Üzenet – Téma:

* Gondolj a jövődre!
* Becstelenséggel nem lehet semmit jóvá tenni.
* Hogyan lehetünk ma jó sáfárok?

Előzmények:

Az Úr Jézus a farizeusok és az írástudók zú­golódására három példázatot mondott az elveszettségről.

Példázat:

Jézus egy újabb példázatot mondott a tanítványainak, amit a farizeusok is hallottak (14.v.):

„Volt egy gazdag ember (földesúr), akinek volt egy sáfára*. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj számot a sáfárságodról, mert nem lehetsz többé sáfár. Erre a sáfár így gondolkozott magában: Mit tegyek, ha uram elveszi tőlem a sáfárságot? Kapálni nem bírok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit tegyek, hogy amikor elmozdítanak a sáfárságból, legyen, aki befogadjon házába.

Azután egyenként magához hívatta urának minden adósát (ők nyilván még nem értesültek az elbocsátásról), és megkérdezte az elsőtől: Mennyivel tartozol az én uramnak? Az így felelt: Száz korsó olajjal. Erre azt mondta neki: Vedd az írásodat, ülj le gyorsan, és írj ötvenet. Azután a másiktól is megkérdezte: Te mennyivel tartozol? Az így válaszolt: Száz kórus búzával. Erre így szólt hozzá: Vedd az írásodat, és írj nyolcvanat.

Az ura pedig megdicsérte a hamis sáfárt, hogy okosan cselekedett, mert e világ fiai a maguk nemében* okosabbak, mint a világosság fiai.”

Majd hozzáfűzte: „Én is mondom nektek: szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonnal*, hogy amikor elfogy, befogadjanak titeket az örök hajlékokba*. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha tehát a hamis mammonon nem voltatok hűek, ki bízza rátok az igazit? És ha a másén nem voltatok hűek, ki adja oda nektek azt, ami a tietek?”

Ez az ellentét arra utal, hogy a közönséges, mulandó dolgokkal is becsületesnek kell lennünk.

Jézus még egy példával magyarázta meg, hogy nem élhetünk egyszerre a vagyongyűjtésnek és Istennek: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Kiegészítés:

14–15.v: A farizeusok, akik ezt hallották, kigúnyolták Jézust, mivel pénzsóvárak voltak. Az Úr Jézus figyelmeztette őket: Az embereket becsaphatják viselkedésükkel, de Isten ismeri a szívüket. A gőgös ember utálatos Isten előtt.

Jegyzetek:

Sáfár – Tiszttartó, ispán, aki ura vagyonát kezelte. Természetesen ő vezette a könyvelést is. Bizalmi állás volt ez.

A maguk nemében – A görög szövegben „genea”, mely évszázadot, nemet, időt, törzset, családot, generációt jelenthet. Jézus ezzel nem a csalást állítja példaképül, de elismeri, hogy a világ fiai a „maguk módján” milyen eszesek.

Mammon – A vagyon, a pénz „istene”. A „mammon” közismert arám szó, annyit jelent: „aminek az ember értéket tulajdonít” vagy „kincs”, „földi gazdagság”.

Örök hajlékok – Az „örök” szó „világi”-t is jelenthet. Ez ide talán jobban illik. Így olvashatjuk akkor: „földi hajlékaikba”, azaz házaikba. A sáfár ugyanis erre gondolt, amikor azt mondta: „aki befogadjon házába” (4.v.).

Énekek:

Református énekeskönyv: 5:4–5; 15:1–2.5; 279:4; 490:8; 499:5
Jertek, énekeljünk: 191; 228
Harangszó: 44:2
Dicsérjétek az Urat!: 90; 161
Erőm és énekem az Úr: 13

Megjegyzések:

Gondolni a jövőre – A keresztyén ember életének a jövőre kell irányulnia. Máshol azt mondja Jézus: „Keressétek először az ő (Isten) országát…” (Mt 6,33). Ahogy a hamis sáfár gondolt jövő életére (céltudatosan, megragadva a helyzet adta lehetőséget), úgy kell Isten gyermekeinek is arra irányítani figyelmüket, ami rájuk vár (az egyetlen célra: az üdvösségre), és nem megrekedni az „itt és most”-nál.

Becstelenséggel akarni valamit jóvá tenni – Egyik bűn szüli a másikat. Ezt látjuk itt is. A sáfár becstelenül cselekedett, és ezt egy másik becstelenséggel akarta meg nem történtté tenni, s magát biztonságba helyezni.

Nem lehet két úrnak szolgálni – Ha Istent akarjuk szolgálni, nem lehetünk egyúttal pénzsóvárak, materialista szemléletűek. Akinek a pénze a bálványa, annak szívében nincs hely Isten számára.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki)

  • A csalás, lopás, becstelenség mai példái. Lehet-e egy bűnt egy másik bűnnel jóvá tenni? Mi a megoldás? (***)
  • Bibliai példa a gazdálkodás és pénzhasználat köréből. A pénz szerepe a mai gazdaságban, társadalomban. (***)
  • A becsületes magatartás lehetősége a gazdasági életben. Hogyan lehet ma sáfári felelőséggel bánni a ránk bízott javakkal? (***)

Dráma / Magyar nyelv és irodalom

  • A bibliai példázat vagy mai párhuzamának dramatikus feldolgozása, ill. átdolgozása a pozitív modell irányában. (***)
  • Az átdolgozott történet leírása elbeszélő fogalmazásként. (***)

Matematika / Háztartástan (Technika)

  • Számítások, műveletek mennyiségekkel. A tömeg és az űrtartalom mértékegységei. (***)
  • Hogyan gazdálkodjunk a pénzzel? Fiktív (havi) költségvetés készítése egy kisvállakozás, egy család és egy tanuló számára. A bevétel és kiadás „könyvelése”. (***)

Vázlat:

Jézus  — >    példázat
hamis sáfár
vagyon tékozlása számonkérés
félelem   — >     adósságelengedés
adósok   — >     barátok
Ki a hű sáfár?

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .