Reformáció 500 – vetélkedőjátékok

Vetélkedő a Reformáció 500. jubileumi évében

Kép forrása

PANOPTIKUM – reformáció 500

Kiknek a viaszfigurája „szólal meg” a Panoptikumban? S melyik városhoz, faluhoz kapcsolódnak az események, amelyekről beszélnek?

A./ Azt kérdezed, miért a vártemplomot választottam? Azért, mert a város minden lakója tudja, hol van. Magas a kapuja, kemény fából készült, és az a város hirdetőtáblája. Biztos voltam benne, hogy „elbírja” az általam odarögzített 95 tételt.. És valóban: sokan elolvasták, s egyetértőn bólogattak.

B./ Megtisztelés számomra, hogy rám bízta az Úr, hogy lefordítsam szép anyanyelvemre a Könyvek Könyvét. Nem volt egyszerű feladat, de kitartó munkával egy észak-magyarországi faluban is lehet ilyet véghezvinni, ha a Teremtő akarja. A kinyomtatott példány is jól sikerült, s nagy örömömre szolgál. Mindezért Istené a dicsőség.

C./ Okozott pár álmatlan éjszakát, s elfogyott jó pár gyertyánk, mire megírtuk ezt a vallási összefoglalót, de hála az Úrnak, sikerült belesűríteni a protestáns hittételeket. Úgy látjuk, közérthető, s minden fontos dolog benne van, főleg, hogy kié az ember, kihez is tartozik. Te is ismered a Káténkat?

 

KISTESÓ

Tételezzük fel a játék kedvéért, hogy van egy óvodáskorú kistesód. Ő csak mostanában kezd figyelni a vallással, hittel kapcsolatos információkra. Életkoránál fogva nem ért mindent. A következő kifejezéseket magyarázd el neki egyszerűen, röviden:

 • ●   keresztség:
 • ●   úrvacsora:
 • ●   zsoltár:
 • ●   Biblia:

 

KÉPREGÉNY – ILLUSZTRÁCIÓ

Válassz ki a tízparancsolatból hármat, s rajzolj hozzájuk illusztrációt, ami alapján olyan korú gyerekek is megértik, akik még nem tudnak olvasni! Ha valamelyik „bemozdul”, és történetté válik, akkor képregényként is lerajzolhatod.

 

PADLÁS

Egy régi ház poros padlásán találták a következő szöveget egy sárgult, egérrágta papiroson. Érdekes módon az egérke csak a magánhangzókat szerette, így azok hiányoznak. Pótold!

M_  _ty_nk,  _k_  _  m_nny_kb_n  v_gy,
sz_nt_lt_ss_k  m_g  _  t_  n_v_d,
j_jj_n  _l  _  t_  _rsz_g_d,
l_gy_n  m_g  _  t_  _k_r_t_d,
_m_nt  _  m_nnyb_n,  _gy  _  f_ld_n  _is.
M_nd_nn_p_  k_ny_r_nk_t  _dd  m_g  n_k_nk  m_;
_s  b_cs_sd  m_g  v_tk__nk_t,
m_k_pp_n  m_  _s  m_gb_cs_t_nk
_z  _ll_n_nk  v_tk_z_kn_k;
_s  n_  v_gy  m_nk_t  k_s_rt_sb_,
d_  sz_b_d_ts  m_g  _  g_n_szt_l!
M_rt  t__d  _z  _rsz_g,  _  h_t_l_m  _s  _  d_cs_s_g
m_nd_r_kk_
_m_n.

Mi lenne a címe ennek az írásnak? ________________________________

 

ELTÉVEDT  LEVELEK

Kiknek írták az alábbi három „eltévedt” levelet? Egy-két mondatban közöld a leglényegesebb tudnivalókat a címzettekről!

„Kedves Barátom!

Örülök, hogy az Úr megőrizte erődet és egészségedet, s véghez tudtad vinni nagy tervedet.

Gondolatban veled voltam az úton, amikor a vártemplom magas, tömör kapuja felé tartottál, kezedben a fontos írással. Nem féltél? Igaz, a múltkor, mikor lelki támaszra volt szükségem, azt az igeverset küldted nekem bátorításul: HA AZ ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK? (Róma 8,31) Ez az Ige Neked is adott erőt a 95 tétel megfogalmazásáhozs, s íme, a következő lépés is sikerült! Örülök! Velem minden rendben, ha találkozunk személyesen, majd többet beszélünk, jó?”

 • ●   Címtett:
 • ●   Lényeges tudnivalók róla:

 

„Kedves Keresztfiam!

Öreg kezemmel rovok néhány köszönő sort Neked. Nagyon megköszönöm a küldött csodás ajándékot, a magyar nyelvű Szentírást. Áldjon meg érte a Teremtő! Gondolom, sok órát görnyedtél az idegen nyelvű szöveg felett, míg sikerült szép magyar nyelvű, a nép által is érthető szöveget formálnod. Ne félj! Minden nap forgatni, olvasgatni fogom, szememre téve az okulárét. Még egyszer kérem munkádra az Úr gazdag áldását!”

 • ●   Címzett:
 • ●   Lényeges tudnivalók róla:

 

„Kedves Öcsém!

Beszélik a népek, egészen lesoványodtál, mióta az egyházi tanokkal foglalkozol, sápadt a színed is. Nem baj, ez könnyen orvosolható! Hálát adok a Teremtőnek, hogy néked olyan gazdag talentumokat adott, hogy még harminc éves sem vagy , s az egyház szempontjából máris ilyen alapművet írtál. Mi is a címe? A keresztény vallás rendszere? Kényelmes a lakásod Genf városában? Közel van az Isten házához? Ha bármire szükséged van, írd meg!”

 • ●   Címzett:
 • ●   Lényeges tudnivalók róla:

 

BIBLIAI ÁLLAT

Ebben a játékban az alábbi mondatok igazságtartalmára figyelj! Ha az állítás igaz, karikázd be a végén lévő „I” betűt! Ha az állítás hamis, azaz áligazság, akkor a megjelölt betű az „Á” legyen. Egy állítás után csak egy betű karikázható be. Ha kész, figyeld meg az eredményt, s találd ki, melyik bibliai állatra gondoltunk!

A vizsolyi Biblia hungarikum.                                                                                  I  Á

Károlyi Gáspár a fordítás előtt elutazott a Szentföldre.                                          I  Á

Károlyi Gáspár héber és görög szövegből dolgozott.                                              I  Á

Tekintélyes összeget kapott a munkájáért.                                                               I  Á

A nyomdai munkákat Mantskovith Bálint, lengyel nyomdász végezte.                  I  Á

Károlyi Gáspár vizsolyi születésű volt, ezért „vizsolyi Biblia”.                               I  Á

A javított kiadást 1608-ban a Göncön tanuló Szenczi Molnár Albert gondozta.    I  Á

1200 példány készült az első nyomtatáskor.                                                            I  Á

Milyen bibliai állat bújt meg a játékban?
Nevezz meg legalább 2 bibliai helyszínt, ahol előfordul.

 

IDŐGÉP

A fantasztikus filmek gyakran alkalmazzák az „időgépet”, ami oda-vissza repíti a szereplőket az emberi időben. Ebben a játékban „kölcsönvettünk” egy ilyen sohasem létező szerkezetet.
Amikor 500 éve nagy vihart kavart a reformáció híre, vajon kinek milyen benyomása, véleménye lehetett (volna) róla?
Az alábbi „megnyilatkozásokat” az időgép segítségével rögzítettük, tehát ugráltunk az idővonalon. Ha figyelmesen elolvasod, azért lesz egy-egy árulkodó nyom, ami alapján megnevezhető a közlő személye.

a./ Milyen bátornak tűnik ez a Luther Márton! Vajon ha az ellenreformáció „megszorongatná” őt, kölcsönvenné-e szállóigévé vált a mondásomat: Mosom kezeimet…

Nyilatkozó:

b./ No, nem hiszem, hogy ingyen csinálta! Vajon többet keresett vele, mint én annak idején, amikor 30 ezüstpénz kaptam?

Nyilatkozó:

c./ Kíváncsi vagyok, az utókor megőrzi-e Luther munkáit, s lesznek-e olyan becsesek az írásai, mint az én könyvtáram darabjai, a Corvinák…

Nyilatkozó:

d./ Ha akkor is kész lett volna ez a Kiáltvány, amikor az özönvíz volt, valószínű, a bárkában lett volna a helye.

Nyilatkozó:

 

LÓDÍTÓ SZOMSZÉD

Két szomszéd beszélgetését olvasod. Az egyikük jól ismeri a valóságot, a másik elvesz belőle vagy hozzátesz valamit. Melyikük az igazmondó? Karikázd be annak a nevét, akivel egyetértesz!

Mari: No, hallotta-e komámasszony, hogy a tiszteletes úr milyen nagy fába vágta a fejszét?

Juli: Tán csak nem nősülni készül ez a Gáspár fiú? Gyakran látom gyalog jönni Vizsoly és Gönc között.

Mari: Nem, nem, hanem a Szentírást fordítja magyarra.

Juli: Mondják, hogy talján szavakat mormol gyakran… Vagy törököt, nem is tudom. Beszélik…

Mari: Dehogy. A görög nyelvet ülteti át magyarra, hogy majd az egyszerű emberek is megértsék Isten üzenetét.

Juli: Aztán vajon miket cipel a tarisznyájában? Biztos ropogós bankókat!

Mari: Nem igaz az, a nyomdába viszi, majd onnan hozza a kész bibliai lapokat.

Juli: Nem gondoltam volna, hogy kend ilyen jóhiszemű, s nem lát a dolgok mélyére! De majd meglátja, mi lesz ebből! No, Isten áldja!

 

MRE címerREFORMÁTUS CÍMER (Puzzle)

Szükség van hozzá a címer nyomtatott és felvagdosott példányára.

 1. feladat: Rakd össze a darabokból a református egyház címerét!
 2. feladat: Válaszolj röviden az alábbi kérdésekre:
 • Minek a jelképe a címerben a főnix-madár?
 • Kit jelképez a bárány?
 • Minek a jelképe a két könyv, amin a bárány áll?
 • A Nap minek a szimbóluma?
 • Mi a reformáció bibliai igéje?

Kép forrása

 

KERESZTREJTVÉNY 

Az alábbi meghatározások első betűjét összeolvasva egy értelmes szót kapsz:

 1. A kis kenguru lakhelye élete kezdő szakaszában: __________
 2. Papírt is vág:                                                                __________
 3. Szekeret húz:                                                               __________
 4. Hazánk második legnagyobb folyója:                    __________
 5. Aki álmos, így csinál:                                                __________
 6. Itt van a Vatikán:                                                       __________

Ez a szó verses imádságot jelent, amit énekelni szoktunk: __________

 

TOTÓ – Reformáció 500

(Megtalálod a címre kattintva)

 

Összeállította: Farkas Ferencné Pásztor Ilona

Használati jog típusa:
 • Az általam (mint szerző, közzétevő által) feltöltött anyag engedélyem nélkül kereskedelmi forgalomba nem hozható.
 • Valamint:
 • a szerző engedélyével belső használatra, oktatási célra sokszorosítható, másutt azonban nem publikálható.
0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .