297. Az özvegyasszony két fillérje

,

Üzenet —Téma:

* Hogyan adakozzunk?
* Isten az adakozó szándékát nézi.

Előzmények:

Az Úr Jézust a nép vezetői arról faggatták, hogy milyen hatalommal cselekszik, és ki adta neki ezt a hatalmat. Ő három példázattal válaszolt. Az utolsó a királyi menyegzőről szólt.

Bevezetés:

Az Úr Jézus a húsvét előtti napokat a templomban töltötte. Olvashatjuk, ellenségei hogyan faggatták és zaklatták.

Jézus óvta a népet az írástudóktól (lásd Mk 12,38-40; Lk 20,45-47), akik elvárták, hogy a nép tisztelje őket. Hosszú köntösben jártak az utcán, szerették, ha köszöntötték őket a tereken, szerettek a főhelyeken ülni a zsinagógákban és a lakomákon. Közben rosszul bántak az özvegyekkel („felemésztették az özvegyek házát”), és színlelésből imádkoztak. Jézus azt mondta, hogy súlyosabb ítélet vár rájuk, mint másokra.

Történet:

Az Úr Jézus a templomtéren nézte, a mellette elmenők hogyan dobnak pénzt a perselybe*. Sok gazdag sokat dobott bele, s azt feltűnően tette.

Aztán egy szegény özvegyasszony két fillért*, azaz egy krajcárt* dobott a perselybe.

Jézus odahívta a tanítványait, és azt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.”

Néhány megjegyzés a történethez:

A persely tartalma a templom és az istentisztelet célját szolgálta, és abból támogatták a szegényeket (lásd a Jegyzeteket). A szegény özvegyasszony is adott, pedig maga is segítségre szorult!

A gyülekezetnek kötelessége támogatni a szegényeket! Erre utalnak Jézus szavai: „a szegények mindig veletek vannak, és amikor csak akartok, jót tehettek velük” (Jézus megkenetése Betániában — Mk 14,7; 290. lecke).

Jézus nem ítélte el a gazdagokat. De a hivalkodó adakozást kifogásolta: „Te pedig amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb*, hogy adakozásod titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked.” (Mt 6,3-4; 234. lecke)

Ne büszkélkedjünk a jótékonyságunkkal! Ha Isten sokat ad, nekünk is kötelességünk sokat adni. Legyünk hálásak a lehetőségért, hogy adhatunk.

Lényeges különbség van a kétféle adomány közt. A szegény özvegyasszony egész vagyonát adta, és tudta, hogy azután nem lesz mit ennie. A gazdagok nem szenvedtek hiányt amiatt, hogy sokat adtak. Maradt nekik bőségesen. Ezért dicsérte meg Jézus az özvegyasszonyt. mindenét odaadta, amije csak volt, mivel szíve tele volt Isten iránti szeretettel és bizalommal.

Ostobának tartjuk-e őt ezért, vagy követjük a példáját?

Jegyzetek:

Persely — A templomban tizenhárom trombita alakú áldozati edény volt, melybe minden templomba menő beletehette az adományát. Az adományok a templom, az istentisztelet céljait és a szegények megsegítését szolgálták. A persely, amely mellett az Úr Jézus ült, a „korbán”, az asszonyok udvarán állt. Ez volt a „szegények perselye”.
Az apostolok is adományokat gyűjtöttek pünkösd után a szegény gyülekezeti tagoknak, és később néhány férfit, köztük Istvánt és Fülöpöt állították ebbe a munkába (lásd ApCsel 6,1-7; 326 lecke). Az egyházban ismert minden időben a szeretetszolgálat.

Két fillér — Itt csak a pénzérmére, és nem valódi két fillérre történik célzás.

Krajcár — Két fillér volt egy krajcár. Egy napszámos napi bére. A rabbinikus előírás szerint nem áldozhatott valaki két rézpénznél kevesebbet.

Jobb kéz — Egyes magyarázók szerint a „korbán” a templom bejáratának jobboldalán állt. Így a templomba menők jobb kezükkel dobták adományukat a perselybe.
Arra is gondolhatunk, hogy a legtöbb ember (a balkezeseket kivéve) mindent a jobb kezével végez, tehát a pénz bedobását is.
A bal kéz ebben az esetben nem tudja, mit tesz a jobb, tehát a szegények számára szánt adományt sem feltűnően, hanem titokban kell adni. Se magad, se mások előtt ne dicsekedj a jótékonykodásoddal!

Énekek:

Református énekeskönyv: 62:4,7; 267:4-7; 269:4-5; 276:4-5
Jertek, énekeljünk• 85:2; 177; 179; 239
Harangszó: 50:2; 52:1
Dicsérjétek az Urat!: 29; 53:1; 82
Erőm és énekem az Úr: 106; 123; 129

Megjegyzések:

Hálából adni — Mindent, amink van, Isten adott, ezért hálával kell adnunk. Ezzel kapcsolatban beszélgethetünk a gyermekekkel Jézus Mt 6,3-4-ben följegyzett szavairól (lásd a Jegyzetekben: „Jobb kéz”).
Magyarázzuk meg azt is, hogy mi az alamizsna (egy vagy több szegény ember megsegítésére nyújtott adomány).

Isten látja, milyen jót teszünk — Ahogy a jó édesapa mindig figyeli, mit tesz a gyermeke, ugyanúgy lát a mennyei Atya is mindent. Látja mind a jót, mind a rosszat. A megfizetés itt nem azt jelenti, hogy az Atya a jószívű adakozót nyilvánosan meg fogja dicsérni, hanem azt, hogy a hálás adakozót megjutalmazna szeretetével és gondoskodásával, ahogy azt az édesapa is teszi, ha gyermeke valami jót tett.
Az Úr nem az adott összeg nagyságát nézi, hanem az adakozó szívét.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • Adni, adakozni a rászorulók számára. Kivel tehetsz jót? (** ***) Hogyan és mit adhatunk lelki-szellemi javainkból, értékeinkből? (***)

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Történelem

  • A szeretetszolgálat példái az egyháztörténetben. Egyházak, egyházi szervezetek karitatív munkája hazánkban és a nagyvilágban. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Mit jelent adni? — Szólások és azok jelentése. (**)
  • A gyémántcserép története Móra Ferenc: Kincskereső kisködmön c. ifjúsági regényéből. A gyémántcserép és a két fillér párhuzama. (**)
  • Móra Ferenc: A szánkó c. elbeszélésének megismerése és összehasonlítása a bibliai történettel. (**)
  • Siklós József: Szegény özvegy a persely mellett c. versének feldolgozása. (***)

Vázlat:

persely
az előkelőek sokat adtak (feltűnően)

szegény özvegyasszony
keveset adott (nem feltűnően)

Jézus: a gazdagok fölöslegükből adtak
a szegény özvegy egész vagyonát adta

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

1 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .