Pages Navigation Menu

57. A Szent sátor építése és berendezése; áldozatok, ünnepek

2015. január 29. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet: * Isten az emberekkel akar lakni. * Az ószövetségi szertartások Krisztus áldoza­tára mutatnak. Bevezetés: Mózes a Sínai-hegyen az Úrtól utasítást kapott a szent sátor építésére. Az ott folyó istentiszteletet is a kapott rendtartás szerint tartották. A legfontosabb utasításokat nyomon követjük, azok lelki jelentésével együtt. A Szent sátor és az istentisztelet Isten az emberekkel lakik A szent sátor, majd később a jeruzsálemi templom, valamint a benne folyó istentisztelet jelezték, hogy Istennek gondja van népére, és közöttük lakik. Az Úr Jézus eljövetele vetett véget e látható jegynek. Hisz benne Isten „egész teljessége” lakozott testben (Kol 2,9). „Az Ige testté lett, és lakozott miközöttünk.” (Jn 1,14 – Károli) Jézus úgy tanította a tanítványait, hogy aki Őt megismerte, tudja, milyen Isten: „Aki engem lát, látja az Atyát.” (Jn 14,9) Izráelnek egészen különleges szerepe volt. A föld népei közül egyedül ez a kicsi...

Tovább olvasom

56. Mózes mint közbenjáró; Mózes újra a hegyen

2015. január 29. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet: * Az Ószövetség közbenjárója az Újszövetség közbenjárójának előképe. Előzmények: Míg Mózes a Sínai-hegyen volt, a nép súlyosan vétkezett. Áron egy aranyborjút készített nekik, s annak áldoztak. Mózes a törvény két kőtábláját összetörte, a borjút megégette, és porát az ivóvízbe szórta. A léviták büntetésképp mintegy háromezer férfit öltek meg. Mózes újra a hegyre ment, hogy megpróbáljon kiengesztelődést szerezni a népnek. Történet: Mózes újra felment a hegyre, hogy a népért könyörögjön. Az Úr azt mondta Mózesnek, hogy induljon el a néppel (nem az „én népem” már) arra a földre, melyet az Úr Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak ígért: „az ő utódaiknak adom azt.” Angyalt küld előttük a tejjel és mézzel folyó földre, s Kánaán lakóit kiűzi: a kánaániakat, emóriakat, hettitákat, perizzieket, hivvieket és jebúsziakat (az 5Móz 7,1 a girgásiakat is megnevezi). Az Úr nem akar velük menni tovább, mert kemény nyakú...

Tovább olvasom

55. Az aranyborjú

2015. január 28. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A hitetlenség látható jelet akar. Neked ne legyenek bálványaid! Előzmények: Miután a zsidók a Sínai-hegy mellett meg­kapták a Tízparancsolatot, Mózes újra visszament a hegyre, hogy Istennel beszéljen. Történet: Hol maradt Mózes ilyen sokáig? Amikor a zsidók heteken keresztül semmi jelét nem látták vezetőjüknek, félni kezdtek. Úgy érezték, mintha cserben hagyták volna őket, nemcsak a vezetőjük, hanem az Úr is. Anélkül, hogy a Törvény második parancsára gondoltak volna („Ne csinálj magadnak istenszobrot”), most Áron köré gyűlt a nép: „Jöjj, és készíts nekünk istent, hogy előttünk járjon.” Látható istenre vágytak, aki állandóan vezeti őket a pusztán át. Indokuk így szólt: „Mert nem tudjuk, hogy mi történet ezzel a Mózessel, aki kihozott bennünket Egyiptomból.” A cél világos: mivel nincs többé Mózes, és talán már nem is fog visszajönni, szükség van Isten jelenlétének látható bizonyítékára. Mintha magát Mózest is...

Tovább olvasom

54. Mózes a Sínai-hegyen

2015. január 28. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Isten szövetséget köt népével. Neked is szö­vetségesed akar lenni. Előzmények: Jetró, Mózes apósa látogatóban járt Mózesnél, Cippórát és Mózes fiait hozta magával. Tanácsára elöljárókat választottak a kisebb jogi viták elren­dezésére. Ezután az Úr a Sínai-hegyről a Tízparancsolat törvényét adta Izráelnek. Bevezetés: A lecke célja, hogy sorra vegye Mózesnek az Úrral való találkozásait, melyekről már részben szó volt az 53. leckénél. A felkészüléshez ezt is érdemes elolvasni. Történet: 2Móz 19,20–25: Amint az izráeliták a Sínai- vagy Hóreb-hegyhez megérkeztek, az Úr magához hívta Mózest a hegyre. A felhőoszlop a hegycsúcson nyugodott. Szent hely volt most a hegy, melyre az Úr engedélye nélkül senki se léphetett. Mózes volt az egyetlen, aki felmehetett egészen a hegycsúcsig. Ott volt az Úr. Aki már járt a Sínai-hegyen, vagy a környékén, az tudja, hogy ez egészen komoly hegymászást jelent. Mózes már több,...

Tovább olvasom

53. Törvényadás a Sínai-hegyen

2015. január 27. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet: * Mit jelent számunkra a Tízparancsolat? Ho­gyan tudjuk szolgálni az Urat, és szeretni a fele­barátot? Előzmények: Az izráeliták úton voltak a Sínai-hegyre. Refídímnél Mózesre és az Úrra támadtak, hogy gondoskodjon vízről. Mózes a botjával a sziklára ütött, és lett elegendő víz. Refídím és a Sínai-hegy között a népet megtámadták az amálékiek. Józsué leverte őket, Mózes közbenjárásával. Bevezetés: A 2Móz 18 leírja, hogy Mózes apósa, Jetró, Midjánból, a Sínai-hegy szomszédságából látogatóba jött. Magával hozta Mózes feleségét, Cippórát, valamint a fiait, Gérsómot és Eliézert. Lehet, hogy Mózes korábban az apósához küldte vissza a családját. Vagy már Egyiptomból hazaküldte őket, ez nem biztos. Mózes elbeszélte Jetrónak a csodálatos szabadítást, aki nagyon örült. Dicsérte az Urat, aki mindezt véghezvitte. „Most már tudom, hogy nagyobb az ÚR minden istennél!” Jetró másnap látta, hogy Mózes egész napja bíráskodással telik. Azt tanácsolta vejének, hogy válasszon...

Tovább olvasom