299. Jézus visszajövetele. A tíz szűz

,

Üzenet —Téma:

* Jézus visszajön. Te hogyan várod?
* Hiteddel állj készen (világíts)!

Előzmények:

Az Úr Jézus utoljára tanított a templomban a nép előtt.

Bevezetés:

Máté 24,1-51; Márk 13,1-37; Lukács 21,5-36: Az Úr Jézus tanítványaival eltávozott a templomból. Egyik tanítványa dicsérte a templom szépségét és nagyságát. Jézus válaszában a templom pusztulását jövendölte meg.

Péter, Jakab és János nem nyugodtak bele ebbe a feleletbe: „Mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz annak a jele, amikor mindez beteljesedik?”

Az Úr Jézus ekkor szólt a jövőről, mindenek előtt a zsidó nép és Jeruzsálem jövőjéről. Valamint arról, mi vár a követőire ebben a világban. Aztán a világ végéről és az Emberfia visszajöveteléről beszélt.

„Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.” — mondta Jézus, végül figyelmeztette a tanítványait: „Vigyázgatok tehát, mert nem tudjátok, hogy melyik órában jön el a ti Uratok!”

Ezt néhány példázattal tette érthetőbbé. A Mt 24,43-51-ben olvasunk az okos és a gonosz szolga közti különbségről. (Ezt és Jézus utolsó időkről szóló beszédét részletesen tárgyaltuk és feldolgoztuk a Lk 12,43-48 kapcsán a 273. leckében. Lásd ott!)

Visszajöveteléről szólva mondta el az Úr Jézus az okos és balga szüzek példázatát is, valamint a talentumokról szóló példázatot, melyet együtt tárgyaltunk a minákról szólóval (lásd 289. lecke).

Mindhárom példabeszéd azt hangsúlyozza, hogyan kell az Urat visszavárni.

Példázat:

A mennyek országát az Úr Jézus tíz* szűzhöz* (leányhoz) hasonlította. Menyegző volt, és ezek a leányok a vőlegényt várták. Az volt a feladatuk, hogy a vőlegényt égő lámpással kísérjék be a díszterembe. Az volt a szokás, hogy a vőlegény este jött a menyasszonyához, hogy új otthonába vezesse. Útközben fiatal lányok várták, akiknek a házhoz vezető sötét úton világítaniuk kellett. Ez nagy megtiszteltetés volt, mert a lányok ott maradhattak a menyegzőn.

Öt lány okos volt, öt pedig balga, mert nem vitt magával korsócskában tartalék olajat, hogy megtöltse a lámpását, ha kifogy belőle az olaj. Az okosak viszont vittek magukkal.

A vőlegény azonban váratott magára, és mind a tízen elaludtak.

Éjfélkor kiáltás ébresztette föl a lányokat: „Íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására!”

Akkor az öt balga lány látta, hogy lámpásaik kialudtak. Kérték a másik ötöt „Adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik.”

Az okosak így válaszoltak: „Hátha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is: menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak.”

Amíg távol voltak, megjött a vőlegény Akik készen álltak, bementek a vőlegénnyel a menyegzőre, majd bezárták az ajtót.

A balgák kívül maradtak. Kérésükre — „Uram, uram, nyiss ajtót nekünk!” — így hangzott a válasz: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket.”

„Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” — fejezte be Jézus a példázatot. (Károli Biblia: „Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek Fia eljő!”)

Néhány megjegyzés a példázathoz:

Hangsúlyozzuk, hogy az Úr Jézus azért mondta el ezt a példázatot, hogy várjuk éberen eljövetelének napját. Mind a tíz szűz elaludt. Mind vigyázatlanok voltak.

A szüzeket azért hívták meg, hogy lámpásaikkal a vőlegényt kísérjék. Feladatukhoz tartozott tartalék olajról gondoskodni, ha igazán fontosnak tartották, hogy a díszmenet fényét ők is növeljék. Ne gondoljunk tehát arra, hogy a balga szüzek nem tehettek arról, hogy nem volt már olajuk.

Az olajat úgy tekintik, minta bölcsességet, melyet a Szentlélek az igaz hit ismertetőjeleként ad a szívbe. A balga szüzek ennek híjával voltak. Olyanok, mint azok az emberek, akik elegendőnek tartják a vallásos előírások betartását, külsődleges tejlesítését. Ezzel magukat szolgálják, nem az Úr dicsőségét.

Az öt okos szűz nem oszthatta meg olaját a másik öttel, mert akkor nem lett volna elég olaj a tíz lámpás számára. Ugyanígy Isten kegyelmét mindenkinek magának kell elfogadnia, és segítségével engedelmes életet élni. A készenlétet nem lehet megosztani.

A balgák elkéstek az olajvásárlás miatt. Azaz le lehet késni a „menyegzőt”.

Amikor az Úr Jézus visszajön, Övéit magához veszi dicsőségébe. Ebben a hitben élünk, vagy elaludtunk, mivel olyan hosszú ideig tart a várakozás?

Ne tegyük ezt, mert akkor a menny be lesz zárva előttünk. Az Úr Jézus nem ismer el minket követőinek, ha Lelke nem lakik bennünk.

Jegyzetek:

Tíz — A zsidóknál szokás volt, hogy ünnepélyes alkalmakkor tíz személy legyen jelen, mint például a zsinagógában az imádkozáskor, a halottról való megemlékezésnél, esküvőnél, szerződéskötésnél. Lehet, hogy ebben a példázatban is ezért szerepel a tízes szám. Nagyon szomorú, hogy csak öt leány volt készen, hogy a vőlegénnyel menjen. Ez ellenkezett a szokással.

Szüzek — Ez a fogalom a gyermekek számára kicsit nehéz, ezért „lányok”-ról beszélünk. Nevezhetjük őket „hajadonok”-nak is.
Gyakran úgy magyarázzák, hogy a példázatbeli szüzek a hitvallók. A 2Kor 11,2-ben Pál a korinthusi gyülekezetről azt mondja: „eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé”. A Jel 14,4 azokat, akik a Bárányt követik, szüzeknek nevezi.

Énekek:

Református énekeskönyv: 25:3; 130:3; 225:4-5.7; 226:2-3; 301:1-2; 304:1-2; 367; 512:1
Jertek, énekeljünk: 2; 3:3; 112; 222:1; 246:1; 254:1-3.9-10
Harangszó: 2; 3
Dicsérjétek az Urat!: 18; 62:1; 84; 99; 102; 168 („Téged kér” helyett énekelhetjük: „Téged vár”.)
Erőm és énekem az Úr: 18:1; 39:3; 51; 74:1; 79; 143:1.4
Ó és Új 111 ének: 79:1

Megjegyzések:

Jézus jövetelét várni — Ébernek lenni Krisztus visszajöveteléig, nemcsak figyelmeztetés, hanem feladat is. Jézus azt várja tőlünk, hogy türelmesen várjunk rá, még ha soká jön is vissza.

Állandóan világítani — Ez azt jelenti, hogy napról napra megújulunk a Szentlélek által. Csak ha megvan nálunk a hit olaja, tudjuk a Vőlegényt, Jézus Krisztust várni. Nagyon fontos, hogy szeressük Őt, és mindenben ráhagyatkozzunk.
Az Úr Jézusra való várakozás közben ébren kell maradnunk és világítanunk. A vőlegény megbecsülését mutatta volna, ha mindegyik lány készen várja Őt.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Háztartástan (Technika)

  • Világítóeszközök régen és ma. (* **) Találmányok a világítás történetéből. (***)
  • Lakodalmi szokások lakóhelyünkön, a magyar nép körében. (** ***) Összehasonlítás a bibliakorabeli zsidóság és más népek lakodalmi szokásaival. (***)
  • Adventi várakozás, készülődés. Az adventhez kapcsolódó szokások. Adventi koszorú készítése, díszítése. Gyertyagyújtás. (** ***)

Dráma / Magyar nyelv és irodalom

  • A bibliai történethez kapcsolódó spontán szerepjáték: lakodalom eljátszása. (*)

Matematika

  • Számolás, számfeladatok írása rajzról. A tíz bontása. (*)

Ének-zene

  • Adventi énekek tanulása, éneklése. (* ** ***)

Technika / Vizuális kultúra (Rajz)

  • Mécses, gyertyatartó készítése gyurmából (**) vagy agyagból (** ***).

Vázlat:

prófécia: a templom elpuszítása
Jézus visszajövetele
„Vigyázzatok!”

példázat az éberségről

5 okos, 5 balga szűz
lámpások
5-nek van tartalékolaja, 5-nek nincs

tanács: a kereskedőkhöz menni

5 okos szűz – a vőlegénnyel együtt megy a menyegzőre
5 balga szűz – elkésnek – nem engedik be őket

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .