Pages Navigation Menu

Nyári ábécé – társas csoportjáték

A nyári ábécé képei segítségével készíts egy kártyasorozatot, négyzet alakú kártyákkal, kb. memóriakártya méretben. A kártyákat vastagabb kartonra nyomtasd ki vagy kasírozd fel, és így vágd ki. Legyen közöttük egy üres, egyszínű kártyalap is, ezzel lesz a készlet 32 db-os.

A kártyákkal rakjatok ki az asztalon egy nagy négyzet alakú játéktáblát, aminek a kerülete a kártyákból készül. Minden oldalát 9 négyzetlap alkotja, így 4×8=32 lap helyezhető el (mivel a sarkok csak egyszer számítanak). Az egyik sarokra kerüljön az üres lap, ez lesz a startmező. A többi mező véletlenszerűen alakul, így minden játékban más lesz a képek sorrendje. A játéktáblát Blu-Tack ragasztóval lehet rögzíteni, hogy játé közben ne mozduljon el (ha elég vastag a karton, ez nem feltétlenül szükséges).

A játéktáblát persze köralakban vagy útvonalszerűen is kialakíthatjátok, lényeg, hogy az út folytatólagos legyen. A kép csak illusztráció, forrás: http://tarsasjatekcsodak.hupont.hu/

 

Társasjáték

 

A képkártyák mellé egy szókártya-sorozatot és feladatcédulákat is készíts. A szókártyák egyik oldalára a képre vonatkozó kulcsszó, másik oldalára egy fejtörő kérdés kerüljön. A szókártyákat a játék kezdetén a kulcsszavakkal felfelé, összekeverve a játéktábla közepén helyezzétek el. A cédulákon egy-egy feladat található (minden kulcsszóhoz kapcsolódik egy, de ez a játék menetében nem fontos), amiket összehajtva tegyél egy kalapba. (A csatolt mellékletben találsz egy szókártya és egy feladatcédula sorozatot.)

A játék menete a következő:

4-8 játékos egy-egy színes bábuval indul egymás után az üres mezőről, az óramutató járásával megegyező irányban. Az első játékos dob a dobókockával, és a dobott értéknek megfelelően lép előre, valamelyik képkártyára. A kép alapján választ, melyik kulcsszó illik a képhez. Ha eltalálta, kiveszi a szókártyát, és elolvassa a fejtörőt. Helyes válasz esetén övé marad a szókártya. Hibás válasz esetén visszateszi a kártyát középre, kulcsszóval felfelé. A következő játékos hasonlóan folytatja.

Egy idő után egyre több kép szókártyája kerül a játékosokhoz, és előfordul, hogy az adott kép szókártyáját nem találja a játékos középen. Ebben az esetben is meg kell neveznie a kulcsszót, és ha ez sikerült, a kalapból húz egy cédulát egy feladattal. Ezek már nem gondolkodtató feladatok, hanem ügyességi, mozgásos és egyéb képességfejlesztő játékok (mint a zálogkiváltó játékoknál). Ha a játékos teljesítette a feladatot, övé a cédula.

Ha egy képre harmadik alkalommal is rálép valaki, akkor a hozzá tartozó szókártya tulajdonosával párbajozik. Három kockával dobnak, és aki a legértékesebbet dobja, azé a szókártya. Értéksorrend:

 • – mindhárom kocka mást mutat: a legnagyobb és legkisebb értékű kocka összege számít
 • – ennél erősebb, ha két azonos kocka van: ezek közül a nagyobb számú az erősebb
 • – legerősebb a három azonos értékű kocka: szintén a nagyobb számú az erősebb, kivéve az 1-1-1 sorozatot: az mindent visz

Miután egy képre harmadjára is sor került, képpel lefelé fordítjátok a helyén. Ettől kezdve ez üres mezőnek számít. Aki a dobásával üres mezőre lép, az abban a körben nem kap feladatot, és nem szerezhet kártyát. Az üres mezők szaporodásával a játék egyre nehezebbé válik. A játéknak akkor van vége, ha az összes cédula elfogyott a kalapból, vagy valaki öt körön keresztül üres mezőre lépett. A végelszámolásnál a játékosoknál lévő szókártyákat és cédulákat kell összeszámolni, mind egy pontot ér.

 

Alább és a csatolt mellékletekben minden kulcsszóhoz találsz egy fejtörőt, illetve egy cédulafeladatot. Ezeket kell kinyomtatni és kivágni, illetve a kulcsszavak hátoldalára ráírni magát a kulcsszót.

 

A játékkészítésbe be lehet vonni a gyerekeket is, de lehetőleg játék előtt ne ismerjék meg a feladatokat. Hasonló logikával újabb fejtörőket és feladatokat is kitalálhattok.

A kép csak illusztráció, forrás: http://kerthelyseg.hu/?p=8396

 

Társasjáték készítés

 

Nyári ábécé

Fejtörők és ügyességi, mozgásos stb. feladatok (dőlt betűvel).

 

Arc

Kiről írja ezt a Biblia?
„__________ eltakarta az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre.” (2Mózes 3,6)

 • A.   Jákób
 • B.   József
 • C.   Mózes
 • D.   Józsué

 

Tépj össze apró darabokra egy papírlapot. A papírdarabkákból rakj ki egy szomorú vagy vidám arcot.

 

Árnyék

Hogy hangzik a zsoltárvers folytatása?
„Őrizz engem, mint szemed fényét, ____________” (Zsoltárok 17,8)

 • A.   szabadíts meg a halál árnyékától…
 • B.   tarts meg az árnyékban engem…
 • C.   ne legyek olyan, mint a megnyúlt árnyék…
 • D.   rejts el szárnyaid árnyékába…

 

Sötét színű lapból vágd ki egy tárgy, állat vagy személy árnyképét. Akkor sikerül végrehajtani a feladatot, ha az árnyképet felismerik a többiek.

 

Bátorság

Melyik történetben szólítja meg Jézus a tanítványait ezzel a bátorítással?
„Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Máté 14,27)

 • A.   Csodálatos kenyérszaporítás
 • B.   Jézus a tengeren jár
 • C.   Jézus lecsendesíti a tengert
 • D.   Jézus utolsó éjszakája a Gecsemáné-kertben

 

Készíts villáminterjút a csoportból valakivel: Tegyél fel neki egy kényes kérdést, ami valamilyen problémára utal.

 

Cél

Dávidnak milyen fegyvernemről beszél a barátja, Jónátán?
„Én pedig három ______________ arrafelé, mintha célba lőnék.” (1Sám 20,20)

 • A.   lándzsát dobok
 • B.   parittyakövet vetek
 • C.   nyilat lövök
 • D.   buzogányt dobok

 

Dobj célba öt kis kaviccsal. Öt lépésről hányszor találsz bele egy kosárba? (Ha legalább egyszer sikerül, akkor megoldottad a feladatot.)

 

Cserép

Melyik város ellen szól a prófécia?
„Úgy összetöröm ezt a népet és ezt a várost, ahogyan összetörik a cserépedényt, úgyhogy nem lehet többé megjavítani.” (Jeremiás 19,11)

 • A.   Ninive
 • B.   Jeruzsálem
 • C.   Babilon
 • D.   Memfisz

 

Fél lábon ugrálva pöckölj végig egy cserépdarabot a lábfejeddel a padlóján. A helyiség egyik végétől a másik végéig, anélkül, hogy letennéd a felemelt lábad.

 

Derék

Kire mondta ezt egy férfi a Bibliában?
„Mindenki tudja népem kapujában, hogy derék asszony vagy.”

 • A.   Rebekára, amikor Ábrahám szolgájának a tevéit megitatta. (1Mózes 24,48)
 • B.   Eszterre, amikor Ahasvérós király feleségül vette. (Eszter 2,17)
 • C.   Ruthra, amikor Boáz elhatározta, hogy feleségül veszi. (Ruth 3,11)
 • D.   A szegény özvegyre, aki minden vagyonát bedobta a templom perselyébe. (Márk 12,43)

 

Pantomimes mozgással mutasd meg a „derék” jelentését a következő kifejezésekben:
„Ez derék dolog volt.” „Beadta a derekát.”

 

Eső

Hol fordul elő az „eső” szó először a Bibliában?

 • A.   A teremtéstörténetben (1Mózes 2,5)
 • B.   Kain és Ábel történetében (1Mózes 4,12)
 • C.   Nóé bárkája történetében (1Mózes 7,12)
 • D.   Nóé szőlőt ültet (1Mózes 9,20)

 

Egy üres poharat spriccelj tele vízpermetezővel néhány lépésről. (Olyan helyen, ahol a pohár környéke vizes lehet.)

 

Éjszaka

Mi történt páska éjszakáján, ami után a fáraó elengedte Izrael népét Egyiptomból? (2Mózes 12,29)

 • A.   Sötétség támadt egész Egyiptomban három napig.
 • B.   Minden elsőszülött meghalt Egyiptom földjén, kivéve Izrael népét.
 • C.   Az Úr erős széllel kettéválasztotta a tengert.
 • D.   Megjelent az Úr égő csipkebokor képében.

 

Emlékezetből rajzolj le egy ismert csillagképet (csillagpontok, vonalakkal összekötve). Majd hasonlítsd össze az eredeti rajzával. Ha legalább felerészt pontos, megoldottad a feladatot.

 

Folyó

Melyik területnek melyik volt a fő folyója? Párosítsd a folyók neveivel:

Egyiptom                                           Eufrátesz

Kánaán                                               Tigris

Mezopotámia                                     Nílus

                                                           Jordán

 

Kék fonal vagy szalag segítségével alakítsd ki egy folyó és mellékfolyói képét a terem padlóján, mintha az lenne a térkép.

 

Gerenda

Mi a gerenda párja Jézus példabeszédében?
„Képmutató, vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehesd testvéred szeméből a __________.” (Máté 7,5)

 • A.   tövist
 • B.   szálkát
 • C.   fogpiszkálót
 • D.   pálcát

 

Fogpiszkálók és pillecukor segítségével készíts egy kis épületvázat.

 

Gyors

Ki volt az a két tanítvány, akik szinte versenyt futva tértek vissza az üres sírhoz húsvét reggelén? (János 20,3-8)

 • A.   Péter és András
 • B.   János és Jakab
 • C.   Péter és János
 • D.   Tamás és Máté

 

Mutasd be egy gyors állat mozgását, ezek közül választva egyet: nyusziugrás, békaügetés, pókjárás, rákjárás, kutyafutás.

 

Homok

Salamon királyról mit állít az ige?
„Olyan sok ________ volt, mint a tenger partján a homok.” (1Királyok 5,9)

 • A.   gyereke
 • B.   utódja
 • C.   kincse
 • D.   bölcs gondolata

 

Szitálj homokot egy fehér tálcára, és rajzolj bele ujjal egy képet.

 

Imádság

„Hívj segítségül engem a nyomorúság idején!
Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.” (Zsoltárok 50,15)

A fenti zsoltárrészletben milyen szavakkal lehetne helyettesíteni a „nyomorúság” szót? Mondd el legalább ötféleképpen a zsoltárverset.

 

Rajzold körül az egyik kézfejed egy fehér lapra. Aztán minden ujjadra írj egy imakérést vagy imagondolatot. (Ne csak magadra gondolj.)

 

Játszik

Milyen állat élőhelyén játszadozik a kisgyermek a messiási próféciában?
„A csecsemő a _________lyuknál játszadozik, és az alig elválasztott gyermek _____________ üregébe dugja a kezét.” (Ézsaiás 11,8)

 • A.   pocok – mezei pocok
 • B.   pók – keresztes pók
 • C.   vipera – mérges kígyó
 • D.   róka – vörös róka

 

Melyik bibliai személyt kedveled a legjobban? Játszd el pantomimes mozgással, úgy, hogy felismerhető legyen.

 

Kérdés

Fejtsd meg a két találós kérdést:

Kaszája van, mégsem vág, fényesen ragyog. Mi az? (Jób 38,31)

Ugrik, mint a szöcske, támad, mint a sáska, mikor csatába hívja a kürt. Mi az? (Jób 39,19–25)

 

A testünkkel is tudunk beszélni. Kérdezz meg valamit mozdulatokkal.

 

Lánc

Ki volt az az ősatyák közül, aki méltósága jeleként aranyláncot kapott a nyakába?

 • A.   Ábrahám, akit Melkisédek, Sálem királya köszöntött győzelme után. (1 Mózes 14,18)
 • B.   Izsák, aki feleségül vette Rebekát, így lett az ígéretek örököse. (1Mózes 24,67)
 • C.   Jákób, aki küzdött Istennel és emberekkel, és győzött. (1Mózes 32,29)
 • D.   József, akinek a fáraó Egyiptom felügyelőjévé nevezett ki. (1Mózes 41,41–42)

 

Alkoss színláncot a teremben lévő tárgyak, ruhadarabok segítségével. Legalább öt elemből álljon a lánc, ahol azonos színek érintkezhetnek egymással.

 

Mér

Az idő mérésére régen napórát használtak. Ezékiás király milyen jelet kért Istentől a napórán, amikor ígéretet kapott tőle, hogy meggyógyul halálos betegségéből? (2Királyok 20,8–11)

 • A.   Menjen visszafelé az árnyék tíz fokkal.
 • B.   Nyúljon meg az árnyék öt fokkal.
 • C.   Süssön a nap, de ne legyen az órán árnyék.
 • D.   Maradjon az árnyék egy helyben egész nap.

 

Hány óriáslépés az udvar kerülete? Hány tyúklépés a terem/szoba kerülete? Mérd meg mind a kettőt.

 

Nap

Melyik bibliai történetben nincs kulcsfontosságú szerepe a Napnak, mint égitestnek?

 • A.   A nap megáll Gibeónban (Józsué 10,12–15)
 • B.   Ezékiás napórája (2Királyok 20,8–11)
 • C.   Jónás a tűző napon (Jónás 4,5–8)
 • D.   A napkeleti bölcsek látogatása (Máté 2,1–12)

 

Tépj össze többféle színes papírt, és a darabkákból készíts egy mozaik ablakképet. Villámgyors ragasztással, hogy rögtön ki is lehessen próbálni az ablakon.

 

Nyer

Melyik szó hiányzik Jézus mondásából?
„Mert mit használ az embernek, ha az egész __________ megnyeri, lelkében pedig kárt vall?” (Máté 16,26)

 • A.   országot
 • B.   világot
 • C.   versenydíjat
 • D.   kincstárat

 

Guríts ötöt a dobókockával. Ha lesz a dobásaid között legalább egy hatos, tied a nyeremény, és teljesítetted a feladatot.

(Papírzacskóban legyen előkészített zsákbamacska: kis ajándéktárgy, édesség, stb.)

 

Ország

Mit mondott Jézus az Isten országáról? Hol van? (Lukács 17,21 – Károli és új fordítás)

 • A.   bennetek van
 • B.   az égben van
 • C.   Jeruzsálemben van
 • D.   köztetek van

 

Mit gondolsz, merre lehet az országunk fővárosa? Mutasd meg az irányt. Majd térkép és iránytű segítségével ellenőrizzétek, mennyit tévedtél? Ha 45°-nál kevesebbet, teljesítetted a feladatot.

 

Ösvény

Melyik zsoltárunkban énekeljük: „Útaid, Uram, mutasd meg… Te ösvényidre taníts meg”? A Bibliában ez így hangzik: „Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem!” (4. vers)

 • A.   23. zsoltár
 • B.   25. zsoltár
 • C.   27. zsoltár
 • D.   42. zsoltár

 

A terem padlóján feszítsetek ki egy egyenes madzagösvényt. Nézd meg jól, majd bekötött szemmel menj végig rajta. Leveheted hozzá a cipődet.

 

Pohár

Melyik kifejezés hiányzik a 23. zsoltár 5. verséből?
„Asztalt terítesz nekem ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal, __________ poharam.”

 • A.   színaranyból van
 • B.   csordultig van
 • C.   borral van tele
 • D.   sohasem üres

 

Tégy egy poharat egy tányérra, és töltsd meg csordultig vízzel egy kancsóból. Teljesítetted a feladatot, ha a víz színe a pohár széle fölé emelkedik, de még nem csordul ki.

 

Ragaszkodik

Kiknek a kapcsolatára utal ez az ige, amely a házastársak kapcsolatának alapigéjévé vált?
„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté.”

 • A.   Jákób és Ráhel (1Mózes 29,20)
 • B.   Dávid és Betsabé (2Sámuel 12,24)
 • C.   Ahasvérós király és Eszter (Eszter 2,17)
 • D.   Az első emberpár (vö. Máté 19,4–5)

 

Post-it lapokkal ragassz minden játékostársadra egy fontos tulajdonságot, ami szerinted leginkább jellemzi őt.

 

Süt

Ábrahám egyszer vendégül látott három férfit, akikről később derült ki, hogy ők az Úr követei. Mit sütöttek a vendégeknek? (1Mózes 18,6–8)

 • A.   lángost és borjúhúst
 • B.   pogácsát és vadpecsenyét
 • C.   kenyeret és halat
 • D.   kalácsot és bárányhúst

 

Hívj meg valakit „Piros pecsenyére”. Egymással szemben helyezzétek a kinyújtott tenyereteket egymásra. Akinek alul van a tenyere, gyors mozdulattal megpróbál ráütni a társa kézfejére felülről, aki igyekszik a kezét elkapni. Ha öt próbálkozásból háromszor te nyersz, teljesítetted a feladatot. (Védekező helyzetben sikeres kézelkapás is nyerésnek számít.)

 

Sziget

Pál apostol útjain során több szigetre is eljutott. Melyiknél szenvedett hajótörést? (ApCsel 28,1)

 • A.   Ciprus
 • B.   Kréta
 • C.   Málta
 • D.   Rodosz

 

Egy ív csomagolópapírt teríts le a terem közepén. Ez lesz a szigeted. Költözz be a szigetre úgy, hogy minél több fontos tárgyat vigyél oda a teremből. Milyen tárgyakkal férsz el a szigeteden? (Ami a papíron van, nem érintkezhet a padlóval.)

 

Tükör

Mit gondolsz, Jób könyve mit hasonlít egy fémtükörhöz ilyen módon?
„…szilárd, mint az öntött tükör” (Jób 37,18 – Károli és új fordítás)

 • A.   a jégtakaró
 • B.   a felhőtakaró
 • C.   a tenger
 • D.   az ég

 

„Igazi” (foncsorozott üveg) tükrön kívül is van számtalan tükör. Keress a házban egy tükröződő felületet, és nézd meg benne magad. Mutasd meg a többieknek is.

 

Udvar

Melyik a kakukktojás az alábbi tisztségek között? Dávid királyi udvarának tisztviselőiről van szó. (2Sámuel 8,15–18)

 • A.   főtanácsos
 • B.   miniszter
 • C.   kancellár
 • D.   hadseregparancsnok

 

Pantomimjátékkal mutasd meg, hogyan képzeled el egy főtisztviselő mozgását, mozdulatait a királyi udvarban. Hogyan közeledik a királyhoz és társaihoz.

 

Üdvözöl

Jézus így üdvözölte egyszer az úton szembejövőket: „Legyetek üdvözölve!” Pontosan kiket?

 • A.   Tíz leprást, akiket aztán meggyógyított. (Lukács 17,12–13)
 • B.   Ötezer embert, akik egy lakatlan helyen is felkeresték őt. (Márk 6,34)
 • C.   Feltámadása után az Emmaus felé tartó tanítványokat. (Lukács 24,17)
 • D.   Feltámadása után az üres sírtól hazafelé futó asszonyokat. (Máté 28,9)

 

Mutass meg legalább öt különböző üdvözlőformát. Szólhatsz is, de a mozdulataid is beszéljenek.

 

Vadászat

Izraelben a nyulat nem vadászták. Tudod-e, miért? (5Mózes 14,7)

 • A.   Palesztina területén nem őshonos állat a nyúl.
 • B.   A kánaáni népek szent állata volt, vadászata tilalom alá esett Izraelben is.
 • C.   A Mózesi törvények a tisztátalan állatok közé sorolták, fogyasztása tilos volt.
 • D.   A nyúl a forró éghajlaton járványokat terjesztett, féltek a fogyasztásától.

 

Rókavadászat következik: A teremben el van rejtve néhány rókafarok. Hányat találsz meg belőlük? (Ötből három elég a feladat teljesítéséhez.)

(Játék előtt öt vörös papírfarkat rejts el a teremben.)

 

Zálog

Mózes törvénye szigorúan szabályozta a zálogvételt. Mit gondolsz, mit nem lehetett zálogba venni Izraelben?  (5Mózes 24,6)

 • A.   szamarat
 • B.   ökröt
 • C.   ruhát
 • D.   malomkövet

 

Találj ki öt vicces zálogkiváltó feladatot, és az egyiket mutasd is be.

 

Zsákmány

Milyen állathoz hasonlítja ez a bibliai ige az ellenséget?
„Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó ________.” (Habakuk 1,8)

 • A.   sáskák
 • B.   sasok
 • C.   szöcskék
 • D.   keselyűk

 

Válassz ki a szemeddel egy értékes „zsákmányt” a teremben. A többiek barkochba kérdésekkel védhetik meg. Ha öt kérdésből kitalálják, mi az, nem szerezted meg. Ha nem találják ki, tiéd a „zsákmány”: teljesítetted a feladatot.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.