TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

TÉMA CÍME: Jób bölcsessége és a zsoltáros dicsérete
BIBLIAI TÖRTÉNET: A Teremtő dicsérete (Jób 42,1-6; Zsolt 148)

 

A tábor utolsó napján (vagy egy csendes napon) rendezhettek akadályversenyt, ami a séta mellett főleg játékos mozgásokra épít, így kicsik és nagyok nyugodtan kerülhetnek egy csapatba. Az akadályverseny helyszíneihez érdemes kiválasztani a település, illetve a település környékének legszebb szabad tereit. Így az „akadályok” az ember által lakott „természetes élőhely” jelzőpontjai lesznek. Az értékelés, pontozás a helyi adottságoknak, szervezésnek megfelelően történik.

 

Buborékfújó1. állomás: Buborék-felhő

Szükséges anyagok, eszközök: Buborékfúvó pálcák és folyadék – minden csapattagnak.

1. feladat: Fújjatok együtt minél nagyobb buborékfelhőt. Cél, hogy minél több buborék legyen egyszerre a levegőben.

2. feladat: Meg tudjátok számlálni az összes buborékot, amit fújtatok? Miért nem?
Hány rokon értelmű kifejezést találtok, ami erre a kérdésre válaszol: Mennyi buborék volt egyszerre a levegőben?

sok, rengeteg, tömérdek, számos, csomó, jó néhány, nagyszámú, számtalan, tengernyi, stb.

Tanácsok és receptek a buborékfúváshoz: https://eletszepitok.hu/buborekfujok-hazilag/#.VchamPnbddg

Kép forrása: https://www.citehr.com/180934-cute-kids-blowing-bubbles-soooo-sweet-xls.html

2. állomás: Állatutánzó járás

1. feladat: Ismeritek a nyusziugrást? A pókjárást? A rákjárást? – Mutassátok meg mindhármat csapatkötelékben.

2. feladat: És még hányféle állat járását ismeritek, vagy tudnátok utánozni? Szintén mutassátok be csoportkötelékben. (Ugyanazt vagy nagyon hasonló mozgást nem lehet kétszer, más néven bemutatni. A mozgásoknak valami lényegi elemben el kell térniük egymástól.)

Állatutánzó mozgások: https://gyermekmozgasfejlesztes.premium.shp.hu/content/%C3%A1llatut%C3%A1nz%C3%B3-mozg%C3%A1sok

 

3. állomás: Hány részes állat?

1. feladat: Három részből már alakítottunk krokodilt. Most annyi részből fogtok egyetlen krokodilt alakítani, ahányan vagytok a csapatban. Találjátok ki, hogyan. Pluszpontot kap a csapat, ha a krokodil haladni is tud, meg tud tenni néhány lépésnyi távolságot előre.

2. feladat: Az együttes mozgást könnyebben meg tudjátok valósítani, ha pl. százlábúak vagytok. De négy ember nyolclábú pókot is alakíthat. Tegyetek kísérletet egy ilyen ízelt lábú mozgására közösen.

 

4. állomás: Növényszobrok és -nevek

Helyszín: ligetes, parkos terület, ahol lehetőleg több olyan növény is található, amit a gyerekek könnyebben felismernek.

1. feladat: Épüljetek be a természetbe. Alakítsatok együtt vagy külön-külön olyan növényeket, növényi részeket, amelyek azok alakját, felépítését (esetleg mozgását) utánozzák. Pl. lehettek bokor, virág, hajladozó fűszál, kúszónövény, fatörzs ágakkal, vagy csak egy fa ága, moha a fatörzsön, stb. Cél, hogy a csapat minden tagja megtalálja valahol a maga helyét.

2. Hány növényt ismertek fel és tudtok a nevén nevezni az adott helyszínen? Az általános megnevezések – fű, fa, virág stb. – most nem elegendőek. Legalább ennyi kell: csalán, pitypang, vadrózsa (csipkebogyó), kökény, tölgyfa, akácfa stb.

 

5. állomás: Megelevenedő hasonlatok

Szükséges anyagok, eszközök: falevél alakú kis színes lapocskákon egy-egy növényes-állatos szóláshasonlat,

1. feladat: Húzzatok egyet a kis levelek közül, és utánozzátok a hangot vagy mozgást, amiről olvastok. A csapat minden tagja vegyen részt benne. Pl.:

  • Belejött, mint kiskutya az ugatásba.
  • Reszket, mint a nyárfalevél.
  • Hajlik, mint a fűzfavessző.
  • Talpra esik, mint a macska.
  • Bámul, mint borjú az új kapura.
  • Fürge, mint a nyúl.
  • Lassú, mint a csiga.

2. feladat: Készítsetek „családfotót” egy olyan állatról, ami a Bibliából is ismert. A „családfotó” tulajdonképpen egy állókép a választott állat családi együttlétéről, amihez az alkalmas helyszínt is jól meg kell választani. Ügyes csapat gyors átrendezéssel fotósorozatot is bemutathat. (Az állomásvezető az állóképeket a mobilján, fényképezőgépén valóban meg is örökítheti – de csak akkor, ha ez nem zavarja a játék spontaneitását.)

 

6. állomás: Helyfoglaló

Helyszín: sima lapos terület, ahol a lábnyomok körberajzolhatók (pl. elsimított homok, sima talaj, térköves terület, stb.).

Szükséges anyagok, eszközök: zsineg, kréta vagy vastag szög, mérőszalag

1. feladat: Álljatok össze minél szorosabban, minél kisebb területre, úgy, hogy mindenkinek mindkét lába legyen a földön. Így mekkora területet foglal el a lábatok? (Ezt is vegyétek körül zsineggel, vagy rajzoljátok/karcoljátok körbe krétával, szeggel.) Most is mérjétek meg az elfoglalt terület kerületét, és számoljátok ki az egy főre eső átlagot.

2. feladat: A csapat tagjai helyezkedjenek el egy akkora területen, ahol jól érzik magukat, nem zavarja őket a másik közelsége. Az állomásvezető segítségével vegyétek körbe a csapatot egy zsineggel (a szélső emberek kezükben tartják a zsineget). Végül mérjétek meg mérőszalaggal a zsineg hosszát: Mekkora kerülete van a kényelmes elhelyezkedésnek? Mennyi jut belőle egy főre (a kapott számot el kell osztani a csapat létszámával)?

A legkisebb lábon élés helyigény szempontjából – az ügyes feladatmegoldáson túl ezt pluszpontokkal lehet értékelni: Melyik csapatnál legkisebb az eltérés a kényelmes és a szűkös térfoglalás egy főre eső helyigénye között?

 

7. állomás: Tekeredik a kígyó

Biztosan ismeritek a Tekeredik a kígyó c. szabad téri énekes gyermekjátékot, aminek a lényege: A játékosok láncban megfogják egymás kezét, majd az első játékos elindul, és csigavonalban kezdi feltekerni a sort. Közben folyamatosan énekelnek: „Tekeredik a kígyó, rétes akar lenni.” Amikor teljesen betekeredtek, olyan szorosra, amilyenre csak tudnak, akkor az utolsó játékos elkezdi kifelé tekerni a sort. Közben a dalszöveget is fordítva énekelik: „Tekeredik a rétes, kígyó akar lenni.”

A beérkezés helyszínén közösen játszhatjátok, többször, egyre több csapattal. Minden beérkező új csapattal hosszabb lesz a kígyó és nagyobb a rétes. Vajon minden csapat együtt is el tudja játszani összehangolt mozgással és kígyószakadás nélkül?

 

A feladat megtalálható a Segédanyagok/Vakáció menüpont alatt, a Nézőpontok2 sorozat után, „A teremtett világ és az ember” című tábori anyagban: https://kateteka.hu/segedanyagok/vakacio/.