A Biblia tanítása – tanítási tervezet

bibliaiismeret

 

 

TANÍTÁSI TERVEZET

TÉMAKÖR: BIBLIA

TANANYAG: A Biblia – Ó – és Újszövetség

DIDAKTIKAI FELADAT: Részösszefoglalás, rendszerezés, -korrekciók

NEVELÉSI FELADAT: Szeresd felebarátaidat, mint magadat!

KOROSZTÁLY: 5.o.

TANKÖNYV: Apáczai Kiadó – Irodalom 5.

HELY: ALSÓZSOLCA, BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA

TANÍT: FARKAS FERENCNÉ DRÁMATANÁR

MÓDSZEREK: Íb. és szb. Kom technikák, drámajátékok.

 

Az óra menete:

1. Zenehallgatás: hangulatteremtés: megzenésített zsoltárok vagy más

orgonamuzsika

2. Csoportalakítás: 4. munkacsoport alakítása rokonszenv alapján. Egy

csoport 4-5 fő.

3. Célkitűzés: A zene szárnyán több, mint 2000 évet repültünk vissza, a

Biblia korába. A tanult ismeretek és az olvasott történetek segítségével

játékos kalandokban lesz részünk ezen az órán.

4. A csoportok válasszanak maguknak egy szóvivőt, aki a

feladatmegoldásokat az idő letelte után ismerteti velünk. A feladatok

ellenőrzésében mindenki részt vesz.

A/1 csoport – vetélkedő (melléklet)

B/1 csoport – összekeveredett adatok (melléklet)

C/1 csoport – reklámok (melléklet)

D/1 csoport – filmforgatás (melléklet)

A csoportmegoldások értékelés

5. Frontális osztálymunka I. játék

Keresd a párokat! (Leírás a mellékletben)

6. Frontális osztálymunka II.

Kavargó gondolatok – Felolvasás

NEVELÉSI CÉL KIDOMBORÍTÁSA!

7. CSOPORTMUNKA

A/2 – Napló (melléklet)

B/2 – Restaurálás (melléklet)

C/2 – Képregény (melléklet)

D/2 – Képzelt riport (melléklet)

A feladatmegoldások megbeszélése, kiegészítése

8. Frontális osztálymunka; III. vagy az A/1 óra eleji vetélkedője, vagy

találós kérdések. (melléklet)

9. A csoportok tevékenységének értékelése, esetleg kiemelkedő

teljesítmények jutalmazása.

 

MELLÉKLETEK:

A/1 CSOPORT – VETÉLKEDŐ

Az Apáczai Kiadó vetélkedőt hirdetett 5. osztályosoknak. Témája a Biblia. Ti

annak a munkacsoportnak a tagjai vagytok, amelyik dolgozik ezen a témán.

a) Állítsatok össze 6 kérdést ebben a témában.

b) Ha a kérdések konkrét bibliai hősökről is szólnak, nevezzétek meg azokat

a történeteket, amelyeket a felkészüléshez elolvasásra javasoltok.

c) Az óra végén kipróbáljuk a kérdéseket, azaz „főpróbát” tartunk itt,

társaitok segítségével. Tervezzétek meg, melyik kérdést ki teszi fel,

melyik választ ki bírálja el ekkor!

 

B/1 CSOPORT – ÖSSZEKEVEREDETT ADATOK

A számítógép ördöge huncutkodott. A fogalmak mellé nem a helyes

meghatározás került. Segítsetek! A megfelelő javítást a jelölések cseréjével

érhetitek el a leggyorsabban.

1. Ószövetség: 1. görög nyelven írták. Jézus születése után keletkezett.

2. Újszövetség: 2. héber / arámi nyelven íródott, Krisztus születése előtt több

mint 1000 évvel keletkezett.

3. Mózes: 3. Messiás

4. Jézus Krisztus: 4. a zsidó vallás megalapítója

5. Példabeszédek: 5. lírai költemények

6. Zsoltárok: 6. bölcs tanítások

7. Biblia: 7. híres személyiségek mondása, állandósult szókapcsolat.

8. Szállóige: 8. „Könyvek Könyve”, Szentírás.

Minta a javítókulcsra: Pl.: 17, 24 stb?

 

C/1 CSOPORT – REKLÁMOK

A játékban minden lehetséges! „Időgépünk”, azaz a fantáziánk, összemixeli a

jelenkort a Biblia korával. Olvassátok el az alábbi képzelt reklámokat, s írjátok

mellé, melyik bibliai történethez illenének. (Ti is próbáljatok meg hasonlót

alkotni.)

1. Legyen előrelátó! Iratkozzon be hajóépítő tanfolyamunkra! Szerszámot,

faanyagot biztosítunk!

2. Mélybúvár tanfolyam indul! Túlélési esélyeit megnövelheti, ha beiratkozik!

3. Megnyitottam sérült, gondozásra szoruló emberek számára készült

szeretetotthonomat. Csekély térítés ellenében sebeket kötözök, beteget ápolok!

4. Vegye igénybe őrző-védő szolgálatunkat! Hosszabb útra is elkísérjük, testi

épségét garantáljuk!

 

D/1 CSOPORT – FILMFORGATÁS

A Bibilia a filmesek kedvenc témája. Most az irgalmas szamaritánus került

sorra. A jelenetek forgatásához a következő vázlat született.

1. A verés

2. Jézus találkozása az érdeklődő törvénytudóval

(Keretjáték)

3. A megvert jeruzsálemi ember és a pap találkozása.

4. A fogadóban: pénz a további gondoskodásért.

5. A levita

6. A sebek ápolása borral, olajjal.

7. Tanulság: „Menj és tégy te is hasonlóképpen!”

A sorrend nem megfelelő, számozd át a jeleneteket a helyes időrend szerint.

 

I. FRONTÁLIS FELADAT: KERESD A PÁROKAT!

Minden csoport benevez két ügyesen mozgó jelöltet a játékra. (4 x 2 fő)

Kellékek: 8 db rajzlap, filctoll, biztostű.

Előre elkészítjük a rajzlapra a felírásokat vastag filccel: ÁDÁM, ÉVA, DÁVID,

GÓLIÁT, KÁIN, ÁBEL, JÓZSEF, MÁRIA.

Mindegyik rajzlapba beletűzünk 1 db biztostűt.

A játszó párokat „összesorsoljuk”: akkor jó, ha hasonló alkatú, erejű, magasságú

párokat tudunk alkotni. A párok szembefordulnak. Minden tanuló hátára egy név

kerül. Tapsra kezdődik a viadal: a versenyző féllábon ugrálva próbálja leolvasni

társa hátáról a nevet. Szabályok: lábat váltogatni lehet, kézzel egymáshoz érni

nem szabad, lökdösődni tilos. Az osztály az ellenőr, az győz, aki a küzdők közül

először helyesen bekiabálja a másik bibliai nevét.

Ha kevés időt szánunk a játékra, akkor csak egy személyt hagyunk győzni. Ha

kicsit többet, akkor megvárunk mindenkit és párba állítjuk a játékosokat: ÁdámÉva,

Dávid-Góliát, Káin-Ábel, Mária-József.

Ez esetben mindig pár mondattal foglaljuk össze a páros történetét.

 

II. FRONTÁLIS OSZTÁLYMUNKA: KAVARGÓ GONDOLATOK

Képzeletbeli távcsövünkön benézünk abba a fogadóba, ahová az irgalmas

szamaritánus lefektette a gyengélkedőt. Ő éppen ébredezik. Figyeljetek csak,

most megszólal:

– Ó, de sajog a fejem! Hol vagyok? (Tanári szerepbelépés)

Folytassátok a hangos gondolkodást tovább! Írjatok le a füzetbe 5-6 ilyen

kavargó gondolatot. Ügyeljetek arra, hogy ki ne essetek a szerepből!

Önálló munka, 4-5 perc, közös ellenőrzés.

Nevelési cél kidomborítása!

 

A/2 CSOPORT – NAPLÓ

Írjatok rövid, 6-8 mondatos naplórészeltet arról, amikor valaki veletek jót tett,

vagy ti jót cselekedtetek valakivel!

Önálló munka: 4-5 perc

Felolvasás, értékelés

 

B/2 CSOPORT- RESTAURÁLÁS

A következő szöveget egy régi padláson találták. Itt-ott megrágták az egerek. Ti

a múzeum munkatársai vagytok, s a helyreállításban / restaurálásban kell

segítenetek. A hiányzó részeket pótoljátok.

„Noé épített egy ………….. Ezen menekült a

………….. elől. Az eső ….. napig ömlött a földre. A bárkán minden

állatból ……. tartózkodott. A vízözön miatt minden elpusztult, ami a

szárazföldön rekedt. A víz 150 nap után húzódott vissza. A bárka megállt az

……………….. helyén. A ……………. friss olajággal csőrében tért vissza a

……………… Ebből tudta meg ………………., hogy a víz eltűnt a

földről.”

 

C/2 CSOPORT – KÉPREGÉNY

Készítsetek a teremtéstörténetről képregényt az óvodásoknak. A 7 nap 7 kép

legyen, s a képregényhez illően a szöveg csak 1-1 mondat, s illeszkedjen a

képhez. Szervezzétek meg, ki melyik elemet rajzolja, és ki írja a tömör képaláírást.

 

D/2 CSOPORT – KÉPZELT RIPORT

Játékos időgépünkkel riporter képében repültök vissza a Biblia korába.

Válasszatok ki egy ismert részletet s a szereplővel készítsetek riportot. (Pl.:

Ádám v. Noé stb.)

A riportot a felkészülés után jelenítsétek meg.

 

III. FRONTÁLIS OSZTÁLYMUNKA

Találós kérdések a Biblia ihletésében. (Forrás: Füleden be, szádon ki. Szerk.

Miklya Zsolt Parakletos Kiadó 2003.)

1. Isten tízet vésett kőbe,

s mikor Jézust megkérdezték,

melyik a legnagyobb,

kettő lett belőle. Mi az?

(A parancsolatok)

2. Árka van, és mégis úszik,

ajtaja bezárva,

benne ember, sok-sok állat

menekvését várja. Mi az?

(Bárka)

3. Ácsmester volt. Isten fiát

is annak nevelte.

Csak sejtette, hogy Istennek

más vele a terve. Ki ő?

(József)

4. Türelmes, jóságos,

nem gerjed haragra,

nem fuvalkodik fel,

nem vágyik haszonra,

mégis soha el nem múlik,

nem szorul panaszra. Mi az?

(szeretet)

Használati jog típusa:
  • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
  • Valamint:
  • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, on-line és/vagy nyomtatásban publikálható.
0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .