jocslekedet

Nagyböjti feladatok és jócselekedet színező

Szent Pál apostol évére a https://www.veszpremhittan.hu  oldalról

https://www.veszpremhittan.hu/segedanyagok/seged10.htm

Szent Pál apostol megtérése után hatalmas erővel hirdette az örömhírt a világnak. Hirdette, azt a Jézust, aki megjelent neki a damaszkuszi úton és megváltoztatta, átformálta életét? Hirdette, hogy Jézus annyira szeret bennünket, hogy életét adta bűneinkért, meghalt értünk a kereszten és feltámadásával megnyitotta számunkra a Mennyország ajtaját. Erre a végtelen szeretetre emlékezünk a nagyböjti időben.

Jézus bennünket is képes átalakítani, jobb emberré tenni, ehhez azonban szükségesek a mi törekvéseink is. Az egyház a nagyböjti időben számtalan lehetőséget és segítséget kínál. Ezek az imádság, gyakori szentáldozás, gyónás, jócselekedetek, böjt, keresztútjárás, Szentírásolvasás?

“Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok !” – bátorít bennünket az Apostol. Ismerjük meg az életét, az Apostolok Cselekedetei alapján, s ismerjük meg még jobban életének példáján keresztül, annak a Krisztusnak az evangéliumát, akit egész életében fáradhatatlanul hirdetett, vállalva – miként Jézus is – a szenvedések keresztjeit § A nagyböjt napjain olvasd folyamatosan minden nap a Bibliából az Apostolok Cselekedetei könyvét, s ha az alább betűrendben felsorolt szavakból megtalálsz egyet-egyet, színezz ki egy részt Jézus töviskoronájából, húsvétkor pedig a szent Pál képet. Szép készületet! J

 

Ananiás Damaszkusz Jakab Málta Perge Számotrákia
Anthiókia Derbé Jeruzsálem Márk Péter apostol Szeleukia
Areopagosz Efezusba Jézus Mátyás apostol Ptolemaisz Szentlélek
Artemis-kultusz Egyház növekedése Joppé Mennybemenetel Pünkösd Szilás
Asszosz Egyház születése Kiosz Milétosz Rodosz Szíria
Athén Filippi Korinthus Mitiléné Róma Teofil
Barnabás Fülöp Kornéliusz Neápolisz Saul Thesszalonika
Bérea Hét diakónus Liddia Páfusz Szalamisz Timóteus
Cézárea Ikónium Lisztra Pál apostol Szamária Tirusz
Ciprus István vértanú Macedónia Patara Számosz Tróász

solideo

A Soli Deo Gloria Diákszövetség bibliaismereti versenyeinek anyaga  megoldókulccsal letölthető itt (az eredmények ismertetése alatt, kékkel jelölve)

https://sdg.org.hu/node/6040

Az izraeliták mind a mai napig Eszter királynéra emlékezve ülik meg a farsangot.

purim1

A zsidó farsangi szokásokról itt olvashatsz, többek között a purimi dramatikus szokásokról, a purii játékokról is.

https://globlog.nolblog.hu/archives/2010/02/23/Purim_a_zsido_farsang/

Néhány ötlet Eszter királyné történetéhez

purim2

A 365 leckéi között:

https://kateteka.hu/193-vasti-kiralyne-tavozasa-es-eszter-kivalasztasa/

https://kateteka.hu/194-195-haman-terve-a-zsidokkal-eszter-a-kiraly-elott/

https://kateteka.hu/196-197-mordokaj-kituntetese-haman-bukasa-es-halala-a-zsidok-megmenekulese/

Hamarosan itt a Nagyböjt, így szeretettel várom   a böjti ötleteket. Addig is néhány teremdíszítős ötlet farsangra, klubdélutánra, vagy bármilyen gyerekalkalomra.

girland

https://www.inspiraciok.hu/2010/08/csinald-magad-girland-otletek-vidam.html

Girland + egyéb jó ötletek

https://5letes.hu/news.php?extend.276.2

Bibliai igekereső, lufi bökő, tollpihe tenisz, és sok más izgalmas játék a https://ifjusag.lutheran.hu oldalon Koczor György szerkesztésében.

A játékötleteket itt találod meg:

https://ifjusag.lutheran.hu/ifjusagi-ora/koezoessegi-jatekok/tiz-jatekoetlet-szilveszterre-vagy-farsangra

jákob

Ráchel és Lea

Szabóné Zimányi Noémi segédanyaga, Budapest-Rákosligeti Református Egyházközségből

https://kreativhittan.blogspot.com/2010/01/jakob-hazassaga-es-hazaterese.html

1. Mózes 29-35.

 

 • Jákób további történetét mozgással adjuk elő.
  Bizonyos neveknél vagy szavaknál egy-egy előre megbeszélt mozdulatot kell tenni.
  Először leírom a történetet, utána kikeresem belőle a leggyakrabban használt neveket és szavakat, és ezekhez keresek “koreográfiát”.
  Az órát azzal kezdjük, hogy ezeket a mozdulatokat gyakoroljuk be.

  Jákób: meghajlás
  Lábán: rámutatunk a lábunkra
  Ráhel: illegetjük magunkat
  Lea: szemünk elé szemüveget formázunk
  Ézsau: kihúzzuk a nyilat
  számoknál: számokat mutatjuk
  imádkozni: imára kulcsolt kéz
  Isten: fölfelé mutatni

  Jákób szemszögéből mesélem a történetet. A figyelmet a Jákóbban végbemenő változásra irányítva.

  Jákób menedéket talált  Lábánnál .  Nála dolgozott. És még nem is sejtette, hogy Lábán ugyanúgy be fogja csapni őt, mint ahogyan ő becsapta Ézsaut.
  Megegyezett Jákób és Lábán abban, hogy 7 évig dolgozik itt Jákób, és a végén feleségül kapja Ráhelt.

  Meg is rendezték a nagy menyegzőt.
  Igen ám, de Ráhel volt a fiatalabb. És Lábán nem akarta előbb férjhez adni a fiatalabb lányát.
  Ezért úgy elrejtette a menyasszonyt, hogy szegény Jákób csak az esküvő után vette észre, hogy nem is Ráhelt vette feleségül, hanem a nővérét, Leát.
  De hiába mérgelődött Jákób, már megtörtént az esküvő.
  Abban az időben még lehetett valakinek több felesége is. Ezért Lábán azt ajánlotta, hogy még 7 esztendőig szolgáljon nála Jákób, és feleségül kapja Ráhelt.
  7 év után elvehette Jákób feleségül Ráhelt, akit nagyon szeretett.

  Telt múlt az idő, Jákób egyre gazdagabb lett. Sorban születtek a gyermekei. És úgy látta, hogy elérkezett az idő, hogy hazamenjen és újra találkozzon Ézsauval.
  Ezért aztán Jákób fogta a feleségeit, Leát és Ráhelt. Fogta gyermekeit, szolgáikat, szolgálóikat, minden vagyonukat, és útnak indultak hazafelé, Jákób otthonába.

  Bizony Jákóbban félelem volt. Vajon mit szól majd Ézsau? A haragja lecsillapodott már, vagy ellenkezőleg, alig várja, hogy ő hazatérjen, és meg fogja ölni?
  Elhatározta, hogy maga előtt követekkel ajándékokat küld Ézsaunak. És azt üzente, hogy azért küldi az ajándékokat, hogy elnyerje Ézsau jóindulatát.

  Elvitték az ajándékokat, és jönnek vissza a követek. Azt mondják, hogy Ézsau is elindult, jön velük szembe. 400 ember van vele!
  Jákób, most mi lesz veled?

  Jákób nem tudott semmi mást tenni, csak imádkozni Istenhez.
  – Méltatlan vagyok minden jóra, amit tettél velem. “Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből, mert félek tőle, hogy ha idejön, megöl engem…” (1. Mózes 32, 12) és a családomat.
  Hiszen megígérted, hogy nagy nép lesz az utódaimból, és azt ígérted, hogy megáldasz engem.

  Azon az éjszakán Jákób egyedül maradt. Elküldte családját előre, és ő maga egyedül maradt.
  És ekkor valami nagyon furcsa dolog történt. Valakivel tusakodott reggelig. És ez a Valaki reggel egy új nevet adott Jákóbnak. Izráel lett a neve. És kiderült, hogy Istennel küzdött éjszaka.

  Reggel elindult Jákób Ézsau elé. Nagyon félt. Leborult 7-szer a bátyja előtt. Minden gyermeke, mindenki meghajoltak Ézsau előtt.
  De Ézsau nem volt haragtartó ember. Megbocsátott Jákóbnak, amiért ilyen csúnyán elbánt vele.
  Jákób pedig letelepedett Bételben, azon a helyen, ahol megjelent neki Isten és látott egy égig érő létrát, rajta angyalokkal.

  Jákób visszatérhetett az otthonába. Megbocsátott neki a családja. Ézsau és apja Izsák is.
  Miután hazatért Jákób, még mindig éltek a szülei. Apja is, pedig már régóta gyenge volt. Aztán az élettel betelve meghalt. Fiai temették el.