214. A napkeleti bölcsek

,

Üzenet – Téma:

* Isten Fia szegénnyé lett értünk.
* Tegyünk meg mindent, hogy Jézushoz men­jünk!

Előzmények:

Jézus születése után a negyvenedik napon meg­történt bemutatása a templomban. Simeon karjába vette a Gyermeket, és énekelt, miközben Anna, a prófétaasszony is bizonyságot tett Jézus eljöveteléről.

Történet:

Amikor Jézus Betlehemben megszületett, néhány bölcs* érkezett napkeletről Júdeába. Azért keltek útra, hogy az újszülöttet imádják. Megérkeztek Jeruzsálembe, a fővárosba, és jelentkeztek (Nagy) Heródes királynál. Amikor bebocsátást nyertek hozzá, megkérdezték: „Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát*, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.” (Hogy ők a kis királyt imádni akarták, azt mutatja, hogy többet láttak benne földi királynál. Ez a király isteni Gyermek kell hogy legyen…)

A hír Heródes királyt felkavarta. Egyébként Jeruzsálemben mindenkit izgalomba hozott, aki meghallotta. De ez az izgalom nem örömöt, hanem nyugtalanságot jelentett. Heródes jól tudta, hogy miről van szó. Ugyanis összehívatta a főpapokat és írástudókat, és megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak. Krisztusnak, a rég várt Messiásnak, akitől a zsidók szabadításukat várták. Ugyanis sokak véleménye szerint Ő lesz, aki Izráelt felszabadítja az idegen járom alól.

A tudósok azonnal készen voltak a válasszal: „A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai közül, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izráelt.” (Figyeljük meg, hogy itt szabadon idézik a Mik 5,1-et.)

Heródes titokban hívatta a bölcseket. Megkérdezte tőlük, mikor látták meg a csillagot. Amikor azok megmondták az időpontot, elküldte őket Betlehembe. Kérte őket, hogy visszafelé jövet megint keressék föl, és számoljanak be az ifjú királynál tett látogatásukról. Azt mondta, ő is el akar menni, hogy imádja a gyermeket. Miután a bölcsek, gyanakvás nélkül, meghallgatták Heródest, elindultak Betlehembe. Az út Jeruzsálemtől Betlehemig csak 7 km. Megtörtént a csoda, hogy az a csillag, melyet Keleten láttak, megint feltűnt, és előttük ment Betlehemig, ahol megállt a fölött a hely fölött, ahol Jézus volt. Milyen nagy örömöt jelentett ez a bölcsek számára!

Bementek a házba*, és megtalálták a gyermeket anyjával, Máriával. Leborulva imádták Őt. Aztán kinyitották kincsesládáikat, és előszedték ajándékaikat: aranyat, tömjént és mirhát*. Odaadták azokat a gyermeknek. Valóban királyi ajándék volt.

Arról nincs szó, hogy József és Mária hogyan reagált erre.

Isten a bölcseket álmukban figyelmeztette, hogy ne menjenek vissza Heródeshez. Ezért más úton tértek vissza hazájukba.

Jegyzetek:

Néhány bölcs – Nincs szó három emberről, de arról sem, hogy királyok lettek volna, vagy ismernénk a nevüket. Erről a római katolikus hagyomány beszél a három ajándék, az arany, a tömjén és a mirha alapján. Kik voltak ezek a férfiak? Napkeletről, vagy jobban mondva északkeleti irányból, nagy valószínűséggel Mezopotámiából jöttek, ahol a káldeusok laktak. A Dán 2,2 csillagjósoknak nevezi őket. Nagyon különös, hogy ők a csillag feltűnését kapcsolatba hozták egy királyról szóló régi történettel, aki majd Júdeában fog megszületni. Isten Lelke vezette rá őket e felismerésre.

Csillag – Nem világos, miért gondolták ezek a bölcsek azt, hogy egy új csillag feltűnése az égbolton királyfi születését jelenti. Talán ismerték Bálám próféciáját, amely arról szólt, hogy csillag jön fel Jákóbból, királyi pálca támad Izráelből, amely bezúzza Móáb halántékát és Sét összes fiainak koponyáját (4Móz 24,17). A csillag később megmutatta nekik az utat a betlehemi házig, és ott megállt. Ez azt jelentheti, hogy a csillag egy meteor volt, mely alacsonyabb légrétegben lebegett.

Ház – Jézus egy istállóban született. Máté pedig házról ír. Feltehető, hogy József és Mária Jézus születése után találtak egy lakást, ahova beköltözhettek. A gyermek Jézus már idősebb lehetett, mint ahogy mi gondoljuk. Amikor Heródes megkérdezte, mikor tűnt fel a csillag, 2 éves korig ölette meg a gyermekeket. Jézus már kisgyermek lett volna?

Arany, tömjén és mirha – Az ajándékok jelképesek voltak: az arany a királynak járt, a tömjén Istennek, a mirha a halottnak. A Gyermek, aki Isten Fia, a világ Ura és Megváltója, mindhármat megérdemelte.

214

Énekek:

Református énekeskönyv: 251:1.4; 296:1; 329:1.5; 398:1.3.5
Jertek, énekeljünk!: 18:2; 20:2; 31:7.8.9; 33:3
Harangszó: 6; 7; 40:1.6; 43
Dicsérjétek az Urat!: 24:1–2; 109:1; 111; 119; 122
Erőm és énekem az Úr: 41; 68:1.5; 78:1; 103; 108

Megjegyzés:

Tégy meg mindent, hogy az Úr Jézushoz juss! – A bölcsek példát adtak nekünk. Ők is otthon várhatták volna meg, hogy többet halljanak meg róla. Ők azonban azonnal elindultak egy sok napig tartó útra, mely nem volt veszélytelen a gazdag utasokra leselkedő rablók miatt. Útra keltek, hogy megkeressék a zsidók újszülött királyát! Mennyivel másként reagáltak Heródes és a zsidók. Az írástudók és farizeusok nem mentek Jeruzsálemből Betlehembe, csak az utat mutatták meg. Mi hogyan reagálunk?
Akire nem hat Krisztus eljövetelének híre, annak ellenére, hogy tud létezéséről, az nem várhatja, hogy Krisztus kijelenti magát neki. Egyszóval, nekünk kell elindulnunk hozzá!
„Idegen marad Isten szava, míg Isten fel nem fedi maga.”
(M. Nijhoff, „Kinderkruistocht”).

Kapcsolódás iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Történelem

 • A mezopotámiai többistenhit és asztrológia összehasonlítása a zsidó egyistenhittel. (***)
 • Tájékozódás a térképen: útvonal Mezopotámiából Júdeába. (***)

Földünk és környezetünk (Földrajz)

 • Kozmikus környezetünk (csillagászati ismeretek): csillagok, üstökösök és meteoritok. Tájékozódás a csillagos égen. (***)

Emberismeret / Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki)

 • Tudomány és hamis tudomány. A csillagászat (asztronómia) valódi tudomány, amelyet nem szabad összetéveszteni a csillagjóslással (asztrológia). Beszélgetés az asztrológiáról, mint okkult (titkos) tudományról. (***)
  Sok gyermeknaptárban és különféle hetilapokban találunk horoszkópokat. Mutassunk rá ennek veszélyére, és mondjuk el a gyerekeknek, hogy Isten ezt tiltja!
 • A helyi hagyományok ápolása: karácsonyra készülő dramatikus játék vagy műsor kiegészítése. (** ***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Íráselőkészítő, írásfejlesztő gyakorlat: hullámvonal vázolása laza csuklómozgással. (*)
 • Verstanulás, versmondás:
  – párbeszédes (felelgető) formában (*)
  – József Attila: Betlehemi királyok c. versének feldolgozása. A karácsonyi műsor kiegészítése a verssel. (***)
 • űDramatikus játék: a hagyományos háromkirály-járás szokásanyagának feldolgozása vagy a bibliai történet feldolgozása dramatikus formában. (** ***)
 • Párbeszéd írása a dramatikus játékhoz. (***)

Ének-zene

 • Népszokásdal éneklése. (** ***)

Vizuális kultúra (Rajz – Művészettörténet) / Technika

 • Csillagformák készítése papírból. Papírkivágás (festés), papírhajtogatás. Pozitív és negatív forma. (* ** ***)
 • A napkeleti királyok hódolatát bemutató ábrázolások tanulmányozása. Rogier von der Weyden: A napkeleti bölcsek. (***)
 • Karácsonyi üdvözlőlap készítése. Technikák: színes ceruza, filctoll, monotípia, papír- vagy linóleummetszet. (***)

Vázlat:

József – Mária – Jézus
napkeleti bölcsek – csillag
Jeruzsálem
Heródes király nyugtalan
tudósok: Betlehemben
ajándékok: arany, tömjén, mirha
álom: másik út

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .