2013. november harmadik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma: A nagy vacsora
Igeszakasz: Lukács 14,(1-14)15-24
A foglalkozás címe: Vendégváró Úr
Üzenet/téma: Mi a barátainkat, rokonainkat, ismerőseinket szoktuk vendégségbe hívni. Azokat, akik fontosak nekünk. Isten mindenkit hív az országába, mert neki minden ember fontos. Vajon meghalljuk-e a hívását?
Aranymondás/kulcsige: Boldog az, aki Isten országának a vendége. ?Jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács 14,15.17

365 bibliai történet: 275**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november harmadik hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma: A nagy vacsora
Igeszakasz: Lukács 14,15-24
A foglalkozás címe: Vendégváró falatok
Üzenet/téma: Aki vendégeket hív, finom falatokkal várja őket. Fontos neki, hogy a vendégei jól érezzék magukat. Hogy eljöjjenek és együtt legyenek. Isten is hív minket, hogy legyünk a vendégei.
Aranymondás/kulcsige: Jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács 14,17

365 bibliai történet: 275*

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november második hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma: A szőlősgazda és a gonosz szőlőművesek
Igeszakasz: Máté 21,33-46; Márk 12,1-12; Lukács 20,9-19; Ézsaiás 5,1-5
A foglalkozás címe: A Gazda szőlője és s zerződése
Üzenet/téma: Isten szőlőskerthez hasonlította Izráel házát. Vezetőit bízta meg a gondozással, amit szerződéssel, szövetségével biztosított. Ám a vezetők és nyomában a nép is elfordult szívében a szövetségtől. Isten küldötteit, a Fiát is megölték. A Gazda ekkor új munkásokat küld a szőlőjébe, új szerződéssel: az új szövetséggel. Általa te is a Gazda munkatársa lehetsz.
Aranymondás/kulcsige:
Elküldöm szeretett fiamat, őt talán meg fogják becsülni. Lukács 20,13

365 bibliai történet: 295***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november második hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma: A szőlősgazda és a gonosz szőlőművesek
Igeszakasz: Máté 21,33-46; Márk 12,1-12; Ézsaiás 5,1-5
A foglalkozás címe: Beszédes szőlő és példázat
Üzenet/téma: Jézus megint egy olyan helyzetről beszél, amit mindenki ért a hallgatói közül. Ezért nekünk is jól kell ismerni a szőlőművelés munkáit. A munkásokkal van a baj, akik a maguk hasznával törődnek, nem a gazdát illető gyümölccsel. Istennek tartozunk mi is a hála és a hit gyümölcseivel.
Aranymondás/kulcsige: Teremjetek… megtéréshez méltó gyümölcsöket! Lukács 3,8

365 bibliai történet: 295**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november második hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma: A szőlősgazda és a gonosz szőlőművesek
Igeszakasz: Máté 21,33-46; Márk 12,1-12; Ézsaiás 5,2.4
A foglalkozás címe: A gazda szőlője
Üzenet/téma: A gazda azért telepít szőlőt, azért gondozza, fáradozik, hogy jó legyen a termés. A munkásaitól is azt várja, hogy gondosan bánjanak a szőlővel. Legyenek hálásak a munkáért, a jó termésért, és elégedjenek meg a maguk részével.
Aranymondás/kulcsige: Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett? (Máté 21,33) Várta, hogy jó szőlőt teremjen? (Ézsaiás 5,2)

365 bibliai történet: 295**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november első hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma:
Ki a nagyobb
Igeszakasz:
Márk 9,33-37; Lukács 9,46-48; Máté 18,1-5; 20,20-28
A foglalkozás címe:
Fordított értékrend
Üzenet/téma:
A világ szerint az a nagy ember, aki győz, aki első, aki sikeres. Jézus megfordította az értékrendet. Így lesz a kicsiből nagy, utolsóból első, szolgából megbecsült ember.
Aranymondás/kulcsige:
Aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok… Máté 20,26

365 bibliai történet: 262*** és 286***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november első hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma:
Ki a nagyobb
Igeszakasz: Márk 9,33-37; Lukács 9,46-48
A foglalkozás címe: Gyerekjáték
Üzenet/téma: A felnőttek ma is hajlamosak lekicsinyelni a gyerekeket. Pedig ha beállnának közéjük játszani, átélhetnék, milyen fontos nekik a játék. Bár ilyen fontos lenne mindenkinek az Atyával való kapcsolat.
Aranymondás/kulcsige: Aki a legkisebb mindnyájatok között, az a nagy. Lukács 9,48

365 bibliai történet: 262

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. november első hete

Korosztály: Óvodás
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 3. – szolgák és szolgálat
Bibliai téma:
Ki a nagyobb
Igeszakasz:
Márk 9,33-37; Lukács 9,46-48
A foglalkozás címe:
Ki a nagyobb?
Üzenet/téma:
Ha vetélkedünk, versenyezünk egymással, nem azért tesszük, hogy aztán dicsekedjünk. Hanem mert játszani jó. Gyereknek, kicsinek lenni jó. És a kicsiket NAGYon szereti Isten.
Aranymondás/kulcsige:
Aki a legkisebb? az a nagy. Lukács 9,48

365 bibliai történet: 262
A történetnek nincs ovis feldolgozása, ezért foglalkozásunk rendhagyó. Hangsúlyosan a kicsik játéknyelvére épül.

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. október negyedik hete

Korosztály: Felsős
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 2. – példák és életmodellek
Bibliai téma: Az özvegyasszony két fillérje
Igeszakasz: Márk 12,(38-40)41-44; Lukács (20,45-47) 21,1-4
A foglalkozás címe: Odaadó vagy birtokos?
Üzenet/téma: Amit birtokol az ember, azt nehezen adja oda másnak . Könnyebb úgy odaadni valamit, ha tudod, hogy te is úgy kaptad Istentől. Ő a birtokos. A te méltóságod, hogy odaadó lehetsz. Amilyen Jézus, Isten Fia volt.
Aranymondás/kulcsige: Mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát. Márk 12,44

365 bibliai történet: 297***

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

2013. október negyedik hete

Korosztály: Alsós
Élettéma: Tanítványovi és -iskola 2. – példák és életmodellek
Bibliai téma: Az özvegyasszony két fillérje
Igeszakasz: Márk 12,41-44; Lukács 21,1-4
A foglalkozás címe: Aki mindenét odaadta
Üzenet/téma: Van, aki büszkélkedik vele, hogy ő mennyit adakozik. Az özvegyasszony, aki két fillért dobott a perselybe, nem volt büszke. Inkább szégyenkeznie kellett az emberek előtt. A szívében mégis örült. Hiszen mindenét odaadta, és Isten tudja ezt.
Aranymondás/kulcsige: A jókedvű adakozót szereti az Isten. 2Korinthus 9,7

365 bibliai történet: (277*) 297**

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!