Tóthné Csömöri Andrea
bibliai játékkártya – ókori pénzekkel

A játék során a résztvevők megismerhetik azokat a pénzeket és pénzértékeket, amelyek Jézus idején használatban voltak. Találkoznak a pénzhez, vagyonhoz fűződő bibliai tanításokkal, és sok érdekes információval, valamint az ókori pénzek régészeti leletei alapján készült fotókkal. A kártyalapokon egy-egy bibliai idézet is található. A kártyát nyolc éves kortól ajánljuk 2-6 játékos részére, gyerekek és felnőttek együtt játszhatnak vele.
A játékkártya 40 db pénzlapot és 8 db különleges lapot tartalmaz, amellyel ötféle szabály szerint játszhatunk. Az öt játékváltozat neve: Ütőkártya, Villámpakli, Fejhez írás, Értékkvartett, Lapmemória. Változatos játéklehetőségeket kínálnak a felülütés, párosítás, kvartettgyűjtés, memóriajáték szabályaival. Ezt a különleges lapok szerepe fűszerezi az értékváltás, értéknövelés és -csökkentés lehetőségeivel.

A készlet a következőket tartalmazza:
Pénzlapok növekvő sorrendben (10×4 db):

 1. lepton/fillér
 2. krajcár/quadrans, prutah
 3. as
 4. obol
 5. drahma, dénár
 6. didrahma/félsekel
 7. tetradrahma/stater
 8. arany aureus
 9. mina
 10. talentum

Különleges lapok:

 • Isten mérlege (3 db)
 • Jézus hal jel (4 db)
 • Júdás pénze (1 db)

Fejlesztési területek:

 • Rendszerező képesség
 • Számolási készség
 • Memória
 • Szerialitás
 • Valószínűségi következtetés

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban vagy megrendelhető a webboltunkban.

Állatnyomok a bibliábanMiklya Zsolt – Damó István
nyomkereső és színező füzetsorozat

„És ott a sok állat is” – olvashatjuk a Jónás könyve végén. Nyomkereső és színező füzetsorozatunkban olyan igéket, történeteket gyűjtöttünk össze a Bibliából, melyekben az óvodás, kisiskolás gyermek elindulhat egy-egy állat nyomában. Persze nemcsak lábnyomokat figyelhet meg, hanem egyéb életnyomokat is, mint pl. egy fecskefészek, mormotatelep, öszvérhát, rókavár vagy oroszlánverem.

A füzetsorozat három részből áll, melyekben Damó István gyönyörű rajzai elevenítenek meg kilenc-kilenc állatcsaládot. A képek mellett egyszerű, gyerek közeli szövegek olvashatók, melyekben az állat nevét a lábnyoma helyettesíti. Így az olvasás rejtvényszerű. A nyomkereső süni mindegyik füzetben végigkíséri a gyerekeket.

Jellemzők:

 • könnyen színezhető képek
 • ideális négyzetes méret
 • vastagabb papír
 • bibliai történetek és idézetek
 • ismerkedés az állatokkal
 • állatnyom felismerés
 • egyszerű, gyerekközeli szöveg

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban, vagy megrendelhető itt a webboltunkban.

Mond igent a JóraMi kell az életre szóló, helyes morális döntésekhez?
Eszköztár mai fiatalok neveléséhez

Korunk uralkodó nézete szerint a jó és vele az erkölcsi döntés mindig a helyzettől függ. Azon belül is attól, hogy mi az értékes nekem, tehát a jó a személyes viszonytól és döntéstől függ. Ezzel száll szembe a szerző, tételét arra a bibliai igazságra alapozva, hogy az ember nem döntheti el, mi a jó és mi a rossz, mert az egyedül Isten hatáskörébe tartozik. Ő megengedi nekünk a választás lehetőségét a különböző élethelyzetekben, de ez nem változtat a jó vagy rossz alapértékén, amit aztán a helyzetre kell alkalmazni. Erre alapozza stratégiai tanácsait, amikor a pornográfia iránti érdeklődés kerül előtérbe. Egy család életpéldáján mutatja be, hogy a tinédzser fiú internetes kalandozásit lefülelő szülők mit tesznek, és mit tehetnek azért, hogy fiukat annak a jónak a felismerésére vezessék, ami számukra természetes, ragaszkodni hozzá mégsem egyszerű. Apa-anya-fiú kapcsolatrendszerét nem idealizálja a szerző, mindhárom fél hibáit, botlásait és erényeit, lehetőségeit is megmutatja ahhoz, hogy az olvasó ne csupán viselkedési sémákat és elvárásokat kapjon. Teszi mindezt a kegyelem jegyében, felvázolva egy „kegyelemteli nevelési stílus” modelljét, ami túllép mind az autokrata, mind a ráhagyó szülői-nevelői attitűdön.

Josh McDowell Biblián alapuló elvei és gyakorlati meglátásai valós élettapasztalaton alapulnak, ez teszi azokat igazán érvényessé. Új könyve minden szülő és nevelő hasznos útmutatója lehet, ha elfogadja és alkalmazni tudja szemléletmódját, alapértékeit.

A könyv mellékletként tartalmazza a Barna Group és a Josh McDowell Ministry közös felmérését: A pornó mint jelenség – A pornográfia hatása életünkre a digitális korban.

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban, vagy megrendelhető itt a web-boltunkban.

Sátor-ovifejlesztő memóriajáték
A Sátor-ovi memóriajáték kártyái számos ószövetségi történethez felhasználhatók. A 25 kártyapáron személyek, állatok, növények és tárgyak szerepelnek, melyek bemutatják a vándorló, nomád pásztorkodó életmódot. A nem egyforma, mégis könnyen párosítható színes képpárok megmozgatják a gyerekek fantáziáját. Nemcsak memóriajátékot játszhatunk vele, hanem számos kommunikációs, aktivizáló, történetmesélős tevékenységhez jól alkalmazhatjuk. A Hittan 2 sorozat óratervei és kiegészítő játékai többször is hivatkoznak erre a játékra.

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban vagy itt a web-boltunkban.

 

Karácsonyi házikókarácsonyi kézimunka-csomag
A csomagban lévő papír hozzávalókból egy kis felakasztható házikót készíthetsz, benne a jászolbölcső fölé hajló József és Mária alakjával. A csomagban minden hozzávalót megtalálsz, csak ollóra és ragasztóra van szükséged.
Akaszd a kis házikót az ablakba, a karácsonyfára, vagy bármilyen jól látható helyre. Emlékeztessen a karácsonyi örömhírre: Velünk az Isten! (Mt 1,23)
Megvásárolható itt a web-boltunkban.

Úton útfélen – kiegészítő készlet: piac, vár, zsinagógaMiklya Zsolt – Votin Dóra

bibliai társasjáték 8-99 éveseknek

Az Úton útfélen társasjáték kiegészítő készlete az alapkészlettel együtt használható. 36 db útvonalkártya bővíti a játékteret: köztük ismert és új útelemek, új tárgy- és eseménymezők találhatók. A játékosok minden játék elején maguk építik a játéktábla úthálózatát, ahol a Bibliából is ismert állatokat, növényeket, tárgyakat kell a játék során megkeresni. Három új helyszín teszi összetettebbé és változatosabbá a játékot, melyek a templom mellett kisebb alközpontokat alkotnak: A piacon költőpénzt lehet szerezni az útra, ami jól jön, ha fizetni kell a vámnál, a fogadóban vagy a templomban. A várban erőpontokat lehet gyűjteni, ami segít a rablókkal szembeni harcban. A zsinagógában egy bibliai kérdésre kell válaszolni, amivel bölcsességpontokat lehet gyűjteni, ami megkönnyíti az utat. 72 db új kvíz-kérdés teszi próbára a játékosok bibliaismeretét.
Legnépszerűbb társasjátékunk kiegészítő készlete most kibővítve és új köntösben jelent meg újra: színes, jól áttekinthető játékszabály, képes korongok, kemény doboz, több bibliaismereti kérdéskártya. A nagyobb doboz arra is alkalmas, hogy az alapkészlettel együtt mindent ebben a tároljunk.

Kapható a keresztény könyvesboltokban és megrendelhető itt a web-boltunkban.

Öt éves a Cikcakk gyermekmagazin. Ennek kapcsán jelent meg egy beszélgetés az Evangélikus.hu portálon a Miklya Luzsányi Mónika főszerkesztővel, és Herjeczki Kornéllal, a Harmat Kiadó igazgatójával.

 

 

„Lapunk a keresztény családok alsó tagozatos gyermekeit kívánja megszólítani, az ő számukra szeretné Isten teremtett világát élményszerűen bemutatni. Minden lapszámunk tematikus. Az öt év alatt feldolgozott témák igen sokszínűek: az időutazástól kezdve a barátságon át a természetvédelemig nagyon sok mindennel foglalkoztunk. A lapszámok középpontja, szíve mindig a téma üzenetét kibontó bibliai történet, illetve az ehhez kapcsolódó bibliaismeretei, kortörténeti cikkek, feladatok, érdekességek. Erre az igei magra épülnek azok a cikkek, amelyek a világunk sokszínűségét mutatják be a gyerekek számára.” – mutatja be a lap koncepcióját a főszerkesztő.

„Hiszünk abban, hogy a digitális nemzedék egyre inkább értékelni fogja a nyomtatott világot. A tavalyi év volt az első olyan, amikor az e-könyvek nyugat-európai és egyesült államokbeli növekvő tendenciája lényegében megállt, és emelkedni kezdett a nyomtatott könyvek és magazinok példányszáma. Úgy tűnik, hogy a digitális nemzedéknek kezd megjönni az igénye a tapintható, megszagolható dologhoz, ahol a maga ura lehet. A digitális világban sok minden befolyásol bennünket, reklámok jönnek fel, hirdetések, ide-oda kell kattintani, hogy eltüntessük ezeket, ami olvasás közben idegesítő. Az ember érzi, hogy valaki irányítani akarja őt. Hiszek abban, hogy hamarosan eljön a reneszánsza a nyomtatott könyveknek és magazinoknak, mert ez más minőséget ad, mint elektronikus társaik. Egy tartalmas, bibliai értékeket képviselő, interaktív, kézbe fogható gyermekmagazin pedig valódi közösségformáló erővé válhat.” – ad jövőképet a kiadóvezető.

 

 

A Cikcakk magazin legújabb száma időutazásra hív: ellátogathatsz a hercegnők és a lovagok világába. Megtudhatod, mi tesz valakit igazi lovaggá, bekukkanthatsz a legizgalmasabb lovagvárakba, leülhetsz Artúr király kerekasztala mellé. A bibliai hősnőkön és vitézeken kívül megismerheted a magyarok kedvenc királynéjának életét, ráadásul azt is megtudhatod, hogy te melyik Disney-hercegnőhöz hasonlítasz.

 

 

Míkal, Saul király leánya az ablaknál ült. Csendesen varrogatott valamit. Ki-kinézett az ablakon, az utat kémlelte. Időnként halkan fohászkodott:

– Én Istenem, Seregek Ura, a te kezedben van élet és halál. Kérlek, védd meg őt!

A szeme könnybe lábadt, ahogy Dávidra gondolt.

Olvasd tovább

 

KirálytükörMiklya Zsolt: Királytükör

Hitoktatói ötlettár bibliai királytörténetek feldolgozásához

A kötet portréiban 12 királykarakter személyiségvonásai bontakoznak ki: Gedeon és Abímelek, Saul és Dávid, Salamon és Jeroboám történetei új nézőpontból, más megvilágításban kerülnek elő, mint a megszokott. A játékos tevékenységek által igyekszünk bevonni a gyerekeket a történetekben rejlő élethelyzetek korabeli és mai problémáiba, miközben jobban megismerjük emberi természetünket, egymást és önmagunkat is. Az ötlettár feladatait, játékait főleg iskolások (alsós, felsős, ifis) hitoktatásához ajánljuk, de óvodások számára is találunk benne ötleteket. A feladatokkal és játékokkal szeretnénk megmozgatni a különböző képességterületeket, fejleszteni a sokrétű intelligenciát, a problémamegoldó és kreatív gondolkodást, felébreszteni az alkotókedvet és képzelőerőt, serkenteni az együttműködési készséget és erősíteni a csoportkohéziót. Mindez a hitoktató részéről is alkotókedvet és kreativitást, problémákra nyitott és rugalmas gondolkodást igényel. Segédanyagunkban összefoglaló táblázat, drámajáték-szöveg, kidolgozott társasjáték is található.

Előfizetőink ingyenesen letölthetik itt.

Megvásárolható a keresztény könyvesboltokban vagy megrendelhető itt a web-boltunkban:
Királytükör nyomtatott könyv verzió
Királytükör e-könyv (PDF) verzió

Melyik történetből jöttem?Bibliai történetkereső, történetépítő játék

Kitalálod-e, melyik történetről van szó? Ráismersz-e mutogatás vagy activity-módszer segítségével? Felismered-e egy másik történetben? Fel tudod-e építeni újra a történetet? El tudod-e mesélni bizonyos szavak kimondása nélkül? Megtalálod-e a Bibliában a szónyomait? Szónyomok alapján kitalálod-e, mi lehet az eredeti történet?

A játék 144 kártyát tartalmaz 72 ószövetségi és 72 újszövetségi történethez. A játékkártyákon a történetek kulcsszavai, kifejezései szerepelnek. Minden kártyán 9 szót/kifejezést találunk, három nehézségi szint szerint csoportosítva. A szavak, kifejezések segítségével többféle kitalálós, történetkereső, történetépítő és -mesélő, történetnyomozó játékot játszhatunk. A játékok hittanórai alkalmazására is találunk javaslatokat.

Nyolc éves kortól ajánljuk mindazoknak, akik ismerik a bibliai történeteket, vagy szeretnék (jobban) megismerni.

Játékok:

 • Szóra szó
 • Mozdulatra mozdulat
 • Történet-activity
 • Történetben történet
 • Szóadogató
 • Történetmesélő tabuszavak nélkül
 • Történetnyomozó

Fejlesztési területek:

 • Verbális kommunikáció
 • Intuíció
 • Rugalmas gondolkodás
 • Bibliaismeret
 • Kreativitás
 • Szövegalkotás

Megvásárolható a keresztyén könyvesboltokban vagy megrendelhető itt a web-boltunkban.

Mit jelent lázadni kamasz- és ifjúkorban? Keresni a határainkat. Ami nem mindig egyezik a környezetünk, a társadalom által felkínált határokkal. Pedig gyakran elhívás, elhivatottság áll a háttérben, akkor is, ha nem lesz belőle világra szóló teljesítmény. Annak a 25 nőnek a története azonban, akikről a könyv szerzői mesélnek, figyelemre méltó, és máig megőrizte, őrzi az emlékezet, hiszen némelyikük most is közöttünk él.

Lányok, nők, asszonyok, akik nem mindennapi nehézségeken lettek úrrá, és sokszor képtelenül merésznek tűnő célokat értek el. Akik hittek elhívásukban, és így képesek voltak másokért dolgozni akkor is, ha a környezetük megpróbálta erről lebeszélni őket. Akik elavult szokásjogon, egyéni és történelmi tragédiákon, betegségen, szorongáson felülemelkedve végezték el feladatukat, és mutatnak ezzel példát nekünk, olvasóknak, lányoknak és fiúknak, nőknek és férfiaknak egyaránt.

A mesegyűjtemény 25 izgalmas életű és lenyűgöző teljesítményű magyar nő portréját rajzolja meg, Árpádházi Szent Erzsébettől Hugonnai Vilmán át egészen a kortársakig. A mesék szerzői és illusztrátorai maguk is elismert írók, illetve grafikusok, akiknek élete és művei láttán az olvasók remélhetőleg kedvet és erőt kapnak határaik megismeréséhez és álmaik megvalósításához.

 

Írta: Kiss Judit Ágnes, Mesterházi Mónika, Miklya Luzsányi Mónika, Molnár Krisztina Rita, Szabó T. Anna, Tóth Krisztina

Illusztrálta: Békés Rozi, Bódi Kati, Bölecz Lilla, Hitka Viki, Kőszeghy Csilla, Makhult Gabriella, Molnár Jacqueline, Nagy Diána, Rofusz Kinga, Sásdi Laura, Schall Eszter, Szegedi Katalin

Szerkesztette: Szlukovényi Katalin

Tartalom

1. Árpád-házi Szent Erzsébet
2. Zrínyi Ilona
3. Czinka Panna
4. Brunszvik Terézia
5. Wesselényi Polixéna
6. Bányai Júlia
7. Hugonnai Vilma
8. Jászai Mari
9. Bédy-Schwimmer Rózsa
10. Slachta Margit
11. Molnár Mária
12. Vendl Mária
13. Kol Erzsébet
14. Pécsi Eszter
15. Karády Katalin
16. Gobbi Hilda
17. Ata Kandó
18. Polcz Alaine
19. Ország Lili
20. Mészáros Márta
21. Monspart Sarolta
22. Péterfy Bori
23. Polgár Judit
24. Hozleiter Fanny
25. Király Szilvia