Pages Navigation Menu

31. Zsákmány, zsákmányol

Krisztus„Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is megvolt:
aki Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak,
hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát,
szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.”

(Filippi 2,5–8)

Kép forrása

 

A Filippi levél Krisztus-himnuszának egyik kulcsfogalma a „zsákmány”. De mit jelent ez? Mi jut eszetekbe a zsákmány szóról? Ki vagy mi szokott zsákmányolni? És mit jelent zsákmányolni?

Milyen állatok ejtenek zsákmányt? Gyűjtsetek képeket ragadozó állatokról, amint zsákmányt ejtenek éppen. Nézzetek meg egy-egy ilyen filmet az interneten.

Milyen foglalkozásokhoz, elfoglaltságokhoz tartozik hozzá a zsákmányejtés? Keressetek képeket egy-egy nagy zsákmányról, illetve a zsákmányszerzés pillanatáról (pl. horgász- vagy vadászzsákmány).

 

Az első horgászatAz első horgászat

 

Gondoltatok-e a foglalkozásoknál a katonára is? Mert bizony, a hadizsákmánynak fontos szerepe van a háborúban, ami az ellenféltől lefoglalt felszerelést, fegyvereket jelenti. Sőt magukat a legyőzötteket is jelentheti, minden vagyonukkal, jószágukkal, családjukkal és országukkal együtt.

 

Az Ószövetségben elég sok zsákmányról kapunk híradást, vannak köztük nevezetes zsákmányok is. Be tudod-e azonosítani, hogy az alábbi zsákmány-igék mely történetből valók? Érdemes megismerkedni a történetekkel is.

 1. „…megláttam a zsákmány között egy szép sineári köntöst, kétszáz sekel ezüstöt és egy ötven sekel súlyú aranyrudat. Megkívántam és elvettem őket.”
 2. „Csak egyet kérek tőletek: adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt!”
 3. „Bárcsak evett volna ma a nép az ellenségeinél talált zsákmányból! Akkor most még nagyobb lehetne a filiszteusok veresége!”
 4. „Semmijük sem hiányzott a zsákmányból, sem kicsiny, sem nagy, sem fiúk, sem lányok, semmi, amit elvettek tőlük…”
 • A.   Ákán bűne (Józsué 7,21)
 • B.   Dávid kiszabadítja a ciklágiakat (1Sámuel 30,19)
 • C.   Gedeon győzelme (Bírák 8,24)
 • D.   Jónátán és Saul győzelme (1Sámuel 14,30)

 

A ciklágiak kiszabadítása egy olyan történet, amelyben nagy jelentősége van a zsákmánynak. Olvassátok el az egész történetet (1Sámuel 30), majd dolgozzátok fel „kockázással”, mintha egy film egy-egy jelenetét látnánk, kimerevítve a képet. Tulajdonképpen élőképek sorozatáról van szó, amelybe mozdulatlanul állnak be a gyerekek (fontos szabály a mozdulatlanság, megelőzve minden durvaságot). Majd jelre jöhet a következő kép. Ehhez el kell először olvasni a történetet, és felosztani „filmkockákra” – vagyis fázisképekre. A képeknek adni egy-egy találó címet, majd jöhet a „forgatás”. A kockázás módszerével a legdurvább háborús történeteket is fel lehet dolgozni, ami a mai akciófilmek világában nem lehet „tabu” a gyerekek számára. Ebben a történetben az lehet vonzó és tanulságos egyben, hogy a zsákmány visszaszerzése egy hőstörténet, a zsákmány elosztása viszont az igazságosság és nagylelkűség szép példája. (Forrás: Cs. Szabó Sándor: József köpönyegében. Hitoktatás és drámapedagógia. Parakletos Könyvesház, 2008, 39.o.)

 

Trónok harcaKép forrása

 

A zsákmányszerzés olyan volt a katonáknak az ókor háborúkkal és csatákkal teli világában, mint a földműveseknek az aratás vagy szüret, amit örömünnep kísér. Nem véletlen, hogy a messiási próféciákban is megjelenik, mint az Isten által szerzett öröm képe:

„Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, ahogyan aratáskor szoktak örülni; ahogyan vigadni szoktak, akiknek zsákmányt osztanak.” (Ézsaiás 9,3)

 

Játsszatok „zsákmányosztó” játékot, melynek a fázisai a következők.

 1. Zsákmánygyűjtés: Sok és sokféle tárgyat gyűjtsetek és hordjatok össze, ami valamilyen értéket képvisel, ami valakinek értékes lehet.
 2. Zsákmányszemle: Helyezzétek el a zsákmányt jól látható módon a terem közepén, és így tegyétek közszemlére. A szemlélődés idején meg lehet nézni a tárgyakat, fel lehet venni, próbálgatni, de aztán vissza kell tenni a helyére.
 3. Megkívánt tárgyak: Ki melyik tárgyat kívánta meg a zsákmányból? Lépjen oda, mutassa meg, és mondja el, miért vágyik épp arra.
 4. Személyhez illő tárgyak: Melyik tárgyat kinek adnád oda a zsákmányból? Mindenki válasszon egy tárgyat, ami valakihez nagyon illene. Lépjen oda, adja át, mondja el, miért neki való az a tárgy.
 5. Igazságos zsákmányosztás: Ha tényleg el kellene osztani a tárgyakat, milyen alapelvek alapján tennétek ezt meg? Rendezzetek vitát erről a kérdésről.
 6. Ajándék: Kinek küldenétek ajándékot a kupacból, és miért? (Távollévő személyekre gondoljatok.)
 7. Visszaadás: a végén természetesen minden tárgy visszakerül eredeti helyére, illetve tulajdonosához. Ami a játék „zsákmánya”, az a megerősödő, feltáruló kapcsolati érték és öröm.

 

Ragadozó állatok zsákmányejtése is gyakori példa az Ószövetségben. Vajon az alábbi igékből mely állat neve hiányzik? Tippeljetek, aztán válasszátok ki az alul található nevek közül.

 

 • ●   „Benjámin ragadozó ________, reggel zsákmányt eszik, este prédát oszt.” (1Mózes 49,27)
 • ●   „Összeszedik a zsákmányt, ahogyan a ________ szedik, úgy ugranak rá, ahogy a ________ ugranak.” (Ézsaiás 33,4)
 • ●   „Az ________ bőven szerzett zsákmányt kölykeinek, és öldökölt nőstényeinek, megtöltötte barlangjait zsákmánnyal, tanyáit pedig prédával.” (Náhum 2,13)
 • ●   „Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó ________.” (Habakuk 1,8)

farkas, oroszlán, sáskák, sasok, szöcskék

 

Sas zsákmánnyalKép forrása

 

Szintén messiási próféciából való következő ige. Ezékiel is a jó pásztorhoz hasonlítja az eljövendő Messiást, aki Isten uralmát képviseli:

„De én megszabadítom juhaimat, és nem esnek többé zsákmányul, mert igazságot teszek bárány és bárány között!” (Ezékiel 34,22)

 

Hogyan? Úgy, hogy ő nem a zsákmányszerzés indulatával uralkodik. Hanem a szolga alázatával szolgál:

„A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hívatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál.” (Lukács 22,25–27)

 

Hogyan lehet ezt ma megélni, megvalósítani? Gondolkozzatok el ezen, beszélgessetek erről:

Hogyan lehet úgy élni, hogy nem zsákmánynak tekintjük a másik embert, a másik dolgait? Hogy nem zsákmánynak tekintjük a természetet, a környezetünket? Hogy nem zsákmánynak tekintjük saját magunkat: az erőnket, szépségünket, tehetségünket? Hogy nem zsákmánynak tekintjük az országot, a világot, amelyben élünk? Hogy nem zsákmánynak tekintjük Istent, aki gyermekeinek nevez minket?

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.