Pages Navigation Menu

6. A Veronika-kendő hagyománya és a Biblia – irodalmi feldolgozások

TÉMA CÍME: Asszonyok nagypénteken
BIBLIAI TÖRTÉNET: Heródes felesége, Jézust sirató asszonyok, asszonyok a keresztnél (Máté 27; Márk 15; Lukács 23; János 19)

 

Veronika-kendőA Veronika-kendőt a hagyomány szerint Veronika nyújtotta át Krisztusnak a keresztútján, hogy letörölje magáról az izzadságot és a vért. A kendőbe belerajzolódtak az Üdvözítő vérző arcának körvonalai. A Veronika név visszavezethető a vera ikon, igaz képmás kifejezésre. Ezt a kendő által őrzött igaz képmást ereklyeként tisztelik a római katolikusok, eredetéről, kalandos történetéről sokat lehet olvasni, aminek érdemes utánajárni. Veronika és kendője a Kálvária stációi között is megtalálható.

 

Kép forrása

 

A Biblia nem tud Veronikáról, viszont tud Krisztus képmásáról, a „vera ikonról”, mint igaz képmásról:

  • Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény előtt. (Galata 1,15)
  • Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült. (Zsidók 1,3)
  • Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre. (2Korinthus 3,18)

A fenti igék alapján beszélgessetek róla, milyen képmást őrzünk mi Jézus Krisztusról magunkban? Mennyire felel meg ez a Krisztus-kép a hagyományoknak, a Bibliának vagy a képi ábrázolások sémáinak? Lehet-e Krisztust egyáltalán ábrázolni? S ha lehet, milyen módon válhat egyszerre testivé és szellemivé, mint aki ember, és Isten lényének képmása egyben?

Akinek van hozzá elég inspirációja, elkészítheti grafikai, festői eszközökkel a saját Krisztus-képét.

 

Campin: Veronika_részlet

Robert Campin: Szent Veronika (1430 k.) – részlet

 

A Veronika-kendő motívuma a modern költészetben is vissza-visszatér, jóval tágabb jelentéstartományával, mint egy testi portré. Baka István Ajánlás c. verse így kezdődik:

„A mező Veronika-kendő:
töröld belé az arcodat!”

Ha a mező, az erdő, a teremtett világ a Veronika-kendő, akkor milyen lehet rajta Krisztus arca? Hogyan ábrázolnád ezt a Krisztus-képmást? Meg is próbálhatod.

 

Kovács András Ferenc Stáció c. versében így jelenik meg a Veronika-kendő motívuma:

„Vers, szavaknak golgotája,
Vers, világ veronikája –
most töröld meg arcomat!”

Ha a vers maga a Veronika-kendő, hogyan tükröződhet benne a Krisztus arc? Milyen lenyomatot hagyhat a szavak közt? Te hogyan ábrázolnád őt egy versben? Ki is próbálhatod.

 

A feladat megtalálható a Segédanyagok/Bibliai lapozgató menüpont alatt, az „Evangélium – női szemmel” c. sorozatban: http://kateteka.hu/segedanyagok/bibliai-lap

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.