Bírák 13

 

A gyermek ígérete

  • Bibliai párhuzamok, ígéretek, tulajdonság-magvak
  • Intelligencia: egzisztenciális, verbális-nyelvi

 

„Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” – mondja a 127. zsoltár (3.v.). Igen ám, de az ajándék meglepetés szokott lenni, így lesz igazán jutalomértéke. Többnyire így is van. A Bibliában sem gyakran fordul elő, hogy az Úr előre bejelenti valakinek a születését. Ha mégis megtörténik, annak valami különleges célja van, ami növeli az ajándék, a jutalom értékét.

Emlékeztek-e valakire a Bibliából, akinek a születését angyal jelentette be?

Keressétek meg ezeket a történeteket. Figyeljétek meg, milyen ígéret kapcsolódik a születés bejelentéséhez.

  • ●   Izsák – születés bejelentése: 1Mózes 18,1–15; előzetes ígéret: 1Mózes 17,1–8.15–16
  • ●   Keresztelő János – Lukács 1,5–25
  • ●   Jézus – Lukács 1,26–38; Máté 1,18–25

 

Anna kisfia, Sámuel születésének története is rokon a Sámsonéval: 1Sámuel 1,1–20.

Hasonlítsátok össze a két történetet: Mik a rokon vonások, mik a különbségek? Mi az, ami szinte szó szerint azonos? (nem éri borotva a fejét)

 

Vajon mit tudhatott még az Úr és angyala előre Izsákról, Sámsonról, Sámuelről, Keresztelő Jánosról és Jézusról? Milyen adottságokkal, tulajdonságmagokkal ajándékozta meg őket, hogy majd beteljesítsék az ígéretet, a feladatot?

 

Ézsiás próféta messiási ígéreteiben milyen tulajdonságmagok rejlenek?

Mert egy gyermek születik nekünk,
fiú adatik nekünk.
Az uralom az ő vállán lesz,
és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos, Erős Isten,
Örökkévaló Atya,
Békesség Fejedelme!

Ézsaiás 9,5

Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről,
hajtás sarjad gyökereiről.
Az Úr lelke nyugszik rajta,
a bölcsesség és értelem lelke,
a tanács és erő lelke,
az Úr ismeretének és félelmének lelke.

Ézsaiás 11,1–2

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 13

 

Napos és tüzes képek

Átvilágítható színes papírképek készítése
Intelligencia: vizuális-térbeli

 

Sámsonnak a Nap volt a „jele”. A Nap nevével és erejével született. Készítsetek Nap-jeleket, amelyeket valóban a Nap fénye kelt életre. Nem kell más hozzá, mint színes selyempapír, vagy más vékony színes papír, ragasztó, alapnak pausz vagy vékony fehér lap. A Nap-képek, miután elkészültek, kerüljenek az ablakra. Néhány ötlet:

 

Ablakra ragasztható napkép készülhet az angyal alakjával is. Bibliai történetünkben a „titokzatos nevű” angyal az oltár lángjában száll az ég felé, és tűnik el szem elől. Ezt jól modellezi egy-egy áttűnő angyal portré az ablakon. Lásd pl.:

Sámson, a „Napocska” életéhez a tűz (tűzáldozat) és tüzes természet is hozzátartozott. A tűz áldozati, ünnepi szerepe ma is jelen van a gyertyák és mécsesek fényében. Készítsetek mécses köré, üvegpohárra helyezhető színes mintákat, amit majd átvilágít a fény. A minta ábrázolhat lángokat, angyalt, Napot vagy más természeti erőket, ami Sámson erejére emlékeztetnek.

Ötletadó formákat és a lámpások készítéséhez tanácsokat találsz itt.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 13

 

Szónyomozás, szófejtés

  • Szövegértés, szavak és szókapcsolatok gyűjtése, magyarázata, használata
  • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

A bibliai történetben olyan szavak és ismeretek szerepelnek, amelyek a gyerekek számára részben vagy teljesen ismeretlenek, homályosak. A felnőtt ilyenkor fellapoz egy lexikont vagy szótárt, és megkeresi, illetve „kiguglizza” a szó jelentését. Ám ez a gyerekeknek „uncsi”, ha nincs benne játék.

A következő szógyűjtő, szófejtő játékkal érdekesebbé lehet tenni a szövegfeldolgozást:

Három részre oszthatjuk a Bírák 13 szövegét, a következő versek szerint: 1–9, 10–18, 19–25. Ennek megfelelően három csoportban dolgozhatnak a gyerekek, a következő lépésekben:

  • ●   Olvassatok el a bibliai szövegből egy-egy részt, és gyűjtsétek ki azokat a szavakat és szókapcsolatokat, amelyeket nem értetek. (Tulajdonneveket nem kell most gyűjteni.) Minden szó vagy szókapcsolat egy-egy cédulára kerüljön. Csoportonként válasszátok ki azt a szókészletet, amit meg kell magyarázni.
  • ●   Helyezzétek el középen a szókártyákat, három csomóban. A csoportok sorban egymás után húznak, mindenki egy másik csoport szókártyái közül. A soron következő csoport feladata, hogy a kihúzott szóra helyes magyarázatot adjon, és illessze helyesen mondatba. Ha sikerült, akkor a szókártyát a csoport megszerezte. Ha sikertelen a magyarázat, akkor a másik csoport próbálkozhat (akik nem azt a szót írták). Azok a szavak, amelyekre senki sem tud pontos magyarázatot adni, középen maradnak.
  • ●   Ha elfogy minden szó a csomókból, számoljátok össze, melyik csoport gyűjtött több szókártyát a helyes magyarázatokkal. Majd osszátok szét a középen maradt szavakat, szókapcsolatokat, és nézzetek utána a jelentésüknek a Biblia és lexikon, szótár segítségével.

Szóba jöhetnek pl. a következő szavak, illetve szókapcsolatok:

filiszteusok, nemzetség, meddő, angyal, tisztátalan, názír, égőáldozat, ételáldozat;
részegítő ital, ne érje borotva a fejét, az anyaméhtől fogva, arccal a földre borult.

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/