Pages Navigation Menu

11. Gyors

„Gyom között gyors gyík szalad” – olvassuk Móra Ferenc Zengő ábécéjében, vagy fújjuk kívülről, mint egy mondókát. Gyorsan pereg a versritmus is, gyorsan váltanak a szavak, mindhárom gy-vel kezdődő szó egy szótagos. Tehát egy vers, egy szöveg és maga a beszéd is lehet gyors ritmusú.

Próbáljátok meg a gyors beszédet különböző nyelvgyötrőkkel. Az első lehet rögtön a fenti sort is tartalmazó sorpár a Zengő ABC-ből:

Gyom között gyors gyík szalad.
Harmatos hajnal hasad.

További közismert nyelvgyötrők, és egy szakasz Vidor Miklós: Nyelvgyötrők c. verséből:

Nem minden fajta szarka farka tarka, csak a tarkafajta szarka farka tarka.

Fekete bikapata kopog a pepita patikaköveken.

„Roppant bottal
koppantottam,
szöcském csacskán
szökkent,
papnadrágban
kappant fogtam,
macskám fecskét
hökkent.”

 

A fenti nyelvgyötrőknek van még egy közös vonása: mindegyikben állatokról van szó, a gyors mozgás valamiképpen állatokhoz kötődik. A Biblia is elég gyakran állatok mozgásához hasonlítja a gyorsaságot. Mit gondoltok, az alábbi igékből mely állatok neve hiányzik? Hova melyik nevet illesztenétek be?

 • ●   Naftáli gyors lábú ___________, szép szavakat hallat. (1Mózes 49,21)
 • ●   Aszáél gyors futó volt, akár a mezőn szökellő __________. (2Sámuel 2,18)
 • ●   Úgy jön, mint a fellegek, harci kocsijai mint a forgószél, lovai gyorsabbak a __________. (Jeremiás 4,13)
 • ●   Lovai gyorsabbak a ___________, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Habakuk 1,8

gazella      párducoknál      sasoknál      szarvasünő

 

Ti milyen állatokhoz hasonlítanátok a gyorsaságot? Folytassátok a hasonlatot valamilyen állatnévvel (lehetőleg olyannal, ami még nem hangzott el):

Gyors, mint a/az ……..

 

ŐzfogócskaKép forrása

 

Mutassátok is be az állat mozgását. Lehet egész testtel, vagy csak karokkal, kézfejjel imitálva a mozgást. Keressetek olyan állatmozgásokat, amelyekkel gyorsaságpróbát, sorversenyt is tudtok rendezni. Pl. nyusziugrás, békaügetés, pókjárás, rákjárás, kutyafutás, mackójárás, gólyalépés, tyúklépés, krokodiljárás (kúszás), kígyósiklás, sasrepülés (kitárt karokkal), stb.
A gyerekek is kitalálhatnak újabb utánzó mozgásokat.

Lásd bővebben: http://gyermekmozgasfejlesztes.premium.shp.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok

 

Közismert fogójáték a farkinca-fogó, amit most utánzó mozgásokkal is kísérhettek. Két fogót válasszatok, úgy izgalmasabb. A többiek mind „farkas” állatok, a farkuk egy-egy szalag, amit hátul betűrnek a nadrágjuk, szoknyájuk korcába, úgy, hogy kilógjon egy 15-20 cm-es darab. A fogók célja az, hogy elkapják és elvegyék az állatok farkát. Ehhez csak a szalagot lehet érinteni, a futó játékost meglökni, megállítani nem szabad. Akinek elvették a farkát, az kiesik a játékból. A futók közben játékos mozdulatokkal és hangokkal utánozhatják az állatot, de a legfontosabb, hogy minél gyorsabban fussanak.

Nehezített változat: a farkukat elveszített „állatok” is játékban maradnak, ott futkároznak a többiek között, és gyors mozgásukkal próbálják megtéveszteni a fogókat. Így ez a fogók számára egyfajta mozgásos memóriapróba is. Győztes az a két gyerek, akik a legtovább tudják őrizni a farkukat.

 

A gyorsaságpróba minden időben hozzátartozott az emberek életéhez, s a régi időkben különösen fontos volt a gyorsaság a vitézek és hírnökök számára. A harcosok sokat futottak, ráadásul a fegyvereikkel együtt, és közülük is kitűntek a leggyorsabbak. Mit gondolsz, kik voltak azok a harcosok, akikről így ír a Biblia? Válaszd ki a névpárok közül, melyik tartozik az igébe:

„___________________, kik egymást szerették, éltükben kedvelték, a halálban sem váltak el. Gyorsabbak voltak a sasoknál, erősebbek az oroszlánoknál.” (2Sámuel 1,23)

 • A.   Káléb és Józsué
 • B.   Gedeon és Sámson
 • C.   Saul és Jónátán
 • D.   Dávid és Absolon

 

Nagyobbakkal rendezzetek mezei futóversenyt, amelyben az lehet a próbatétel, hogy minden futónak vinnie kell valamilyen terhet is magával. Lehet ez egy övtáska, övre erősített tarsoly vagy tok, vállon átvetett tarisznya, vállra vett hátizsák, stb. A terheket verseny előtt mérjétek össze, nagyjából egyforma súlyúak legyenek. A terhek rögzítését, a hordozás módját a gyerekek maguk választhatják meg. A futóverseny szabad terepen történjen, de biztonságos utakon, nehogy botlás, bicsaklás legyen belőle.

 

„Napjaim gyorsabbak a futárnál, [úgy] elszaladnak…” – olvassuk Jób könyvében (Jób 9,25). Biztosan ti is tapasztaltátok, hogy néha milyen gyorsan elrohan az idő. Máskor meg lelassul, alig akar telni. Próbáljatok ki egy időgyorsító és lassító játékot, mintha film mozgását gyorsítanánk vagy lassítanánk. Kis csoportokban játsszatok el egy-egy szituációt (közös megegyezés alapján), ahol jellemző, hogy milyen gyorsan pereg az idő. Ismételjétek meg a jeleneteket, miközben valaki kívülről megbeszélt jelre (pl. karokkal gyors és lassú jelek, vagy gyors és lassú taps) vagy egyszerű bemondásra lassítsa és gyorsítsa a jelenet mozgásait.

 

Mintha repülnénkKép forrása

 

A zsoltáros is arról panaszkodik, milyen gyorsan eltelik az életünk: „Életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, és nagyobb részük hiábavaló fáradság, olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk.” (Zsoltárok 90,10)

Beszélgessetek a gyerekekkel a saját időtapasztalataikról: Mikor éreztétek, hogy nagyon gyorsan elrepült az idő? Hogyan éltétek meg ezt, jó vagy rossz élményt jelentett a számotokra? Gyűjtsetek örömidőket, és gyűjtsetek panaszidőket is. Melyik milyen gyorsan röpült vagy telt el?

 

Az Újszövetségben a gyorsaság többek között a feltámadás híréhez kapcsolódik. Húsvét hajnalán a sírkertbe érkező asszonyokat földrengés, üres sír és angyal fogadja: „…menjetek el gyorsan, mondjátok meg a tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába: ott meglátjátok őt.” És az asszonyok elfutnak, félelemmel és örömmel vegyesen. (Máté 28,7-8)

Tudjátok-e, ki volt az a két tanítvány, akik szinte versenyt futva tértek vissza az üres sírhoz? (vö. János 20,3-8)

 • A.   Péter és András
 • B.   János és Jakab
 • C.   Péter és János
 • D.   Tamás és Máté

 

A gyorsan futó asszony- és férfitanítványok hírvivők lettek. A gyorsaság nemcsak a lábukon múlott. Hanem még min? Rendezzetek hírvivő váltót a következőképpen: A tábor körül, egy parkban vagy nagyobb szabad téren egymástól 1-200 méterre helyezkedjenek el a hírvivők párban vagy egyenként. A váltó első tagjának egyszer elmondod a hírt, amit ő megjegyez,  és futva továbbít a váltótársának, ő a következőnek, és így tovább. Vajon milyen gyorsan és milyen pontosan érkezik meg a hír a célig? (Ami körpályán haladva lehet a kiindulópontnál is.) A játékot versenyszerűen, több csapat részvételével is meg lehet rendezni. (Hasonló feltételekkel kell hasonló nehézségű híreket továbbítani.)

 

Őrangyalok és hírvivőkKép forrása

 

Futás nélkül, egy asztal körül ülve is rendezhettek hírmondó versenyt. Egy hírt kell a csoportnak minél gyorsabban összeraknia és elmondania, úgy, hogy a kulcsszavak kis cédulákon ott vannak a gyerekek előtt. A csoport minden tagja egy-egy mondattal folytatja a hírt, amihez az asztalról egy kulcsszót kell a mondatába építenie. Az értékelés szempontjai:

 • ●   gyorsaság,
 • ●   összefüggő és értelmes szöveg,
 • ●   hírérték.

Maga a hír kapcsolódhat egy mai témához vagy egy bibliai történethez, amit lényege szerint ismertetsz. Megadható a hír egy címmel is, amihez a kulcsszavakat a gyerekek fogják hozzákapcsolni önálló szövegalkotással. A gyorsaságot lehet mérni homokórával vagy stopperrel.

 

Az Újszövetségben egy furcsa figyelmeztetést is olvashatunk, ami a gyorsaságra vonatkozik. Vajon mit jelent? Beszélgessetek róla:

„Legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja Isten igazságát.” (Jakab 1,19-20)

Ki hogyan érti ezt az igét? Mit jelent a „gyors hallás”? Hogy tudnánk másképp mondani? Hogyan lehet ezt gyakorolni?
Mit jelent a késleltetett beszéd? Miért van rá szükség? Hogyan tudunk „gyors” (hirtelen és meggondolatlan) beszéddel megbántani másokat? Tudtok-e módszereket a beszédkésleltetésre, haragkésleltetésre? Hogyan lehet ezeket jól begyakorolni?

 

A feladatsort megtalálod a Segédanyagok / Nyári ábécé menüpont alatt: http://kateteka.hu/segedanyagok/nyari-abece/

Hozzászólások

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.