Azt hiszem, sokan hallottak már a Vakációs Bibliahétről – akár úgy mint gyermekek, akár úgy mint munkatársak, csoportvezetők, vagy az unokákat finomságokkal traktáló nagymamák, a gyermekekkel focizó presbiterek, ifisek.

A Bibliahét története 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor két holland barátnő, Aly Jurjens és Erika Stoffer rögtön a forradalom után érkezett hozzánk. Tanfolyamokat szerveztek az akkor induló hitoktatás munkatársainak képzésére. Erre így emlékszik Zalányi Erzsébet: „Másak voltak, mint azok a pedagógusok, akivel addig találkoztam (akkor 19 éves, alig érettségizett leányzó voltam). Érdekes volt, hogy Erika keze egyfolytában járt. Kézimunkázott, gyártotta a mintapéldányokat, sablonokat, dolgozott az Aly keze alá. Aly ha éppen mi alkottunk, és nem tartott előadást, kihasználta az időt a személyes beszélgetésekre, tanácsadásra. Jó csapat voltak, egyetértés volt közöttük, ez akkor számomra egy alig ismert példa volt. Új értékrendet hoztak.

Mennyire sietünk megragadni a lehetőséget, milyen fontosnak tartottuk, hogy mindent, amit fölkínálnak, azt megkapjuk. Eszközhiányban voltunk, szinte kapkodtuk a lehetőségeket. Aztán ahogy elkészültek az első aranymondás-kartonok, ének-illusztrációk, úgy tudatosult bennünk, hogy az eszközökön túl a mi mennyei Atyánk akar beszélni velünk, küldeni minket, hogy lábunk elé szövétneket állított.

A tőlük kapott könyvecske ma is ott a polcomon, a szakkönyveim között, ma is föllapozom, érdekes érzelmekkel veszem a kezembe, hiszen ez jelentette az indulásom a vallástanári pályára, az önkéntesség irányába, a szolgálatra. Aztán a tanfolyam végén kaptunk egy oklevelet. Nem akármilyet!!! A nevünk, és minden, ami kézzel volt írva rajta aranybetűkkel volt megírva. Ma is őrzöm.

Azóta már itt is kapható az aranyzselés toll, akkor azonban ez nemhogy ritka, hanem egyáltalán nem volt. Üzenet volt egy másfajta világból. Egy olyan világból, ahol az emberek, akiknek más területen több adatott, nem ülnek önzően az Istentől kapott áldásokon, hanem találnak módot arra, hogy minket, gátlásos, erőtlen embereket lelkesítsenek. Megmutattak olyan eszközöket, amelyekről nem volt alkalmunk tudomást szerezni, a kölcsönzött bizalom révén adtak olyan önbizalmat, amellyel nem sokan rendelkeztünk addig, megnyitottak olyan horizontokat, a bibliai történet feldolgozása terén, amelyeknek a létezését addig nem ismertük.” Ennek a munkának a folytatásaként indult aztán a Bibliahét program.

Az első 1993-ban volt, 3 csoportban 1000 gyermekkel. Címe: A bábkészítő kertjében. Nagy dolog volt ez akkor! Marosvásárhelyen, a Cserealján Kovács Imolával és egy holland fiatalokból álló csoporttal 350 gyermekkel foglalkoztunk. Az esemény híre terjedni kezdett, a következő évben már többen is bekapcsolódtak, elkérték az anyagot. Isten csodálatos gyarapodást adott 18 év alatt: idén szinte 30.000 gyermekhez jutott el a Jertek ünnepeljünk! című program az ország területén 468 csoportban. Igy vált szükségessé a bemutató napok tartása, ahova több ember eljöhetett, megismerkedhetett az új programmal, témával, megtanulhatta az énekeket, játékokat, igényelhette az anyagot gyülekezete, közössége gyermekei számára.

Alyék jöttek lehetőségeik szerint ketten vagy többen tanítani. Az első bemutató napok Nagyváradon és Marosvásárhelyen voltak. A munka közben meg egyre csak nőtt, nőtt. Egyre többen kapcsolódtak be, így lett szükség egyre több bemutató napra is.

A Királyhágómelléken három bemutató napot tartanak, Nagyváradon, Zilahon és Szatmáron. Erdélyben a marosvásárhelyi bemutató nap nem tudta már fogadni a sok érdeklődőt, ezért úgy döntöttünk, hogy mi fogunk tovább menni holland segítség nélkül. Kitartó munkatársaim Bartha Csaba, Bartha Enikő, Baráth Andrea és Simon Zsófia segítségével először Sepsiszentgyörgyre mentünk, később következett Kolozsvár – Szőllősi Etelka – és Székelyudvarhely – Gede Ildikó vezetésével. Öt éven keresztül jártunk Sepsiszentgyörgyre, s már a kolozsvári bemutató nap is elindult, amikor megkértük szentgyörgyi kollegáinkat, Bocz Ritát, Inzce Hajnalkát, besegítenének-e munkánkba. Igy alakult meg a szentgyörgyi – egyre önállósuló bemutató csoport, akik 2010-ben saját kezdeményezésre megszerveztek egy új bemutató napot Olaszteleken. Az így felszabadult időnkkel indítottuk be közben Székelyudvarhelyen a bemutató napot.

A református lelkészek, vallástanárok, gyülekezeti önkéntesek mellett fokozatosan jelentek meg egyházkerületünkben a más felekezetű érdeklődők is. Mára már sok katolikus, evangélikus és unitárius csoportunk is van. Megtisztelő számunkra, hogy el tudják fogadni, és örömmel alkalmazzák anyagainkat elsőáldozós táborokban, vakációs foglalkozásaik során. Ám ez a munka nem csak nálunk folyik. Magyarország mellett Kárpátalján, Vajdaságban, a Felvidéken 2010-ben 700 csoportban 50.000 körüli gyermek hallott Isten csodálatos tetteiről a Bibliahét keretében.

Tíz év után, 2003-ban döntötték el Alyék a szükségességét egy alapítvány létrehozásának, mely az adminisztratív és szervezési munkát összefogja. Két évet tartott az alapítvány bejegyeztetése, így 2005-től működik hivatalosan is a romániai KOEN Alapítvány. Neve a hollandiai KOEN – Kinderwerk Oost Europa Naderland – átvétele, melyet saját tartalommal töltöttünk meg: Keresztyén Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért. Az első években Hollandiából kis füzetecskéket kaptunk a program leírásával. Ezek oldalszáma aztán az évekkel együtt gyarapodott, minősége egyre javult. Az alapítványunk megalakításának egyik feltétele volt, hogy megmutassuk, képesek vagyunk saját programot íri.

Igy született meg a 2008-as program, a Végtelen utazás, mely 12 munkatárs együttműködésekén megjelent önálló, saját munka. 2008-ban ezt a programot használta minden Bibliahét a Kárpát-medencében.

A 2009-es programot a magyarországi csoport írta, ideit pedig egy holland program alapján a vajdasági munkatársak.

A következő, 2011-es program már készül Kárpátalján, s 2012-re, a 20. évfordulóra kerül vissza hozzánk a programírás- nem kis erőbefektetést, és együttműködést igénylő feladata. 2007-ben jött el a nagy pillanat, amikor az addig csak Aly és Erika által- nevekként ismert csoportvezetők arcot kaptak egymás számára. Akkor találkoztunk ugyanis Berekfürdőn egy nagy konferencia keretében mindazok az elcsatolt részeken munkálkodó vezetők, akik addig csak hírből, hallomásból ismerték egymást. Csodálatos érzés volt! A személyes találkozást semmi sem pótolhatja! Ezt aztán több találkozás követte, s egyben egy megerősödő együttműködés. Nagy ajándék volt számunkra a 2010. áprilisi vajdasági bemutató nap, amikor legutóbb találkoztunk és részt vettünk mindannyian a feketicsi bemutató napon. Alapítványunk a Bibliahét anyag terjesztése mellett igyekszik segítséget nyújtani a csoportvezetők képzésében, egyéb vallástanítási segédanyagok előállításával is. 2009-ben jelent meg kis füzetünk, a Biblia gyermekkézben. 2009 őszén a magyarországi Kalandok és álmok élménypedagógiai szakmai műhely munkatársaival tartottunk képzést 25 munkatársunknak, melyben modern tanítás-tanulási módszerekkel ismerkedhettek, az animáció, játék- és drámapedagógia elemeket, a saját-élményű és tevékenységközpontú tanulási formákat sajátíthattak el. A 2010-es kolozsvári és marosvásárhelyi bemutató napokra elhívtuk Evert Kuijtot, a 365 Bibliai Történet szerzőjét, akinek cd-jét a HOE alapítvány segítségével ajándékba tudtuk adni minden csoportvezetőnek.

A Bibliahetekről érkező visszajelzések nagy ajándékok számunkra. Erőt adnak a folytatáshoz, s megmutatják munkánk értelmét. Reméljük, hogy általa is gyarapodik a gyermekek hite és tudása, erősödnek a közösségek, fejlődnek a munkatársak. Kérjük az olvasót, imádkozzon Isten áldásáért, hogy ez a munka továbbra is megmaradhasson és fejlődhessen. Demeter Irén- a romániai KOEN alapítvány elnöke

koen_uj_logo

Románia:

Demeter Irén, a KOEN Alapítvány elnöke: irendemeter@yahoo.com

Bocz Rita, Sepsiszentgyörgy: boczrita@freemail.hu

Szőllősi Etelka, Kolozsvár: szollosi_eta@yahoo. com

Web: www. bibliahet.eu

Ukrajna:

Olasz Timea, Beregszász: csillagtimi@msn.com

Szlovákia:

Molnár Éva: molnareva@refkoinonia.sk

Szerbia:

Csányi Erzsébet: csanydeta@stcable.net

Magyarország:

Molnár Bogi: cucubogi@gmail.com

Hollandia:

Aly Jurjens: ajurjens@kpnmail.nl   Foundation KOEN

Web: www.stichting-koen.nl

Mail: info@stichting-koen.nl