Bírák 7 (8)

 

Bátorságpróbák

 • Valós élethelyzetek átélése a félelem leküzdésére
 • Intelligencia: önismereti, kapcsolati

 

Az ismeretlen új hely vagy új helyzet könnyen félelmet kelthet a gyerekekben. Ezért nem árt gyakorolni és megtanulni, hogy az ilyen helyzeteket hogyan kell kezelni, a félelmet leküzdeni. Akár egy nyári táborban, akár év közben megfelelő előkészítéssel szervezhettek olyan akciókat, amit a gyerekek bátorságpróbaként élhetnek meg. Gedeonnak is a félelmet, a kisebbrendűségi érzést kellett legyőznie először, csak utána vált alkalmassá a feladatra.

Felderítő próbák: Párosan vagy kis csoportokban induljanak el a gyerekek a település egy ismeretlen vagy kevésbé ismert részének a megismerésére. Kaphatnak hozzá térképvázlatot néhány kijelölt hellyel, amit fel kell keresniük. A térképre gyűjtsenek plusz információkat: fontos utcanevek, intézmények, egyéb objektumok (pl. víztorony, pályaudvar stb.)

Küldetések: Páronként vagy kiscsoportban egy-egy célfeladattal induljanak el a gyerekek. Ilyenkor meg kell keresni valakit, önállóan kapcsolatba kell lépni vele, és egy meghatározott dolgot elvégezni, üzenetet átadni, tárgyalni, interjút készíteni, stb.

Éjszakai bátorságpróba: Klasszikus tábori program, az izgalmat maga az éjszakai időpont és a sötétség jelenti. De bármelyik hétvégén, egy nyugodt pihenőnapon is megszervezhető, saját településünk környékén. A szervezők egy arra alkalmas, jól előkészített terepen vezetik a gyerekeket, lehetőleg kisebb csoport(ok)ban. Szóba jöhet pl. egy csillagnéző túra, amihez ki kell jutni a mesterséges fények köréből. Vagy egy külterületen lévő objektum körbejárása és felderítése. A résztvevők vigyenek magukkal zseblámpát, ivóvizet. Vihetnek mobiltelefont is, mert az növeli a biztonságérzetet. De egy keretjátékkal próbáld meg elérni, hogy ne használják, csak akkor, ha elitek a célt. Pl.: A felderítés teljesen titokban történik, ezért a mobilokat is kapcsoljátok ki, nehogy be tudjon mérni minket az „ellenség”. Vagy: titokban és információcsöndben haladunk. Az akcióról senki sem szerezhet hamarabb hírt, csak miután elértük a célt. Stb.

Kép forrása, nem csak fiúknak

Lásd még

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 7 (8)

 

Egyenlőtlen számháború

 • Szabadtéri bújó-kereső, támadó-védekező csapatjáték
 • Intelligencia: testi-mozgásos, kapcsolati, matematikai-logikai

 

Előkészületként erős papírlapokból széles csíkokat vágunk, és vastag filccel jól olvasható számokat írunk rá, a két csapat számára kétféle színnel. „Gedeon csapata” most csupán háromjegyű számokat kap, ami megkönnyíti az ellenfél helyzetét, mert a számot könnyebb leolvasni (pl. 327). Kérdés, hogy ennyi elég-e a győzelemhez? „Midján csapata” hosszabb, ötjegyű számokat kap. Viszont az ő számaik mindig két nullára végződnek (pl. 32700). A számok közötti arányok a két hadsereg arányait fejezik ki. Gedeonék bátran indulnak harcba, így nekik csak a homlokra kerül szám. A midjániak viszont félelmükben könnyen futásnak erednek, ezért nekik hátul is lesz szám a fejükön. Az izraeliek papírcsíkját homlok szélességűre vágjuk, két végén lyukat szúrunk, és zsineggel vagy gumival látjuk el, amivel felerősíthetik a homlokukra. A midjániak papírcsíkja körbeér a fejen, így ragasztjuk össze, minden játékosnak a fejére próbálva (olyan lesz, mint egy korona). Elölről, hátulról is jól olvashatóan írjuk fel ugyanazt a számot.

A többi a számháború általános szabályai szerint történik:

Sorsvetéssel kiválasztjuk a két csapatot, létszámban egyenlően, és kijelölünk egy területet, ahol jól el lehet rejtőzni, sok természetes takarási lehetőség van a játékosok számára. Ezek mögött nyugodtan rejtőzhetnek, de a számot kézzel vagy leszakított ággal, levéllel eltakarni nem szabad. Eredetileg a midjániak a támadók, de a bibliai történetben fordul a kocka, és az izraeliek válnak támadóvá. Most is így történik. A midjániak kiválasztanak egy táborhelyet, és elhelyezkednek benne. Az izraeliek is keresnek egy táborhelyet, ahonnan majd elindulnak.

Megadott jelre mindkét csapat felteszi a számokat, és indulhat a támadás. A támadók próbálják úgy megközelíteni az ellenfelet, hogy az ne tudja leolvasni a számokat. Mindkét csapat célja, hogy számleolvasással „kilője” az ellenfelet. Aki meghallja a saját számát, az leveszi a fejéről, és kiáll a játékból. A harcosok kúszással, futással, bármilyen csapatmozgással taktikázhatnak. Az egymás felé forduló, homlokot összeszorító mozgás most tilos, és hozhatunk még további szigorító, védő szabályokat. Pl. tilos a közelharc: az ellenfél megközelítése három lépésen belül.

Kép forrása

A csatát addig lehet játszani, amíg az egyik csapat el nem fogy (vagy az utolsó három emberig), tehát az nyer, ahol többen „maradnak életben”. Nagy erőfölény esetén a beszorított csapat fehér zászlót (zsebkendőt) lengetve kegyelmet kérhet, de ebben az esetben is ők veszítenek. Játék forrása

Érdemes a játékot többször, szerepcserével is megismételni. Ekkor a játékosoknak már nagyobb tapasztalata, terepismerete van, és jobban tudnak taktikázni, megfontoltabb haditervek születhetnek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 7 (8)

 

Tárgyak beszélnek

 • Szókincsbővítés, mondat- és szövegalkotás
 • Intelligencia: verbális-nyelvi

 

Egy-egy cédulára írd le olyan tárgyaknak a nevét, amelyek szerepelnek a történetben. Azok a tárgyak is szóba jöhetnek, amelyek feltehetőleg ott voltak, ha szó szerint nincsenek is megemlítve. A tárgynevek között szerepelhet állatnév, természeti név és több tárgy közös neve is. Pl.: kard, pajzs, sisak, dárda, forrás, hegy, völgy, teve, kenyér, kürt, sátor, korsó, cserépfazék, fáklya, tábor, hadsereg.

Mindenki húzzon egy cédulát, és a rajta talált szó kezdőbetűjével írjon még két tárgynevet (vagy állatnevet, természeti nevet). Pl.:

 • ●   dárda, dob, dorong
 • ●   kürt, korbács, kosár
 • ●   tábor, tarisznya, takaró

A fenti példák a bibliai környezetbe, kontextusba is beleillenek. Lehet tehát szempont, hogy lehetőleg a bibliai korra jellemző tárgyszavakat gyűjtsetek. De az is izgalmas lehetőség, amikor mai kifejezésekkel keverednek a bibliai kor szavai. Pl.:

 • ●   teve, tintahal, tukán
 • ●   kürt, klarinét, kamera
 • ●   sátor, sorompó, stadion

Következő lépésben cseréljetek cédulákat. Az új cédulán is mindenki három szót talál, amit egyetlen mondatba kell belehelyeznie, úgy, hogy egymás után felsorolásszerűen nem állhatnak a szavak. (Pl. Helytelen: Ettem kenyeret, kiflit, kalácsot. Helyes: Nem találtam kenyeret, de hagytam neked a kalácsból, és mind megettem egy kiflit.)

(Kaposi, 50)

 

Ezután 3-3 személy kapcsolódjon össze, és a céduláin található szavak közül mindenki válasszon ki egyet-egyet. Így szóhármasok (tárgyhármasok) alakulnak ki. A hármas csoportok alkossanak közösen egy-egy rövid, pár mondatos történetet, amelyben a kiválasztott három tárgyszó szerepel. A csoportok dolgozzanak párhuzamosan, és ha van elég idő, elmondhatják egymásnak a történeteiket.

Végül vezesd be azzal a bibliai történetet, hogy a cédulákon szereplők közül a történetben is három tárgy lesz a főszereplő. Figyeljétek meg, melyek ezek.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/