269. Jézus Betániában

,

Üzenet – Téma:

* Életünkben a legfontosabb: hallgatni Jézus beszédére.

Előzmények:

Egy törvénytudó megkérdezte Jézust, mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. A törvénytudó második kérdésére: „De ki a felebarátom?”, Jézus az irgalmas samaritánus példázatával válaszolt.

Bevezetés:

Körülbelül háromnegyed órányira Jeruzsálemtől, keletre, az Olajfák hegyének lábánál (Mk 11,1) feküdt Betánia*. A Jeruzsálemből Jerikóba vezető út, melyről az irgalmas samaritánus példázatában szó van, ezen vezetett keresztül. Jeruzsálemből az ember először a Kidrón-völgybe jutott, és át kellett kelnie a Kidrón-patakon.

Betániában lakott két nővér, Márta és Mária testvérükkel, Lázárral. Ezt a Jn 11-ből tudjuk, ahol Lázár feltámasztásáról van szó (lásd 284. lecke). Ott olvassuk azt is, hogy Jézus szerette őket (5.v).

A családban Márta a legfontosabb személy (lásd Lk 10,38: „a házába fogadta”).

Történet:

Az Úr Jézus elindult Jeruzsálemből, ahol a törvénytudónak elmondta az irgalmas samaritánus példázatát – és betért Betániába. Ott lakott egy Márta nevű asszony. Házába fogadta Jézust (és a tanítványokat?).

Mártának volt egy nővére, Mária (és egy fivére, Lázár, akiről itt nem történik említés). Mária leült Jézus lábához, hogy hallgassa a beszédét.

Mártát teljesen lefoglalta a vendégek kiszolgálása. Szemrehányóan szólt Jézushoz: „Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen!”

Jézus így felelt: „Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre (a Károli fordítás szerint: ‘egy a szükséges dolog’), Mária a jó részt (Károli: ‘jobb részt’) választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.”

Néhány gondolat a történethez:

Az Úr Jézus földi életében olyan szegény volt, hogy szüksége volt barátai támogatására (lásd Mt 8,20).

„Márta a házába fogadta.” Ebből arra következtethetünk, hogy ez az első alkalom, amikor Jézus betért Márta házába. Más bibliai helyek alapján tudjuk, hogy Jézus gyakran volt a két nővér és Lázár vendége. Lásd a Jegyzetben: „Betánia”!

Kétfajta hívővel ismerkedünk meg itt: a foglalatos, szolgáló Mártával, és a csendes, tanulni vágyó Máriával. Mindkettőjüket szívébe zárja az Úr Jézus.

Mária leült a Mester lábához. Ezt Pálról is olvassuk, aki „Gamáliel lábainál” kapott nevelést (lásd ApCsel 22,3).

Az eset arra mutat, hogy Jézus a megérkezése után azonnal leült, hogy tanítsa az ott levőket.

Mártát bosszantotta, hogy Mária nyugodtan ült Jézus lábánál, miközben arról kellett volna gondoskodnia, hogy az étel az asztalra kerüljön. Mártát értjük meg, vagy inkább Máriát?

Márta az Úr segítségét kérte, hogy utasítsa rendre Máriát. Ezt látjuk többször a mindennapi életben is: „Mit szól/szólsz hozzá? Tégy valamit!” Ilyenkor döntőbírónak kérünk meg valakit.

Márta méltatlankodva kérdezte Jézustól, mért nem törődik azzal, hogy egyedül neki kell mindenről gondoskodnia? Rengeteg a dolga, törődjék hát vele a Mester!

Márta bírálata testvéréről irigységből is eredhetett. Azok a hívők, akik állandóan szolgálatban állnak, néha irigykednek azokra, akik csendesen élik hitüket „Jézus lábánál”.

Bár az Úr Jézus vendég, mégis figyelmeztette Mártát. Nyíltan tette; elvégre Márta is mindenki előtt bírálta Máriát.

Ahelyett, hogy pártját fogta volna, Márta figyelmeztetést kapott Jézustól! Túl sokat aggódik és nyugtalankodik a mulandó (az eledel és hasonlók) miatt. Az, hogy az Úr kétszer említi a nevét, megrovást jelent. (Gondoljunk az ApCsel 9,4-re: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?”) De nyugodtan elfogadhatjuk, hogy Jézus szeretetteljesen említi Márta nevét. A szeretetteljes intés nem sért olyan könnyen. (Lásd az ApCsel 8,21 és Kol 1,9–14-et is!)

Úgy tűnik, mintha Jézus szemére hányta volna Mártának, hogy gondoskodásával és szolgálatával kegyeibe szeretne férkőzni. Így látjuk emberi oldalról. Ám nagyon rossz lenne, ha Márta azt gondolná, hogy ezáltal nyerheti el az örök életet. Erre azonban semmi bizonyítékunk nincs. Inkább arról van szó, hogy Jézus gyöngéden arra figyelmeztette, a lelki élettel törődjék, tőle merítsen erőt a szolgálathoz is.

Jézus Mártát megdorgálta, Máriát viszont megdicsérte. Ő a jó részt választotta. Minek a részét? A Krisztussal való életét, az odaszánásét! Mária választása bölcs: Jobb az Ő szájából örök élet beszédét elfogadni, mint megpróbálni földi eszközökkel szolgálni Őt!

Amit Mária választott, azt nem vehetik el tőle, mindörökké megmarad (Róm 8,35 és 39: Senki nem választhat el minket Krisztus szeretetétől.)

Jegyzet:

Betánia – „Szegénységháza” vagy „datolyaház”. Jézus gyakran megfordult ebben a faluban (lásd Mt 21,17; Mk 11,1; Lk 19,29; Jn 12,1), ahol egy napi jeruzsálemi tartózkodás után tanítványaival az éjszakát töltötte (lásd Mk 11,11–12) Mártánál, Máriánál és Lázárnál, akikkel jó kapcsolatban volt (lásd Jn 11,1 kk). Jézus mennybemenetele a Mt 26,6 és a Lk 24,50 szerint Betánia közelében történt.
Betánia közvetlen közelében volt Betfagé falucska („Éretlen füge helye”), ahogy azt a Mt 21,1; Mk 11,1 és Lk 19,29-ben olvassuk.

Énekek:

Református énekeskönyv: 86:6; 154; 172; 231:3; 512:1.3.5
Jertek, énekeljünk: 171; 177:1; 182; 185; 186
Harangszó: 42; 43
Dicsérjétek az Urat!: 3:1; 29:2; 71; 73:1; 74:1
Erőm és énekem az Úr: 56:1; 83; 110; 126:1; 135:1–2

Megjegyzések:

Kevésre van szükség, valójában csak egyre – Ebből a történetből emeljük ki, hogy életünkben a legfontosabb: leülni Jézus lábához, vagyis tőle tanulni. Gondoljunk itt Jézus szavaira: „Tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” (Mt 11,29)

Hallgatni Jézus beszédét – Az Úr Jézus lábánál ülni korunkban azt jelenti, hogy figyelmesen olvassuk és tanulmányozzuk a Bibliát, míg szívünkből föl nem fakad az imádság, hogy Isten szóljon hozzánk, és tanítson minket igéjével. Ha nem fordítunk időt a bibliatanulmányozásra, azt vetjük meg, ami a legszükségesebb.
Jézus lábainál tanulhatunk önismeretet, ismerhetjük meg, ki az Úr, és mit tett értünk. Ott bevallhatjuk, kik vagyunk valójában, szava pedig megváltoztat minket.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret (Osztályfőnöki) / Dráma

  • Hogyan segíthet a helyes önismeret kialakításában Isten igéje, Krisztus beszéde? Hol van a helye személyes értékrendünkben a hitnek? (***)
  • Hogyan fogadjuk vendégeinket? Mi a fontosabb: hogy jót és sokat egyenek-igyanak, vagy odafigyeljünk rájuk, meghallgassuk őket? A helyes vendéglátás „szabályai”. Szituációs játékok különböző helyzetekre. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Vizuális kultúra (Rajz)

  • Írásbeli jellemzés a bibliai történet szereplőihez kapcsolódva. A szavak és tettek szerepe a jellemzésben. (***)
  • Jellemzés rajzzal, a fogalmazáshoz készített illusztráción keresztül. (***)

Vázlat:

Betánia
Márta és Mária (Lázár)

Mária – Jézus lábánál ül
Márta – földi dolgokkal van elfoglalva

„Kevésre van szükség, valójában csak egyre.”

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .