Pages Navigation Menu

27. Udvar

Holdudvar„Udvara van a holdnak” – szoktuk mondani, amikor a Hold peremén túl egy ködszerű udvar alakul ki. Ilyenkor magasabb a levegő páratartalma, amin keresztül másképp törik meg a fény, ez okozza a jelenséget. S ez magyarázza a népi megfigyelést is, hogy ilyenkor gyakran következik eső másnap vagy a következő napokban. Persze nem mindig. Hiszen az időjárás változékony, nem olyan megbízható. Ezt fejezi ki az a közmondás is, amely az udvar másik jelentését használja: „Udvari kegyelem, álom, esős idő” – vagyis a fejedelmek és főurak (a hatalom) jóindulata épp olyan változékony és megbízhatatlan, mint az időjárás vagy az álom.

Kép forrása

 

Pedig az udvar – mint a házhoz, palotához vagy templomhoz tartozó körülkerített terület – alapvetően inkább a biztonságot és megbízhatóságot szolgálja. Miért van rá szükség?
Mire szolgál ma egy magánház udvara? Milyen épületek, járdák, utak találhatók még benne? Ezeknek mi a célja, szerepe?

Készítsék el a gyerekek egy-egy lakóház és udvarának/udvarainak vázlatos alaprajzát (saját ház vagy nagyszülő, rokon, szomszéd háza is lehet, ahol van udvar). Mutassátok be a rajzok segítségével a különböző udvarokat méret, szerkezet és funkció szempontjából. Szerepel-e a bemutatott házak és udvarok között olyan, ahol sok állat van? Itt mi az udvar(ok) szerepe és beosztása? És ahol nincs haszonállat? Ott miben különbözik az udvar?

Csoportosan mérjétek fel egy-egy nagyobb középület udvarát/udvarait is, pl. a templomudvart, iskolaudvart, művelődési ház udvarát, stb. Ezeknél az épületeknél mi az udvar(ok) szerepe és jelentősége?

 

Gumizás az udvaronMiután jól megismertetek egy nagyobb udvart, rendezzetek udvari játékokat, ami függ az udvar szerkezetétől, nagyságától, beépítettségétől és növényeitől. Az ismertebb játékok közül szóba jöhet többek között a

VárosdobozÉpíthettek az udvaron

 

Dobozautók

 

Készíthettek hullámkartonból és kisebb papírdobozokból épület- és udvarmakettet, benépesítve az udvart épületekkel, növényekkel, és akár állatokkal is.

 

Papír udvar

Kép forrása

 

Nagyobbakkal kreatív csoportjáték egy „álomudvar” tervezése, ahol a gyerekek legjobban szeretnének majd felnőttkorukban élni, ami álmaik lakóházának udvara lenne. Viszonylag rövid idő alatt kis csoportokban egy-egy kartonlapon tervezzék meg az „álomudvar” alaprajzát színes papír és csomagolópapír tépésével, nyírásával és a felületre helyezésével. Ragasztani is lehet, pl. a könnyen leszedhető Blu-Tack gyurmaragasztóval, így az elemek elmozdíthatóak, átrendezhetőek a tervezés során. A tervezés a csoportot kreativitásra és együttműködésre készteti, így az „álomudvar” képe, illetve a készülés folyamata a csoport képét is megmutatja egy kicsit.

 

Az alábbi zsoltárversek alapján egyfajta „álomudvarnak” tekinthetjük a jeruzsálemi templom udvarait is:

Mily kedvesek a te hajlékaid,
ó, Seregek Ura!
Sóvárog, sőt eleped a lelkem
az Úr udvarai után.
Testem és lelkem ujjongva kiált
az élő Istenhez.

Zsoltárok 84,2–3

 

Szolgáljatok az Úrnak örömmel,
vigadozva járuljatok színe elé!
Menjetek be kapuin hálaénekkel,
udvaraiba dicsérettel!
Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

Zsoltárok 100,2.4

 

Dicsérjétek az Urat!
Dicsérjétek az Úr nevét,
dicsérjétek az Urat,
akik szolgái vagytok,
akik ott álltok az Úr házában,
Istenünk házának udvaraiban!

Zsoltárok 135,1–2

 

Jeruzsálemi templom

Kép forrása

 

Miért vágyik a zsoltáros a templom udvarába? Milyen udvarai voltak a jeruzsálemi templomnak, melyik milyen célt szolgált? Építőkockák és dobozok segítségével készítsétek el a templom modelljét, csupán jelezve az épülettömbök és udvarok helyét. A heródesi templom alaprajza jól ismert, ezt érdemes követni. (Lásd: Bibliai atlasz. Magyar Bibliatársulat. 1999, 55. old.)

 

A palotákat is udvar vette körül, innen származik az udvar, mint az uralkodó körül összegyűlt főemberek, királyi tisztviselők csoportjának neve is. Milyen vezetőkre volt szüksége a királynak egy országban vagy egy birodalomban? Keressetek királyi főembereket, tisztviselőket (hadseregparancsnok, főtanácsos, kancellár stb.) az alábbi ószövetségi igékben (Izrael, Júda királyai korából), majd állítsatok össze a részvételükkel egy királyi udvart.

 • ●   2Sámuel 8,15–18
 • ●   2Sámuel 20,2–26
 • ●   1Királyok 4,1–6
 • ●   2Királyok 22,12

 

Ki a király?

A király és a királyi udvar fő tisztviselőinek a nevét (kancellár, főtanácsos stb.) írd ki egy-egy cédulára, és ezek közül húzzanak a gyerekek egyet-egyet. Csupán egy valaki nem húz, ő messze földről érkező vándor. A király és udvara egy udvari fogadáson vesznek részt a palota udvarán (játszhatjátok tényleg az udvaron), játékukkal mutatják be az udvari életet. Mindezt úgy, hogy el ne árulják a szerepkörüket. A király elvegyül köztük, de semmi más nem jelzi, hogy ő a király, csupán tartása, méltósága, beszédmódja, stb. A vándornak ki kell találnia, hogy ki lehet a király. Odalép egy-egy szereplőhöz, akiről ezt feltételezi, és megkérdezi: Te vagy a király? Ha nem találta el, mehet a játék tovább, amíg rá nem talál a királyra. Vajon hány próbát kell tennie? Új szereposztással, új vándorral megismételhetitek a játékot.

 

Az Eszter könyvében olvasható történet nagy része a perzsa királyi udvarban játszódik. (Ez az a bibliai könyv, amelyben az udvar és udvarnok szó a legtöbbször szerepel.) Keressétek meg, milyen kulcsfontosságú események történtek a palota udvaraiban? Mi volt a királyi főtisztviselő neve és feladatköre? Mivel vált Mordokaj és Eszter a királyi udvar hősévé? Mi okozta a legnagyobb udvari méltóságra jutott ember bukását? Mire tanít téged ez az udvari történet?

 

Eszter Ahasvérus előtt Jacopo del Sellaio: Eszter Ahasvérus előtt (1485 körül)

 

Fogalmazz meg a történet alapján egy képzelt vagy valós szereplő nevében udvari

 • ●   krónikabejegyzést,
 • ●   magasztaló éneket,
 • ●   hálaadó imádságot,
 • ●   új törvényparagrafust,
 • ●   illemszabályokat az udvari etikettből,
 • ●   levelet, emlékiratot.

Vagy modernizálva a médiafeltételeket

 • ●   írjatok cikkeket, riportokat,
 • ●   rajzoljatok, fotózzatok az Udvari Hírmondóba,
 • ●   vagy játsszátok el az Udvari Média Kft. közvetítését az eseményekről.

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.