Témakör: Lakóhely, otthon a teremtett világban

Időszak, időtartam: Szeptember 1-2. (teljes) hete – két tanítási óra, ami külön, de egy foglalkozásként is megtartható (gyermek-csendesnap programjának is alkalmas)

Téma: Hová bújnál? – Hol a helyünk? – élőhely, búvóhely, menedékhely, lakóhely, otthon, életközösség

Bevezető, ismétlő és ráhangoló jellegű foglalkozás, célja a hittanév pozitív hangoltságú elkezdése, ismerkedés és kapcsolatfelvétel a helyzettel és egymással (akár vannak új gyerekek a csoportban, akár nincsenek), a csoportkohézió erősítése, élményszerű tapasztalati tanulás.

Bibliai történet: Állatok és növények életközössége – a teremtő Isten és a teremtett világ – Zsoltárok 104,1.10–24
Jákób és fiai Egyiptomban – ismétlés, letelepedés Gósen földjén – 1Mózes 46–47

 

IpiapacsKép forrása

 

Előkészítés:

 • ●   Gyűjts egy kis jelmeztárat kinőtt vagy használt ruhákból a rejtőszín-bújócskához. A különböző karakterű, színű és funkciójú ruhadarabok alkothatnak egy állandó készletet, ami egész évben jól használható lesz a dramatikus játékokhoz.
 • ●   Szükség lesz szelfikészítéshez alkalmas telefonra vagy fényképezőgépre.
 • ●   Készítsd el az igepár-kereső játék céduláit, a csoport létszámának megfelelő számban. A csatolt mellékletben megtalálod a Zsoltárok 104,1.10–24 alapján előkészített igepárokat, csak ki kell nyomtatni és vágni. Az igék helyenként egyszerűbb formában, kihagyásokkal szerepelnek a könnyebb olvashatóság kedvéért.

 

Szabadtéri mozgásos játékok:                                                                                30-45 perc

Csapatbújócska

Kezdjétek az évet egy nagy bújócskával, lehetőleg külső térben – udvar, kert, park, játszótér stb. – ahol van lehetőség a mozgásra, rejtőzésre. A csapatbújócska annyiban különbözik a klasszikus bújócskától, hogy itt legalább 2-3-4 fős kis csapatoknak kell együtt elrejtőznie (magányos rejtőzés nincs). Ez fokozott egymásra figyelést és együttműködést igényel.

A hunyó szerepét is 2-3-4 fős üldöző csapat tölt be, egyébként minden az „ipi-apacs” szabályai szerint működik. A hunyó csapat az apacsfalnál hangosan számol, a többi csapat közben rejtekhelyet keres és elbújik. A hunyók csapatkötelékben a többiek keresésére indulnak (külön-külön nem lehet), és ha felfedeznek egy csapatot, futnak vissza az apacsfalhoz. Ott leapacsolják őket, és hangosan kimondják a megtalált csapat tagjainak neveit. Akit sikerült leapacsolni, az kiáll a játékból. Akit nem sikerült, mert az illető hamarabb odaért (vagy nem mondták ki a nevét), az menedéket talál. Ha a rejtőző csapatból egy valaki meg tudja előzni az összes hunyót, és hamarabb apacsol, akkor az egész csapata menedéket talál. Arra is van lehetőség, hogy egy rejtőző csapat, megelőzve a keresőket, együtt az apacsfalhoz rohanjon, és apacsolva menedéket találjon.

A játék végén mérleget lehet készíteni: hányan menekültek meg az üldözők elől, illetve melyik csapat volt az eredményesebb.

 

Rejtőszín-bújócska

A természetben is van bújócskázás: Egyes állatok a színükkel, alakjukkal úgy beleolvadnak a környezetükbe, hogy alig lehet őket észrevenni. Mimikrinek nevezzük a megtévesztő alkalmazkodás különböző formáit, aminek az oka lehet a hatékony önvédelem vagy éppen az eredményes vadászat.

Játsszatok most bújócskát rejtőszínekkel. Mindenki keressen egy olyan helyet a játékterületen, ahol a ruhája színe legjobban beleolvad a környezetbe. A játékhoz át is lehet öltözni kicsit, pl. levenni egy pulcsit, vagy választani egy ruhadarabot a jelmeztárból. Legyen egy vagy több hunyó (akár az előző játék győztes csapata is lehet), akik pásztázzák a terepet, és „leleplezik” a rejtőzködőket. A leleplezés úgy történik, hogy meg kell nevezni a rejtőszínt (ami a ruhán és a környezeten is látható). Akinél nem sikerül, annak a rejtőzködése még nem elég tökéletes.

Végül mérleget lehet készíteni: Ki rejtőzött el a ruhájával a legjobban? A legötletesebben? Leglátványosabban? Legviccesebben? Stb.

 

Házépítő szoborjáték

Keressetek a játéktéren olyan helyet, ahol a legjobban el lehetne helyezni egy kis házikót. Ahol a legjobban beleillene, belesimulna a környezetébe. Ha megvan a hely, saját magatokból építsétek fel a házat. Tehát a testetek az építőanyag, és mint a szoborjátékoknál, úgy építhető fel belőle a hajlék. Érdemes egy-két építőmestert kinevezni a kreatívabb gyerekek közül, és az irányításukra bízni, milyen lesz az épület. Amikor elkészül, maradjon mindenki mozdulatlan egy kis időre, amíg készítesz egy csoportszelfit. (Ha van külső segítség, te is beépülhetsz a házba.)

 

Bibliai játékok:                                                                                                       30-40 perc

Párkereső

Mindenki kap vagy húz egy kis cédulát, rajta egy igerészt, aminek a másik fele hiányzik. Keressék meg egymást a párok: Kinél van a mondat másik fele?

 • Uram, Istenem, igen nagy vagy, / fenségbe és méltóságba öltöztél.
 • Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, / hogy folydogáljanak a hegyek között.
 • Megitatnak minden mezei vadat, / a vadszamarak csillapíthatják szomjukat.
 • Fölöttük laknak az égi madarak, / sűrű lombok között énekelnek.
 • Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, / alkotásaid gyümölcsével jól tartod a földet.
 • Füvet sarjasztasz az állatoknak, / növényeket a földművelő embernek.
 • Jóllaknak az Úr fái is, a Libánon cédrusai, / ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik.
 • A magas hegyeken a zergék, / a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet.
 • Te alkottad a holdat és a napot, / amely ismeri pályáját.
 • Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, / az oroszlánok zsákmányért ordítanak.
 • Az ember munkába indul, / és dolgozik egészen estig.
 • Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram, / tele van a föld teremtményeiddel.

 

Zsoltárépítő

Sikeres egymásra találás után a játék folytatódik: Keressétek meg, hogyan illeszkedhetnek egymáshoz a mondatok. Hogyan alkotnának egy Istent dicsérő zsoltárszöveget (imádságot)? Ehhez a párok elindulnak, és keresik a hozzájuk kapcsolódó – előttük vagy mögöttük álló – mondatokat (párokat). Ha sikerült egybeépíteni a mondatokat, felolvassák egymás után a zsoltárszöveget.

Nem baj, ha az eredmény nem egyezik az eredetivel. Most te következel: Felolvasod az eredeti zsoltárrészletet, ahol elhangozhatnak a játékból kihagyott részek is: Zsoltárok 104,1.10–24

Végül elmondhatod, hogy a zsoltáríró ismerte az egyiptomi Ehnaton fáraó Naphimnuszát, mert egyes részei nagyon hasonlítanak. Ehnaton fáraó a Napot – Atont – tisztelte (egyetlen!) istenként, őt dicséri énekében. A zsoltáríró a teremtő Istent dicséri, akinek teremtménye a Nap és a Hold, és a Föld minden élőlénye.

 

Történetépítő

Ismételjétek át játékosan a tavaly megismert József-történetet (1Mózes 37–45). A történetmesélés sorozatszerűen zajlik: Minden mozzanat végén egy kérdés áll, amire a gyerekektől kéred a választ. Amint megkapod, a válasz kulcsszavával folytatod a mesélést tovább. (Ha nem tudnak a gyerekek válaszolni, akkor is mesélsz, beépítve a választ.) Végül eljutsz a letelepedésig, a történet új szakaszáig, az 1Mózes 46,28 – 47,12 alapján:

 1. Tavaly is Egyiptomban jártunk, ahol fontos szerepet kapott Egyiptom fő folyója. Mi a neve? (Nílus)
 2. A Nílus-parti ország, Egyiptom fővárosába került egy héber (zsidó) fiatalember rabszolgaként. Ki volt ő? (József)
 3. Józsefet Potifár, a fáraó testőrparancsnoka házának a felügyelőjévé tette. Potifár felesége miatt azonban József súlyos büntetést kapott. Hová került? (börtönbe)
 4. József a börtönben sem maradt tétlen, szolgálatot végzett a rabok körül. Egyszer két magas rangú rabnak segített. Mit tett? (megfejtette az álmaikat)
 5. A fáraónak is volt egy álma, amit a börtönből kihozott József tudott csak megfejteni. Mit jövendölt az álom? (hét bő és hét szűk esztendő következik)
 6. A fáraó Józsefet bízta meg, hogy gondoskodjon az ország terméséről. Mi lett Józsefből? (Egyiptom felügyelője)
 7. A bőség esztendei alatt összegyűjtötték és elraktározták a gabonát, az éhínség idején pedig árulni kezdték a népnek. Távoli vidékekről is Egyiptomba jöttek gabonáért. Kik jelentek meg egyszer József előtt? (a testvérei)
 8. József a testvéreivel rég találkozott, és az sem volt kellemes emlék. Miért? (a bátyjai meg akarták ölni, de aztán eladták rabszolgának)
 9. József nem akart bosszút állni, csak egy kicsit megleckéztetni a bátyjait. Hazaküldte őket az öccsükért, Benjáminért. Az apjuk, Jákób nehéz szívvel engedte el őt. Mivel vádolta meg József Benjámint, miután megérkezett? (ellopta a serlegét)
 10. Mikor kiderült, hogy a testvérei őszintén bánják régi tettüket, és bármit megtennének Benjáminért, József felfedte a kilétét. „Ne féljetek, Isten akarta, hogy így legyen. Ő küldött ide, hogy életben maradjatok.” Mi történt ezután? (Jákób egész családja Egyiptomba költözött)
 11. Jákób boldogan ölelte magához fiát, Józsefet, amikor Egyiptomba érkezett. József bemutatta apját a fáraónak, és Jákób megáldotta a fáraót. Gósen földjén telepedett le Jákób családja, a Nílus torkolatvidékének jó legelőin. Mi volt a foglalkozásuk? (pásztorok voltak)
 12. A pásztorcsalád új otthonra lelt Egyiptomban. Nyugodtan élhettek itt, amíg élt József és a fáraó. Ám semmi sem tart örökké. Ezen az őszön megismerjük majd, hogyan tovább, mi lett Jákób családjának a sorsa. Jákóbnak maga Isten adott egy másik nevet, ami később az utódai neve lett. Mi ez a név? (Izráel)

 

Imádság – ének:                                                                                                      5 perc

Köszönjétek meg együtt a teremtő Isten ajándékait: a teremtett világot, a növényeket és állatokat, hogy otthont adott az élőlényeknek, az embernek is. Kérjétek együtt, hogy vigyázzon közös otthonunkra, a Földre. Adjon hálás és hűséges szívet, amilyen Józsefnek is volt.

A Paulik Családi Zenekar Dúdoló című CD-jéről hallgassátok meg A Teremtő éneke című dalt. Együtt énekelhetitek:

 

Miklya Zsolt: A Teremtő éneke

Enyém az erdő minden vadja,
ezernyi hegynek, ezernyi völgynek
kicsinye-nagyja.

Enyém a mező minden népe,
ezernyi fűszál, ezernyi virág
ékessége.

Enyém a világ, s mi betölti,
növény és állat, csillag és ember,
égi és földi.

S enyém az ember szíve benne,
hálaadásra, magasztalásra,
csodára lelve.

 

Másik lehetőség Kerekes Károly Dicsérjétek az Urat… kezdetű szép éneke válogatott versszakokkal: Jézust áldja énekünk 14

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/