Pages Navigation Menu

Miért volt sietős Jézus temetése?

2018. március 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Kérdések könyve
SZŰRŐK: ,
,

Jézus temetéséről az evangéliumok keveset írnak, de több helyen olvasunk a korabeli temetési szokásokról… Jézus holttestét miért egyszerűbben temették el? – a teológus Győri István válaszol

Tovább olvasom

5. Asszonyok a keresztnél – a szenvedés szem- és fültanúi

2016. március 24. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: Bibliai lapozgató, Március 21–27: Asszonyok nagypénteken – Pilátus felesége - Jézust sirató asszonyok - asszonyok a keresztnél, Nézőpontok-5
SZŰRŐK: , , , , , , , ,
,

TÉMA CÍME: Asszonyok nagypénteken
BIBLIAI TÖRTÉNET: Heródes felesége, Jézust sirató asszonyok, asszonyok a keresztnél (Máté 27; Márk 15; Lukács 23; János 19)

Mind a négy evangélium külön megemlíti azokat az asszonyokat, akik Jézus követői voltak, és egészen a keresztig elkísérték, még ha távolról is. Ők Jézus temetését is végignézték, és majd a feltámadás első tanúi is közülük kerülnek ki. Érdemes megkeresni a nagypénteki híradást mind a négy evangéliumból, és főleg a szem- és fültanú asszonyok szemszögéből bemutatni az eseményeket.

Tovább olvasom

313. Jézus temetése és a sír lepecsételése

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet —Téma: * Nagypéntek gyászt, nagyszombat nyu­galmat, húsvét csodát jelent. * A barátodért/Jézusért tedd meg, amire képes vagy! Előzmények: Az Úr Jézus meghalt a kereszten. A halálát követő jelek mindenkire nagy hatással voltak. A római százados Isten Fiát ismerte fel Jézusban. Történet: A sabbat előestéje* és a páskaünnep megkezdődött, ezért a megfeszítettek testét le kellett venni a keresztről. Elmentek háta zsidók Pilátushoz, és kérték, töresse meg a keresztiefeszítettek lábát (hogy ezzel halálukat gyorsítsák), majd vegyék le őket a keresztről. Pilátus beleegyezett. A katonák el is törték a két gonosztevő lábszárcsontját, ám Jézusról megállapították, hogy Ő már halott. De hogy bizonyosak legyenek benne, az egyik katona átszúrta Jézus oldalát. Vér és víz jött ki, ami azt jelentette, hogy már beállt a halál. János azt írja, hogy mindez azért is történt így, hogy beteljesedjék az Írás: „Csontja ne töressék meg”* (vö....

Tovább olvasom