320. Mátyás apostollá választása

,

Üzenet —Téma:

* A sorsvetés szent cselekedet volt.
* A tisztségviselők választása ma is körül­tekintést igényel.

Előzmények:

Az Úr Jézus a mennybe távozott. A tanítvá­nyok Jeruzsálemben várták a Vigasztalót. Ne­vüket Lukács, az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyv* írója felsorolja: Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia („a kicsi”), Simon, a Zélóta, és Júdás, a Jakab fia.

Az asszonyok, Mária, Jézus anyja és testvérei együtt imádkoztak az apostolokkal a Vigasztaló eljöveteléért.

Történet:

Egyik napon, amikor mintegy 120-an voltak együtt Jézus követői közül, Péter szólásra emelkedett. Elmondta, hogy Júdást ugyanúgy az Úr Jézus választotta, mint a többi apostolt. Ám Júdás elárulta Mesterét, majd fölakasztotta magát. (Lásd még a 308. leckét!)

Péter az áruló büntetéséről az Ószövetséget idézte: „Legyen pusztává szállásuk, sátraiknak ne legyen lakója!” (Zsolt 69,26) „Kevés ideig éljen, tisztségét más kapja meg!” (Zsolt 109,8)

Péter elképzelése szerint az új apostolnak, aki Júdás helyére kerül, két előfeltételnek kellett megfelelnie: János keresztségétől kezdve Jézus mennybemeneteléig Jézus sal és a tanítványokkal kellett járjon, és tanúja kellett legyen Jézus feltámadásának is. Így tanúskodhat majd Jézus feltámadásáról.

A gyűlés elfogadta Péter elképzeléseit. Két jelöltet állítottak: Józsefet, akit Barsabbásnak* is neveztek, Jusztusz melléknévvel, valamint Mátyást.

Azután imádkozni kezdtek: „Urunk, minden szív ismerője, te jelöld ki e kettő közül az egyiket, akit kiválasztottál magadnak, hogy megkapja ebben a szolgálatban és apostolságban azt a helyet, amelyet Júdás elhagyott, hogy az őt megillető helyre jusson” (ti. „gyötrelem helye”; Lk 16,28).

Majd sorsot vetettek*, és a sors Mátyásra esett. Általános egyetértéssel fogadták be a 11 apostol közé.

Megjegyzés: Vannak, akik azt hangoztatják, hogy nem Mátyás, hanem Pál az igazi tizenkettedik apostol. Nem így van. Pál apostolsága független Mátyás apostoli tisztétől.

Pál nem járt együtt Jézussal és a tanítványokkal, neki utoljára jelent meg Jézus, „mint egy torzszülöttnek”. „Mert én a legkisebb vagyok az apostolok között, aki arra sem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert üldöztem Isten egyházát” — írja magáról (1Kor 15,8-9).

Jegyzetek:

Apostolok Cselekedetei — Lukács, egy görög orvos, és Jézus Krisztus követője írta a Lukács evangéliumát és az Apostolok Cselekedeteiről szóló könyvet. Mindkettőt egy rómainak ajánlotta, akit Teofilusnak hívtak, a Lk 1,3-ban „nagyrabecsült Teofilus”-nak szólítja. (Föltételezik, hogy Teofilus veszített megbecsüléséből, amikor keresztyénné lett. Lukács ugyanis mindig precíz a rangnak megfelelő megszólítás terén.) Lukács pontosan és megbízhatóan beszélte el az eseményeket. Kikérdezte a szemtanúkat, és mindennek utánajárt. Az események jelentős részének maga is szemtanúja (ApCsel 16,10; 20,5; 27,1), aki Rómába is elkísérte az apostolt, és mellette maradt (2Tim 4,11). Elképzelhető, hogy akkor íródott ez a könyv, amikor Pál két évig tartó római fogsága vége felé járt, azaz Kr. u. 63 után.

Barsabbás — „Sabbat fia” vagy „szombaton született”. Az ApCsel 15,22 és 32-ben találkozunk Júdással, akit Barsabbás néven is ismernek.

Sorsvetés — A Bibliában többször olvasunk sorsvetésről. Mindig bizonytalanság esetén éltek vele: valakit ki kellett választani, egy földdarabot elosztani stb. Pl.: 3Móz 16,8 (Áron sorsot vet két bak között); 4Móz 26,55 (Kánaán földjének a törzsek közötti elosztása); Józs 7,14kk (Ákán bűne); Józs 15,1; 16,1; 17,1; 18,11 (az ország fölosztása; Pál utal rá az ApCsel 13,19-ben); 1Sám 14,41kk (Saul vettetett sorsot, hogy megtudja: ki evett a filiszteusok elleni támadás idején); 1Krón 24,5kk (papi nemzetség szolgálati beosztása sorsolással); Neh 10,35kk (papok, léviták stb. beosztása templom körüli szolgálatokra) és 11,1 (a Jeruzsálemben letelepedők kiválasztása); Eszter 3,7 és 9,24 (sorsvetés =púrim; Hámán vettette a zsidók megfélemlítésére és kiirtatására — innentől kezdve ünneplik meg a púrimot); Zsolt 22,19 (sorsvetés jövendölése Jézus köntösére; vö. Mt 27,35 és Jn 19,23kk); Péld 18,18 („A sorsvetés megszünteti a viszálykodást, és szétválasztja az erőszakosakat”); Jón 1,7 (Jónásra esik a sors, mint aki oka a viharnak).

Énekek:

Református énekeskönyv: 134; 135:1-3; 198:1-2; 395; 484:1
Jertek, énekeljünk: 134; 160; 163
Harangszó: 35; 43; 45; 55
Dicsérjétek az Urat!: 5; 32:3; 93; 146
Erőm és énekem az Úr: 12; 67; 77:3; 87:1; 127; 131

Megjegyzések:

Sorsvetés mint szent cselekedet — Péld 16,33: „Az ember végzi a sorsvetést, de mindig az Úrtól való a döntés.” Mindig fontos dolgokban kértek így útmutatást. Az új apostol választásánál a sorsvetést imádság előzte meg. Ma már ezt nem gyakoroljuk, hiszen az igei útmutatás, a körülmények és a testvéri tanács mérlegelése alapján általában felismerhető Isten akarata.

Tisztségviselők választása — Ma a tisztségviselőket nem sorsolással, hanem szavazással választják. Az egyházban is így van, előtte azonban imádkoznak azért, hogy Isten akarata érvényesüljön.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem (Egyháztörténet)

  • A tizenkét apostol. Mátyás apostollá választása. Névmemorizáló játékok. (***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Sorsolások, nyereményjátékok a társadalmi gyakorlatban. A nyereményjátékok tudatformáló/torzító hatása. (***)
  • Országgyűlési, önkormányzati választások. A szavazás módja, technikája. Egyházi tisztségviselők választása. (***)
  • Osztályon/csoporton belüli tisztségviselők választása. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Elnökválasztás Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk c. regényében. (***)

Vázlat:

Péter
Júdás Iskáriótes — öngyilkosság
„tisztségét más vegye át”
József (Barsabbás, Jusztusz) vagy Mátyás
sorsvetés
Mátyás apostol

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .