Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Példaképek a bírák korából

 • Azonosulás a választott szereplővel, projekciós játék
 • Intelligencia: önismereti

 

Ki lennél legszívesebben a bírák korában? Találsz-e olyan személyt a megismert történetekben, aki valamiért pozitív példa a számodra? Akivel szívesen azonosulsz, akár példaképként is választhatod, akit követni érdemes. Nem fontos, hogy az illető bíra legyen, lehet mellékszereplő is a történetben. Ha senkivel sem tudsz azonosulni, akkor alkoss egy szereplőt, és helyezd el a korban, valamelyik történetben. (Pl. Jefte lányának egyik barátnője. Gedeon egyik vitéze. Sámson rabtársa. Stb.)

A választott személyt mutasd be

 • ●   rajzzal,
 • ●   leírással, jellemzéssel,
 • ●   egy történettel,
 • ●   egy imádsággal.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Ki a parancsnok?

 • Utánozó- és megfigyelőképesség fejlesztése, együttműködés
 • Intelligencia: testi-mozgásos

 

A bírák történetei többnyire harcról, csatáról szólnak, ahol döntő szerepe van a hadvezérnek. Ő adja ki a parancsot a támadásra, hadmozgásra. Ő irányít akkor is, ha a csata kimenetelét hittel az Úrra bízza. Ilyen hadvezér volt Éhúd, Bárák, Gedeon, Jefte. Sámson kivétel, ő magányos hős, és kissé önfejűnek is tűnik. De amíg az Úrra figyelt, addig magát jól vezérelte. Egy názír számára, hogy megtartsa a fogadalmát, elég nagy önuralomra van szükség, parancsolnia kell tudni önmagának.

Játsszatok parancsnok-játékot, ami inkább karmester-játék néven ismeretes:

Kiküldesz egy játékost a teremből, a többiek körbe állnak. A bent maradók választanak maguk közül egy parancsnokot, aki majd a mozgást irányítja. Behívod a kiküldöttet, akinek meg kell figyelnie, hogy ki irányítja a mozgást. A parancsnok kezdi a mozdulatokat, a többiek utánozzák. Bármilyen mozdulatot tehet, egyszerűbbeket és bonyolultabbakat is. Pl. megsimítja a haját, felemeli az egyik lábát, szökdécselni kezd, lefekszik a földre, stb. Mindezt olyan tempóban, hogy követhető legyen. A csapat tagjai igyekeznek gyorsan átvenni a mozdulatokat, hogy ne lehessen könnyen észrevenni a kezdeményezőt. A megfigyelő viszont résen van, és igyekszik leleplezni a parancsnokot. Ha sikerül, a parancsnok lesz az új megfigyelő, kimegy a teremből, és a többiek új parancsnokot választanak. Ha nem sikerül, a megfigyelő marad még egy játékra, és akkor is új parancsnokot választanak.

(Kaposi, 36)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

Bírák 2 – 16; 17,6; 21,25

 

Bírák szobra

 • Történetek ismétlése szerephelyzetben, szoboralkotás, együttműködés, testnyelv értelmezése
 • Intelligencia: vizuális-térbeli, kapcsolati

 

Alkossatok párokat vagy kis csoportokat (3-5 fő), és húzzatok egy-egy kártyát, rajta egy bíra és társa vagy társai nevével. A csoportok ne árulják el egymásnak, hogy kik szerepelnek a kártyán. Maguk között találják ki, hogy az adott személyekből hogyan formálnak egy szoborcsoportot.

 • ●   Éhúd – Eglón és szolgái
 • ●   Debóra és Bárák – Sisera és katonái
 • ●   Gedeon és katonái
 • ●   Jefte és lánya – barátnői
 • ●   Sámson és a szülei
 • ●   Sámson és Delila – filiszteusok
 • ●   A vak Sámson és a szolgafiú – filiszteusok

A csoportok egymás után bemutatják a szoborcsoportokat, a többieknek ki kell találni, hogy kik szerepelnek benne. Aki kitalálja, odamehet, és beállhat maga is a szoboralakzatba. Majd új csoport következik.

Ha nem sikerül rögtön kitalálni, egy-egy gyerek odaléphet a szoborcsoporthoz, és megérintve egy alakot, azt életre kelti. Feltehet neki egy kérdést, amire az alak a legjobb tudása szerint válaszol. A kérdés nem vonatkozhat az illető nevére vagy státuszára, pl. Hogy hívnak? Ki vagy te? Úgy kell kérdezni, hogy minél több segítő információ kiderüljön. Pl. Balkezes vagy? Móáb népén uralkodsz?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Bírák kora menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/