Tábita-Dorkász színezők és makettek

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/

Témakör: Pünkösd utáni gyülekezet – a gyülekezetépítés feladatai – közösségi élet és feladatok

Időszak, időtartam: Április 4. hete

Téma: Mi a te dolgod? – gyülekezeti szolgálatok

Bibliai történet: Péter Liddában és Joppéban, Tábita feltámasztása – ApCsel 9,31–43

 

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/

Igaz vagy hamis?

Mennyire figyeltetek a történetre? Döntsétek el, hogy az alábbi állítások igazak (I) vagy hamisak (H). Jegyezzétek le a kérdés számát, és egy I vagy H betűt.

 

 1. Az apostolok által sok zűrzavar támadt a nép között.
 2. Betegeket vittek az utcákra, hogy ha arra jár Péter, prédikáljon nekik.
 3. A főpap és a nép vezetői irigyek lettek az apostolokra.
 4. Elfogták, és jól megkorbácsolták őket.
 5. „Menjetek a templomba, és hirdessétek az élet beszédét” – mondta az apostoloknak az Úr angyala.
 6. Ők engedelmeskedtek, és már korán reggel tanítottak a templomban.
 7. A főpap és a nagytanács tagjai nem értették, hogyan történhetett ez.
 8. A nagytanács elé vezették az apostolokat, akik nagyon megijedtek.
 9. „Engedelmeskedünk, csak engedjetek szabadon” – mondták a főpapnak.
 10. Egy bölcs írástudó tanácsára azonban börtönbe zárták az apostolokat.
 11. Megverették őket, és megparancsolták, hogy ne imádkozzanak Jézus nevében.
 12. Az apostolok megszöktek, és újra bezárkóztak a házukba.

 

(Megoldások: 1/H, 2/H, 3/I, 4/H, 5/I, 6/I, 7/I, 8/H, 9/H, 10/H, 11/I, 12/H)

Miután ellenőriztétek, javítsátok ki a hamis mondatokat.

Gaál Éva grafikája

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 A tanmenetet, óraterveket és a további ötleteket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/

Témakör: Pünkösd utáni gyülekezet – a gyülekezetépítés feladatai – közösségi élet és feladatok

Időszak, időtartam: Április 3. hete

Téma: Kire hallgatsz? – Pünkösd után: a Szentlélek erejével és vezetésével

Bibliai történet: Gyógyítás, bizonyságtétel – apostolok a Nagytanács előtt – ApCsel 5,12–42

 

Gamáliel, farizeus, írástudó,
a nagytanács tagja, aki korának
legtiszteltebb törvénymagyarázója volt.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

 

A tanmenetet és óraterveket megtalálod a Segédanyagok / Hittan 3 menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/hittan-3/