Kosztolányi Dezső: A sziget)

Visszautasítás, összeveszés esetén az ajándékokat visszaküldték, széttörték, szétszaggatták – vagyis szándékok kifejezője, közvetítője lett.

szív : a görög Erosz attribútuma (kelléke) – készülhetett mézeskalácsból

piros rózsa : ókori eredetű jelkép: a szerelem istennőjének virága  

a krisztusi szeretet jelképe, a virágnyelv ben a lángoló szerelem kifejezője

hattyú: a görög mitológiában a szerelem és az istenek szimbóluma

galamb: a madárpár a hűséges szerelem jelképe

hal: az ókorban a görögöknél a szerelem istennőjének kelléke, termékenységi szimbólum

tej: a föld, az anyaság éltető ereje

A székesegyházak hármas kapuja : hit, remény, szeretet

virágok : liliom- királyság, ártatlanság

Mirtuszkoszorú a menyasszony tisztaságának jelképe

Babér a hősök jutalma

lakat: Pécs Janus Pannonius utca kerítésén az 1950-es évektől gyűlnek a lakatok a hű szerelem jelképei – kulcsaikat a tv-torony tetejéről a szakadék mélyébe dobják a szerelmesek

Február 14.: – Bálint nap – Valentine

legyező-jelzések (üzenetek)  

Forrás: www.felvilagositas.hu/tanarikezikonyv.doc

Eredetileg húsvéti ötlet, de most is felhasználható:

https://www.tutitippek.hu/blog/category/csalad/page/3

tojashej-diszek2

Egyéb vicces tojásfejek:

tojashej-diszek1

tojasvicces

hazassag

A képet tovább is fejleszthetjük, akár az egész család tenyere-talpa rajta lehet.

https://www.crafty-crafted.com/art-crafts/handprint-flower/

És még ajándékozható is!

hazassag2

 

csalad

Ima a családokért

Urunk, Jézus, taníts meg minket a szeretetben való folyamatos növekedésre! Tanítsd a szülőket a felelősségvállalásra, a felelősségteljes gyermeknevelésre és a problémák szeretetben való megoldására! Indíts minden családot arra, hogy helyet adjanak otthonukban Istennek, és bekapcsolódjanak az egyházi közösség nagy családjának életébe! Segítsd a fiatalokat, hogy merjenek elköteleződni egymás mellett a szentségi házasság életre szóló kötelékében, és örömmel vállalják, és a Beléd vetett hit és bizalom szellemében neveljék a gyermekeket, akikkel megajándékozod házasságukat. Fogadják el a családok az Egyház szentségeinek erőt adó segítségét, hogy tanúságot tudjanak tenni Istenről, mint a családi értékek és boldogság igazi adományozójáról! Ámen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghírdette a Család Évét. Az évet meghírdető körlevél szövege megtalálható itt:

https://www.hittansuli.hu/dokumentumok/tanulóknak/osztályhoz-nem-kötött-írásos-anyagok/egyeb

 

A házasság hetéről pedig itt olvashatsz:

https://www.hazassaghete.hu/

szeretetbefott

Elkészítését az alábbi oldalon találjátok meg:

https://www.tyukanyo.hu/articles/2/224/gondolat_lekvar-1.html

 

Itt egy oldal, ami tele van Isten szeretetével:

https://szeretetkuldo.zsozirisz.hu/szeretethatalma/szeretni7.html

 

És ha ige helyett klasszikusoktól szeretnétek verset idézni innen is válogathattok.

https://www.tyukanyo.hu/articles/0/60/valentin_napi_versek-1.html

https://www.tyukanyo.hu/articles/0/59/valentin_idezetek-1.html

 

Szeretettel várjuk a TE Valentin-napi ötleteidet is!

Nagyon érdekes honlapot találhatunk a www.bricktestament.com webcimen!

A maga nemében egyedül álló módon mutatja be az egyes ó-és újszövetségi történeteket. Lego figurákból készitett jeleneteken keresztül mintegy 400 bibliai történetet dolgoz fel a honlap.

A honlap 2001-ben indult, 2003-ban könyv formátumban is megjelentek történetek. A történeteket Brendan Powell Smith jelentitette meg.