Pages Navigation Menu

231. A béna meggyógyítása a Betesda tavánál

2015. február 16. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A betegség, mint a bűn következménye. * A Biblia olvasása által ismerjük meg Jézust. Előzmények: Kapernaumban az Úr Jézus hívta Lévit, a vám­szedőt, hogy kövesse Őt. Első történet: Zsidó ünnep volt Jeruzsálemben. Az Úr Jézus engedelmeskedett annak a parancsnak, hogy a nagy ünnepeken részt kell venni, és ezért fölment a fővárosba, ahol a templom volt. Melyik ünnepet ülték? Valószínűleg a húsvétot, mivel leginkább ezt szokták megünnepelni. A tanítványokról nem történik említés, de feltehető, hogy Mesterükkel együtt utaztak. Amikor megérkeztek Jeruzsálembe, az Úr Jézus a medencéhez ment, melyet héberül Betesdának* („Irgalmasság háza”) neveztek. A Juh-kapunál volt, a templomtértől nem messze. Ennek a medencének öt oszlopcsarnoka volt. Gyógyfürdőnek nevezhetnénk. Betesdában akkor nagyon sok beteg tartózkodott. A Biblia három csoportot említ: vakok, sánták, sorvadásosak (a Károli fordítás szerint: aszkórosok), tehát olyanok, akik nehezen tudtak gyorsan helyet változtatni. Mindnyájan...

Tovább olvasom

229. Körút Galileában; Egy leprás és egy béna meggyógyítása

2015. február 15. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Az Úr Jézus megbocsátja a bűnöket. * Hit Jézusban, mint Isten Fiában. Előzmények: Kapernaumban a zsinagógában az Úr Jézus szombaton kiűzött egy tisztátalan lelket, aztán meggyógyította Péter anyósát. A szombatot követő estén sok beteget meggyógyított, és sok tisztátalan lelket kiűzött. 1. történet: Az Úr Jézus egy lakatlan helyen imádkozva egyedül töltötte az éjszakát. Másnap reggel Simon Péter és a többi tanítvány utána mentek. Megmondták neki, hogy mindenki Őt keresi. Jézus azt felelte, hogy most elmennek, és bejárják Galileát, hogy ott is hirdesse az igét. Ugyanis az a feladata, hogy másoknak is hirdesse az Isten országának evangéliumát. „Mert azért jöttem (küldettem)”, mondta. Jézus egész Galileában prédikált a falusi zsinagógákban. Tanítványai vele voltak. Sok beteget meggyógyított. Holdkórosokat* és bénákat. Ördögöket is űzött ki. Több nőt is meggyógyított. Lukács Magadalai Márián kívül megemlíti Johannát, Kuzának, Heródes (Antipás) egyik...

Tovább olvasom

205. Gábriel angyal Zakariásnál

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A hívő is lehet néha hitetlen. * Istennél nincs lehetetlen. * Az imádság meghallgatása. Előzmények: A legtöbb zsidó azt várta, hogy a Messiás olyan király lesz, aki fel fogja szabadítani őket az ide­genek, a rómaiak uralma alól, majd ismét vissza­állítja Dávid és Salamon birodalmát. Bevezetés: Lukács* evangélista részletes írásban fordul egy bizonyos Teofilushoz*. Lukács sok emberrel beszélt (Máriával, Jézus édesanyjával is), akik szemtanúi voltak Jézus Krisztus földi életének. Most tudósítás formájában mondja el az eseményeket Jézus Krisztus születésétől és fellépésétől kezdve, hogy Teofilus mindenről, amelyekről tanítást kapott, megtudja a biztos valóságot. Történet: A jeruzsálemi templom a fogság után újra felépült. A papok és a léviták végezték a feladatukat az istentiszteleten. A nép rendszeresen hozta a kötelező áldozatokat. Az országban levő sok pap és lévita nem egyszerre szolgált. Szolgálatuk rendjét évszázadokkal előbb Dávid király állapította meg...

Tovább olvasom

153-154. Elizeus és az arámok Dótánnál; Az ostromolt Samária és a négy leprás

2015. február 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Isten ismeri a terveinket. * Isten gyermekeire angyalok vigyáznak. * Tégy jót az ellenségeddel! * Könnyebb Istent (vagy a szolgáit) hibáztatni a bajban, mint magunkba nézni. Előzmények: Izráel, Júda és Edóm királya együtt lépett fel az adófizetést megtagadó Móábbal szemben. Elizeus jövendölése mutatta meg nekik a győzelem útját. Naamán, az arámok leprás parancsnoka meggyógyult, miután Elizeus tanácsára hétszer megmerítkezett a Jordánban. Géhazi viszont leprás lett, mivel nem adta meg Istennek a tiszteletet a gyógyításért. 1. történet: Az arámok újra megtámadták Izráelt. Amikor Benhadad király a tisztjeivel tanácskozott, hogy hol állítsa fel a táborát, megtudta azt Jórám, Izráel királya. Elizeus – akinek az Úr jelentette meg Benhadad terveit – figyelmeztette, hol várható az arám támadás. Jórám őrjáratot küldött oda, ahol a próféta veszélyt jelzett. Az eset megismétlődött többször is. Benhadad azt hitte, áruló van a tisztjei...

Tovább olvasom

151-152. Jórám király harca Móáb ellen; Naamán meggyógyítása

2015. február 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr teljes megtérést vár, nem fél szívet. * A nyomorúság imádkozni tanít, de mi történik aztán? * Gyerekek is bizonyságot tehetnek Isten ha­talmáról. * Hit és gőg nem járhat együtt. * Isten igéjét hallgató ember is bűnbe eshet. Előzmények: A súnémi asszony jól gondját viselte Elizeusnak, ezért az Úr egy fiúgyermekkel ajándékozta meg. Mikor ez a fiú meghalt, az Úr Elizeuson keresztül feltámasztotta. Elizeus további csodákat tett a prófétatanítványok megsegítésére. A továbbiakban Izráel nemzeti életének prófétájaként láthatjuk őt. Bevezetés: Aháb király Rámót-Gileád-i harcmezőn történt halála után (vö. 1Kir 22; 143. lecke) Ahazjá király uralkodott Izráelen, de ő hamarosan meghalt (vö. 2Kir 1; 144. lecke). Utána Aháb második fia, Jórám következett a trónon. Dávid király idején úgy a móábiak, mint az edómiak adókötelesek voltak az izráelitáknak (2Sám 8,2.14). Izráel kettészakadása után a tíz törzs országának...

Tovább olvasom