Bírák 16,4–31

 

Erősségeim és gyengeségeim

 • Önismeret és társismeret, tulajdonságok és fejlesztő stratégiák
 • Intelligencia: önismereti, egzisztenciális

 

Mik voltak Sámson erősségei, és mik a gyengéi? Gyűjtsétek össze a tulajdonságait csoportosítva.

Minek köszönheti a győzelmeit? Miért lehetett húsz éven át Izráel bírája? Mi vezetett a bukásához? Hogyan kerülhette volna el? Mi vezetett utolsó hőstettéhez?

 

Saját életünkben sem árt, ha ismerjük erősségeinket és gyengéinket. Feladat- és problémahelyzetben így választhatunk igazán jó stratégiát. Bátran építhetünk az erősségeinkre, ami sikerélményt ad, és még inkább bátorít. Okosan elkerülhetjük a gyengéinket, s ha van elég energiánk, fejleszthetjük is azokat.

De mik az erősségeink és mik a gyengéink? Tisztában vagyunk-e vele? A gyerekek végezzék el az alábbi feladatokat:

Egy írólapot hosszában megfelezve írd össze azokat a tulajdonságokat, amelyeket erősségednek vagy gyengeségednek tartasz.

Válaszd ki azokat a tulajdonságaidat, amelyekre érdemes építeni

 • ●   a tanulásban,
 • ●   az ismerkedésben, kapcsolattartásban,
 • ●   a sportban, testedzésben,
 • ●   a szórakozásban,
 • ●   a családi, gyülekezeti feladatokban, stb.

Gondold végig, milyen stratégiával tudsz ezeken a területeken előrehaladni. Mit kell elkerülnöd, hogyan védheted ki a kudarcot? Miben kell magadat fejlesztened? Kitől kérhetsz ehhez segítséget?

Mindezeket 3-4 fős kis „bizalmi” körökben megoszthatjátok egymással, közösen megbeszélhetitek. Lehet, hogy a társaid, barátaid valamit másképp látnak, másképp értékelnek, mint te. Hallgasd meg őket is.

Források:

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 16,4–31

 

Papírfűzés, foltszövés

 • A szövés elvének megismerése és alkalmazása papírmunkával
 • Intelligencia: vizuális-térbeli

 

Sámson és Delila történetében fontos szerepet játszik a szövőszék, mint az egyik próbatétel kelléke. Egyben azt is mutatja, hogy kéznél levő, mindennapi asszonyi munkaeszköz volt a házban. A fonal, cövek, vetélő, szövedék szavak mind a szövés folyamatához tartoznak, amiről ma már kevés fogalma van a gyerekeknek. Érdemes ezért a szövés elvét megismertetni velük, aminek lényege, hogy a váltakozva kereszteződő szálak egybefüggő felületet alkotnak.

Legegyszerűbb ezt papírcsíkok egymásba szövésével modellezni. Erre épült a korábban népszerű papírfűzésnek nevezett technika, amihez ma is kapható fűzőlap készlet. Ám a gyerekek számára sokkal motiválóbb, ha egyszerű formát párhuzamosan bemetszünk, majd színes papírcsíkokkal szőjük be a foltot. Itt egy halformán figyelheted meg a foltszövés lépéseit.

A témához jobban illő formák lehetnek:

Bármilyen egyszerű forma hasonló módon beszőhető, és rajzzal kiegészíthető, pl.: emberalak, malom, ház, oszlop, stb. De a kész rajzon is kialakíthatunk szövött felületeket. (Horváthné, 107-109)

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 16,4–31

 

Filiszteus kisokos

 • Információgyűjtés internetes források és a Biblia alapján
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

A filiszteus nép Izráel népének „ősellensége” volt, és viszonyuk alapvetően meghatározta Izráel történelmét. Sámson kezdte el a filiszteusokkal való harcot, ám a filiszteusok fölényét nem tudta megtörni. Ez majd az izráeli királyokra, főleg Dávidra vár.

Tíz fontos dolog, amit a filiszteusokról érdemes tudni:

 • ●   A filiszteusok sem az izraelitáknak, sem a kánaáni népeknek nem rokonaik.
 • ●   A filiszteus név eredete sem tisztázott.
 • ●   Palesztina területe a filiszteusokról kapta a nevét.
 • ●   A filiszteusok nem a mai palesztinok (arabok) ősei.
 • ●   A Biblia szerint Kaftórból (Kréta szigetéről) vándoroltak Palesztina területére.
 • ●   Az úgynevezett „tengeri népek” vándorlását Egyiptom felől III. Ramszesz fáraó szorította vissza (Kr.e. 12. század), ekkor telepedtek meg Palesztinában.
 • ●   A filiszteusok itt öt városállam – Gáza, Askelón, Asdód, Gát, Ekrón – szövetségét alkották.
 • ●   Katonai fölényüket a vas ismeretének, vasfegyvereiknek köszönhették.
 • ●   Átvették a kánaáni istenek – Dágón, Baal-Zebub, Astarte – tiszteletét.
 • ●   Dágón egy termékenységisten, akit hal alakban, emberfejjel és kezekkel ábrázoltak.

Források és ajánlott irodalom az érdeklődőknek:

Nyomozzatok a Bibliában ti is a filiszteusok után. Mi derül ki róluk az alábbi igehelyek alapján?

 • ●   1Mózes 26,1.8.18
 • ●   Jeremiás 47,4
 • ●   Bírák 3,31
 • ●   1Sámuel 5,1–5
 • ●   1Sámuel 13,19–22

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/