Maradjanak szívedbenFodorné Ablonczy Margit – Bölcsföldi András

ifjúsági áhítatoskönyv

A mai tizenévesek olyan értékválságban élnek, melynek alapja a fogyasztói kultúra, az értékek devalválódása és relativizálódása. Elemi etikai problémákkal küszködnek, s kérdéseikre őszintén keresik a megfelelő válaszokat. Kiáltó szükséglet, hogy fiataljainknak segítséget tudjunk nyújtani problémáik megoldásában.

A szerzők – tapasztalt ifjúsági lelkipásztorok – olyan hiánypótló ifjúsági áhítatoskönyvet írtak, amely ezekre a kérdésekre keresi a biblikus választ a Tízparancsolat alapján. Koncepciójuk szerint minden egyes parancsolatot egy hónapig tárgyalnak, a fennmaradó két hónap témája pedig a Nagy parancsolat.

A rövid igemagyarázatok közérthetőek, világosak, lényegre törőek, a mai tizenévesek nyelvén íródtak. Mindennapra jut egy-egy útravaló üzenet a fiatalok számára, idézettel, mottóval zárva a napi tanítást, az olvasók szívébe írva Isten üzenetét.

Jelen kötet immár a negyedik, javított és aktualizált kiadás, mely új borítóval jelenik meg.

Jézus csodái vizes kifestőA teremtés vizes kifestő

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A teremtés – vizes kifestő

Jézus csodái – vizes kifestő

 

A vizes kifestő tényleg varázslatos színezőkönyv, ahogyan ígéri.  A gyerekek egy vízzel újratölthető ecset-tollal festik át a könyv fehér-áttetsző felületét, amin a víz hatására előtűnnek és megelevenednek a színek. Részletről részletre kelnek életre a történet mozgalmas képei, amit a gyerekek a felfedezés örömével fogadnak. Így kapcsolódik a felfedező tanulás a Teremtéshez vagy Jézus csodáihoz. Száradás után a képek kifehérednek és eltűnnek, így a könyv sokszor újrafesthető.

A függőlegesen lapozható, vastagtáblás kifestő 5 oldal rövid történetein és figyelemfelhívó feladatain, valamint egy hatodik, a témát összefoglaló oldalon keresztül meséli el a történeteket. A „színezés” már a firkálni tudó gyereknek is sikerélményt nyújt, így 3 éves kortól nyugodtan ajánlható a kifestő. Ám az olvasni tanuló vagy olvasni tudó gyerekek sem maradnak ki a jóból, csak náluk a felfedezés izgalma a szövegre is kiterjed. Leginkább 3-8 év között ajánljuk.

 

Megvásárolhatók a keresztyén könyvesboltokban, és megrendelhető itt a web-boltunkban.

Nyitott sír angyalHúsvéti kézimunka-csomag

Az első húsvétkor a Jézus sírjához érkező asszonyoknak egy angyal hirdette az örömhírt: Ne féljetek! Mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta.  Mt 28,5-6

Ennek a kézimunka-csomagnak a segítségével te is elkészíthetsz egy nyitott sír makettet, és elmesélheted Jézus feltámadásának történetét. A leírásban megtalálod a húsvéti történetet is, ami segít, hogy te is továbbadd a húsvéti örömhírt!

A makett elkészítéséhez hobbi ragasztóra, ollóra, tűzőgépre és vízfestékre lesz még szükséged, minden mást megtalálsz a csomagban.

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban, vagy megrendelhető itt a web-boltunkban.

 Dávid és góliátbibliai böngésző kicsiknek

 

Aki keres, az talál – szólítja meg alcímével a lapozó-könyv a kis olvasókat. Akik valóban olvasóvá válnak már a kiemelt és elrejtett kis képek keresgélésével is. Hiszen az olvasás nem a betűolvasással, hanem a képolvasással kezdődik. Erre épít a lapozgató, így az olvasni még nem tudó gyerekek is olvasásélménnyel gazdagodnak, miközben keresgélik a képelemeket, és gondolkodnak, beszélnek róluk. Az olvasni tudó vagy tanuló gyerekeknek pedig kiemelt szóképek segítenek a megértésben. A félkör alakú fülecskék megkönnyítik a lapozást a pici kezeknek.

 

Kapható a keresztény könyvesboltokban, illetve megrendelhető itt a web-boltunkban.

igaz ember hitből élIgaz ember hitből él

Reformációi olvasókönyv a reformáció első évszázadából

 

Olvasókönyvünk a reformáció első szakaszát mutatja be a gyerekeknek és ifjú olvasóknak. Részletesen foglalkozik Luther és Kálvin életével, s mellettük olyan reformátorok életéből emel ki fontos epizódokat, mint Ulrich Zwingli, Philipp Melanchthon, Martin Bucer vagy Nicolas Cop, Guillaume Farel, Teodore Béza. A magyar reformáció kapcsán szó esik a mohácsi tragédiáról és következményeiről, a dunántúli, majd az alföldi, főleg a debreceni reformáció eseményeiről, egészen a tordai országgyűlés vallásszabadságot biztosító törvényéig. Olyan jeles személyiségek és reformátorok szerepelnek, mint Habsburg Mária királyné, Török Bálintné Pemfflinger Kata, Sztárai Mihály, Dévai Bíró Mátyás, Nádasdy Tamás, Sylvester János, Radán Balázs, Kálmáncsehi Sánta Márton, Méliusz Juhász Péter, Huszár Gál, Szegedi Kis István, Bornemisza Péter és Károli Gáspár.

A szerző célja, hogy az ismert egyháztörténeti eseményeken túl megismertesse a fiatalokkal a reformáció történetének kevésbé ismert történéseit, közelebb hozza személyeit. A történetek izgalmas cselekményvezetése, szépirodalmi színvonalú stílusa lehetővé teszi, hogy az olvasók ne csak egy adathalmazt lássanak a reformáció eseményeiben, hanem át is éljék azokat. Mindezt segítik Damó István a kor hangulatát idéző grafikái. Olvasókönyvünk történetei a Reformátusok Lapja gyerekrovatában jelentek meg először, a reformáció 500. évében. Tíz éves kortól ajánljuk.

 

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban és megrendelhető itt a web-boltunkban.

Logisztori 2 Szórakoztató egyháztöri – Magyar reformáció

A Logisztori lényegében egy barkochba-játék, ahol nemcsak egy szót vagy kifejezést kell kitalálni, hanem egy történet előzményeit, logikai összefüggéseit vagy éppen a következményeit. A történet-kitaláló változatot ezért krimi-barkochbának is szokták nevezni. Márpedig a történelmi korok meghatározó személyeinek élete is lehet izgalmas logisztori, ami megfejtésre vár. Nemcsak azért, hogy kitaláljuk, mi is történt egykor. Hanem hogy felfedezzük, miért, hogyan és mi célból esett meg valami éppen úgy, ahogy. Izgalmas téma-megközelítés, fejtörő nyomozás, felfedezésre váró összefüggések várnak hát azokra, akik elhiszik, hogy az egyháztörténet is rejthet izgalmakat.Logisztori 2

A Logisztori első része a reformáció évszázadába, Luther és Kálvin korába vezetett minket. A most kiadott második rész 80 db játékkártyája szintén a reformáció évszázadába, Luther és Kálvin magyar követőinek a korába vezet, a magyarországi evangélikus és református egyház kialakulásának idejébe. A kártyák egyik oldalán található a kérdéshez tartozó információ és maga a kérdés, másik oldalán pedig a válasz, bővebben kifejtve, a források megnevezésével. A kártyákon a kérdés nehézségi fokát is jelöltük, három fokozat van a közismertebb, a nehezebb, és az elvont ismeretek megkülönböztetésére. A Logisztorit párban és csoportban is lehet játszani, csoport esetén egy felkészült játékvezető-moderátor segítségével. Tizennégy éves kortól ajánljuk, főleg ifjúsági és felnőtt csoportokban, ahol a kommunikáció és kapcsolatépítés kiváló eszköze lehet a játék.

Logisztori 2Néhány beszédes cím a 80 közül:

 • A királyné nyomorúsága
 • Párbaj protestáns módra
 • Prédikátor vagy hordószónok?
 • Öregasszonyok a teknőn
 • Debreceni diáknyelv
 • A tolnai tűzfészek
 • A török döntőbíró
 • A Héttorony rabja
 • Válás protestáns módra
 • A veszélyes prédikációs kötet
 • A kolozsvári papírmalom
 • Az istenes vénember

 

Írta és összeállította: Miklya Luzsányi Mónika

Lektorálta: Dr. Korányi András

 

Kapható a keresztény könyvesboltokban és megrendelhető a web-boltunkban.

Fenn is lenn is tanári kézikönyvBálintné Józsa Ildikó – Loránt Anikó

Ellentétek és párhuzamok – az életben és a Bibliában

Tanári kézikönyv egy óvodai hittanévhez

 

Kiadványunkkal az óvodás gyermekek felé szolgáló pedagógusoknak szeretnénk segíteni. 16 témát fűztünk össze a Fenn is, lenn is… című két részes foglalkoztató füzetben és a hozzá kapcsolódó tanári kézikönyvben. Az egyik héten egy, a gyermekek által a hétköznapi életből ismert ellentétpárt és párhuzamot dolgozunk fel sok játékkal, verssel, énekkel, a következő héten pedig egy ehhez kapcsolódó bibliai történetet. Ez – 32 tanítási hétre elosztva – lefed egy teljes tanévet. A kiadvány bőséges ajánlást ad az egyes témákhoz kapcsolódó mesékből, mondókákból, énekekből, és tartalmazza ezek internetes hivatkozásainak QR kódjait is.

 

Témák:

 1. Sötét – világos; A teremtés története
 2. Jó – rossz; Édenkert, bűneset
 3. Színes – színtelen; József és testvérei
 4. Látható – láthatatlan; Királyválasztás Betlehemben
 5. Kicsi – nagy; Dávid és Góliát
 6. Tűz – víz; Illés a Karmel-hegyen
 7. Közel – távol; Jónás és Ninive
 8. Igen – nem; Angyal Máriánál és Józsefnél
 9. Hétköznap – ünnepnap; A kánai menyegző
 10. Csend – zaj; Jézus lecsendesíti a vihart
 11. Egészség – betegség; A vak Bartimeus meggyógyítása
 12. Sok – kevés; Jézus megvendégel 5000 embert
 13. Szomorú – vidám; Lázár feltámasztása
 14. Lent – fent; Zákeus a fügefán
 15. Lassú – gyors; Asszonyok a sírnál (Jézus feltámadása)
 16. Kint – bent; Péter szabadulása a börtönből

A füzeteket tanári kézikönyv egészíti ki, amelyben – 32 tanítási hétre elosztva – egy teljes hittanév óvodai programját találja az olvasó.

Kapható a keresztény könyvesboltokban és megrendelhető itt a web-boltunkban.

A kézikönyvhöz tartozó, gyerekeknek szóló foglalkoztató füzet megtekinthető itt.

 

Fenn is, lenn is 1.Ellentétek és párhuzamok – az életben és a Bibliában

Ovis foglalkoztató füzet 1 – 2. rész

Tanári kézikönyv – betekintő

 

Isten csodálatosnak teremtette a világot. Én most kezdem felfedezni a csodáit. Ez a füzet is tele van felfedeznivalóval. Csak nyisd ki, és színezz, rajzolj, töprengj és gondolkodj velem. Fedezzük fel együtt!” – mondja az ovis beszélő, és végigvezet a témákon, mesélve, kommentálva az eseményeket és dolgokat.

 

Fenn is, lenn is 2.A 16 témát összefűző két részes foglalkoztató füzet a gyermekek által a hétköznapi életből ismert ellentétpárokat és párhuzamokat dolgoz fel, amelyekhez mindig egy-egy bibliai történet kapcsolódik. A csatolt mellékletben az első témához tartozó oldalak megtekinthetők és onnan letölthetők:

 

A füzetek megvásárolhatók a keresztény könyvesboltokban és a web-boltunkon keresztül:
1. rész2. rész.

 

A füzeteket tanári kézikönyv egészíti ki, amelyben – 32 tanítási hétre elosztva – egy teljes hittanév óvodai programját találja az olvasó.

 

Témák:

 • 1. Sötét – világos; A teremtés története

 • 2. Jó – rossz; Édenkert, bűneset

 • 3. Színes – színtelen; József és testvérei

 • 4. Látható – láthatatlan; Dávid kiválasztása

 • 5. Kicsi – nagy; Dávid és Góliát

 • 6. Tűz – víz; Illés a Karmel-hegyen

 • 7. Közel – távol; Jónás és Ninive

 • 8. Igen – nem; Angyal Máriánál és Józsefnél

 • 9. Hétköznap – ünnepnap; A kánai menyegző

 • 10. Csend – zaj; Jézus lecsendesíti a vihart

 • 11. Egészség – betegség; A vak Bartimeus meggyógyítása

 • 12. Sok – kevés; Jézus megvendégel 5000 embert

 • 13. Szomorú – vidám; Lázár feltámasztása

 • 14. Lent – fent, Zákeus a fügefán

 • 15. Lassú – gyors; Asszonyok a sírnál (Jézus feltámadása)

 • 16. Kint – bent; Péter szabadulása a börtönből

 

Mózes útjaiKészítette: Miklya Zsolt és Vajda Melinda

 

Történetmesélő Biblia-kvartettünk Mózes életének fontos eseményeit mutatja be a játékosoknak. Megismerkedhetnek a történetek főbb szereplőivel, élettereivel, élőlényeivel és tárgyaival is. A csomagban 32 történetmesélő kártya található, kiegészítve 4 különleges „Veletek vagyok” lappal. A kvartettek történetek és történetelemek szerint is csoportosíthatók. A kártyajáték a klasszikus kvartettszabályok alapján játszható, egyszerű és kombinált változatban. További játéklehetőség a történetkirakó, amit történetmesélés követ. Családi és gyülekezeti körben, iskolában és hittancsoportban 8 éves kortól, gyerekek és felnőttek számára is ajánlott.

Forrás

Játéklehetőségek:

 • • Egyszerű kvartett
 • • Kombinált kvartett
 • • Történetmesélő Biblia-kirakó

Mózes útjai kártya

A csoportosítás szempontjai:

Szereplők, történetelemek szerint:

 • • Személyek
 • • Lakóhelyek, építmények, használati és szent tárgyak
 • • Állatok, növények, élőhelyek

Történetek szerint:

 • • A kegyetlen fáraó
 • • Mózes születése
 • • Mózes a pusztában
 • • Szabadulás Egyiptomból
 • • Átkelés a Vörös-tengeren
 • • Pusztai vándorlás
 • • A Hóreb hegyénél
 • • Kánaán közelében

 

Játékgyűjtemény és módszertani segédanyag

 

„Kedves Őszirózsa!

Tudom, hogy tanárként nyugtalan éjszakáid vannak az új ötödik osztály miatt, de ne félj, 2 év elteltével nagyon fogod kedvelni őket, hetedikre pedig ez lesz a legjobb csoportod! Sokat gondolsz arra is mostanában, vajon a fiúkkal könnyen megtalálod-e majd a hangot? Bízzál bennük: ők is szeretnek játszani, érdekli őket minden érdekesség, csak kicsit mozgékonyabbak a lányoknál, ezt vedd figyelembe! Ne görcsölj azon sem, hogyan lehet a lányokat és fiúkat együtt jól foglalkoztatni! Én már tudom, az elfogadó légkör hamar ki fog alakulni, már 5. o. végére… Emlékezetedbe idézem, mit olvastál a Bibliában: »Minden lehetséges annak, aki hisz!«(Márk 914) Ennek a gondolatnak a jegyében gyűjtsd a játékötleteidet, s készülj az új tanévre szerető és nyitott szívvel!”

A fenti virágüzenet a könyv egyik játékának példaszövege, de akár pedagógiai célkitűzése is lehetne. A szerző – Csakis a játék kedvéért – előbb számba veszi az alapvetéseket: mi a játék szerepe a pedagógiai gyakorlatban, milyen a jó játékvezető, hogyan tervezzük meg a játékot, foglalkozást, mikor és kikkel játsszunk, mik a fejlesztő hatások, fejlesztési területek, milyen eredmények várhatók. Majd összegyűjti mindazokat a játékokat, amiket eredményesen használt több évtizedes pedagógusi munkája során. Így kerekedik ki az a játékgyűjtemény, ami 4 fejezetben 154 ismert, átdolgozott és saját fejlesztésű játékot, illetve ezek variációit tartalmazza. Egy példatár segítségével beleláthatunk a játékok alkalmazásának lehetőségeibe is. Hat irodalom- és nyelvtanóra vázlatát találjuk itt, főleg felsősök számára, további feladat- és játékleírásokkal. Valamint egy játékos vetélkedő tervezetét a reformáció 500. évfordulójára emlékezve. Avatott pedagógus számára olyan mindez, mint egy kincstár, könnyen átfordítható a hittanoktatás nyelvére. A játékgyűjtemény ezt bibliai változatokkal, kapcsolódó igékkel és bibliai történetekkel is segíti.

A játékgyűjtemény és példatár fejezetei:

 • ●   Kézzel-lábbal… – mozgásos, ügyességi játékok
 • ●   Szemfülesek… – érzékszervi, vizuális játékok
 • ●   Többet ésszel… – nyelvi, logikai játékok
 • ●   Tükröm-tükröm… – dráma-, szerep-, önismereti- és kapcsolatépítő játékok
 • ●   Példának okáért… – példatár: foglalkozásvázlatok, vetélkedő

 

Kapható a keresztény könyvesboltokban, és megrendelhető a webboltunkban.