12. Magasztalja lelkem az Urat

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, hanganyag, 
 • Alapige: Mária éneke: Lukács 1,46–55
 • Intelligenciatípus: Logikai-matematikai, verbális-nyelvi, önismereti, kapcsolati, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Szókereső, szóösszerakó játék; beszélgetés, kreatív írás, hálaadás egy mai anya szemszögéből; bepillantás a liturgikus zene világába, Magnificat-feldolgozások, énekek

 

Mária éneke (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Mária éneke az egyik legszebb hálaadó dicséret, jó, ha tanítványaink megismerkednek vele. A tankocka-feladat elvégzése után olvassák el az egész igeszakaszt, és beszélgessünk arról, hogy mi mindenért adott hálát Mária. Online feladatadás esetén kapcsoljuk a feladathoz az önismereti intelligenciához tartozó feladatot is.

A tankocka elérhető itt: Mária éneke

A tankocka feladata: A betűrácsban Mária éneke első szavait találod elrejtve. A súgószók segítségével keresd meg a szavakat: ha kijelölöd a betűsort, oldalt megjelenik a jó megoldás. Majd (gondolatban vagy papíron) rakd a szavakat helyes sorrendbe. Két szó kétszer is szerepel a táblázatban és az igében. Munkádat ellenőrizheted Lukács evangéliuma 1. fejezetének 46. igeversében. Olvasd el Mária énekét teljes terjedelmében, és gondolkozz el rajta, mi mindenért adott hálát (Lukács 1,46–56).

Megfejtés: Magasztalja lelkem az Urat, és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben. Lukács 1,46–47

 

Egy anya éneke (Önismereti, kapcsolati, verbális-nyelvi)

A gyerekek olvassák el Mária énekét (Lukács 1,46–55), majd gondolkodjanak el, mi mindenért adhat hálát ma egy édesanya? Kisebbeknél ezt konkretizálhatjuk: Miért adhat hálát Istennek az anyukád, ha rád (és a testvéreidre) gondol?

Kreatív írás feladat: Mária énekét alapul véve írjanak a gyerekek dicséretet, amiben egy mai édesanya dicséri Istent. Javasoljuk, hogy a dicséret a zsoltárköltészet formáját kövesse, ahol nem szabályos szótagszámú és rímelő sorok alkotják a szöveget, hanem a gondolatok és mondatok ismétlődése, ritmikája. (A dalforma verstechnikai nehézségei elvonják a figyelmet a dicséret tartalmáról, most erre kerüljön inkább hangsúly.)

 

Magasztalja lelkem… (Zenei-ritmikus)

Mária éneke, a „Magnificat”, fontos része nemcsak a római katolikus karácsonyi liturgiának, hanem az európai és magyar kultúrának is. Hallgassuk meg először a párizsi Notre Dame liturgikus előadását:

 

 

Majd hallgassunk bele Johann Sebastian Bach: Magnificat című 12 tételes liturgikus zeneművébe. (A teljes művet zeneileg képzett, komolyzenére fogékony gyerekekkel érdemes végighallgatni.)

 

Végül ismerjünk meg egy liturgikus népéneket, amely Mária énekének gondolatait fűzi dalba:

Domenico Ghirlandaio: Vizitáció (1491)

 

Magasztalja lelkem az én Uramat,
örvendezve élek szárnyai alatt,
szolgálója lettem, lepillantott rám,
alázattal zengi dicséretét szám.

Ami velem történt, nem volt soha még,
boldognak mond engem minden nemzedék,
nagyot művelt rajtam hatalmas keze,
jóságában százszorszent az ő neve.

 

A dal teljes szövege és kottája elérhető a Liturgikus Népénektár weboldalán. Az egyszerű dallamvezetés, biblikus szöveg miatt karácsonyi műsorainkhoz is jó szívvel ajánljuk.

Kép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

11. Angyaljárás

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online mese, 
 • Alapige: Angyali üdvözlet: Lukács 1,26–38
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, egzisztenciális, verbális-nyelvi, természeti, vizuális-térbeli, kapcsolati
 • Tevékenység: Örömhírjáték mozgással, életajándékok felismerésével; angyali tulajdonságok gyűjtése bibliai textusból, angyalkép vizualizálása; angyaljáték életkornak megfelelően, kapcsolati intelligencia fejlesztése

 

Egy gyermek ígérete (Testi-mozgásos, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

Az angyal a Megváltó születéséről hozott hírt Máriának. Ez a hír sokak életét megváltoztatta, a gyerekek életére is hatással van nap mint nap. A teremben rakjunk körbe 12 széket. Mindegyik székre helyezzünk el egy A/4-es lapot, amikre előzetesen olyan dolgokat írunk, amit Jézusnak köszönhetünk. A gyerekekkel is összegyűjthetünk 12 olyan dolgot, ami fontos számunkra, és Jézusnak köszönhetjük.

A gyerekek olvassák el a 12 kifejezést, és mindenki döntse el, számára melyik a legfontosabb. Majd álljon a szék mögé, amin a választott kifejezés található.

Végül beszéljük meg, melyik lett a legnépszerűbb választás (vagy melyek a legnépszerűbbek), és vajon miért? Aki akarja, indokolja is meg a választását.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

10. Üdvözlet angyali és emberi arca

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: Angyali üdvözlet: Lukács 1,26–38
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Beszélgetés, drámajáték a drámai helyzet megértéséhez; játékfilm vagy filmrészlet megtekintése; filmrészlet alászinkronizálása, szereplők jellemzése érzések, gondolatok gyűjtésével

 

Angyali üdvözlet (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Mária angyallal való találkozását jól ismerjük, a gyerekek is találkoznak a bibliai történettel évről évre. Hogy mikor mit fognak fel belőle, az más kérdés. Emberi oldala felől mégis könnyebben átérezhető a történet, próbáljunk belehelyezkedni Mária helyzetébe mi is.

Máriának nem lehetett könnyű a helyzete az angyal távozása után. Miután elolvastuk vagy elmeséltük a történetet, beszélgessünk a gyerekekkel arról, miért is volt nehéz ez a szituáció? Mit jelentett abban a korban a jegyesség és a szüzesség, mit jelentett, ha valaki házasságon kívül várandós lett. Hogyan ítélte meg ezt a közösség, mit jelentett a kiközösítés egy „megesett” lány számára. Ami szigorú törvénykezéssel megkövezést is jelenthetett.

Ezután a gyerekek játsszanak el kis csoportban vagy párban egyet-egyet a következő szituációk közül: Hogyan mondta el Mária

 • az angyallal való találkozását az édesanyjának vagy a barátnőjének?
 • amikor érezte, hogy valóban magzatot hord a méhében?
 • mindezeket a jegyesésnek vagy a családja férfitagjainak: édesapjának, bátyjának?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

09. A Magasságos prófétája

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Zakariás és Erzsébet története: Lukács 1,5–25; 57–80
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, logikai-matematikai
 • Tevékenység: A körülmetélés és keresztelés szokásainak párhuzama, üdvözlő SMS írása; bibliai nevek jelentése, saját beszélő név keresése; hálaadó ének, imádság írása; prófécia kiegészítése

 

Családi ünnep (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

„A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.” (Lukács 1,59)

A körülmetélés ünnepén a zsidók Istennek ajánlották fel a fiúgyermeket, és felvették őt Izrael népközösségébe. A körülmetéléshez kapcsolódott a névadás szokása is. Ez az ünnep hasonló volt a mi keresztelőnkhöz. Beszélgessünk a gyerekekkel arról, hogy vettek-e már részt keresztelőn, mire emlékeznek, mi történik keresztelés közben. Közösen megnézhetünk egy ismertető rövidfilmet is a református keresztelőről.

Majd képzeljék el a gyerekek, hogy maguk is vendégek egy keresztelőn. Kik lennének ott, kikkel milyen kapcsolatba kerülnének? Írjanak egy rövid, üdvözlő SMS-t a megkeresztelt gyermek szüleinek, keresztszüleinek, amelyben kifejezik jókívánságaikat.

Az üdvözlő SMS a bibliai történethez is kapcsolódhat, és szólhat Zakariásnak és Erzsébetnek egy közeli rokon vagy barát nevében. (Az SMS csupán a szerepjáték „kelléke”.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

08. Illatok, angyalok

, Életkorok:  óvodás, alsós, felsős, 
Képesség területek:  természetismeret, barkácsolás, kézművesség, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, hittanóra, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, 
 • Alapige: Zakariás és Erzsébet története: Lukács 1,5–25
 • Intelligenciatípus: Természeti, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Illatok szerepe, egyszerű illatosító készítése; angyal papírlánc, papírangyal készítése

 

Illatáldozat (Természeti)

„Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt, a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot.” (Lukács 1,8–9)

Mózes második könyve pontosan leírja az illatáldozat füstölőkeverékének elkészítési módját:

„Végy illatos alapanyagokat: gyantát, füstölőkarmot és mézgát, csupa illatos anyagot és hozzájuk tiszta tömjént, mindet ugyanabban a mennyiségben. Készíts belőle füstölőszer-keveréket.” (2Mózes 30,34–35; a revideált újfordítású Biblia szerint)

A „füstölőkarmot” más fordítások „szagos borostyánnak” „onyxnak” vagy „szagos csigahéjnak” fordítják, ami megmutatja, hogy az anyag pontos neve sem egyértelmű. A szent füstölőszert a fent leírt összetételben személyes célra az izraelitáknak sem volt szabad elkészíteni. De azért nem mondtak le az illatról, csak illatszereiket más összetételben készítették. A „szent” füstölőszert mi nem is tudnánk elkészíteni, de egyszerű illatosítópálcikákat készíthetünk a gyerekekkel. Pl. így:

Egy kisméretű vázába vagy régi parfümös üvegbe töltsünk babaolajat, majd adjunk hozzá 10-15 csepp illóolajat. Ha befőttesüveget használunk, akkor középen kilyukasztott parafadugóval zárjuk le a tetejét. Végül helyezzünk bele fapálcikákat (bambuszpálca, hurkapálca, saslikpálca), melyek fokozatosan engedik ki az illatokat a levegőbe. Pár nap elteltével cseréljünk pálcikákat.

Kép és ötlet forrása, ahol többféle egyszerű illatosító elkészítése található.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

07. Szavak, jelek és hangok

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Zakariás és Erzsébet története: Lukács 1,5–25
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: A történet folyamatábrájának elkészítése, jelölés hangulatjelekkel; történetmesélés mozgásnyelven; hangjáték készítése: a történetet lereagáló várakozók hangjai

 

Találkozás az angyallal (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Beszélgessünk arról, hogyan élhette meg Zakariás az angyallal való találkozást. Közösen készítsük el a találkozás történetének folyamatábráját. Először keressük meg a történet mozzanatait, majd keressünk mindenre egy-egy kulcsszót, kulcskifejezést. (Online oktatás esetén a példaként megadott sort a gyerekek maguk folytassák otthon.)

Pl.:

Meddő → papi szolgálat → Úr angyala → félelem → „Ne félj” → fiút szül stb.

A kulcsszavakat mindenki jegyzetelje ki, majd lássa el különböző hangulatjelekkel (emotikonokkal), megmutatva, hogy milyen lelkiállapotban lehetett az adott pillanatban Zakariás.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

06. A legnagyobb ajándék

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, nyelvi feladat, játék, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, 
 • Alapige: János 3,16
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Lelki ajándéklista összeállítása szeretteinknek; szóbeli és írásbeli szövegalkotás; dalszövegírás és dallamszerzés, éneklés, zenehallgatás

 

Ajándéklista (Kapcsolati, egzisztenciális, verbális-nyelvi)

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Karácsonykor Isten legnagyobb ajándékát, Jézus megtestesülését ünnepeljük, ezért is adunk egymásnak ajándékokat. A gyerekek készítsenek különleges ajándéklistát, amelyben szeretteik, barátaik neve mellé olyan lelki és hitben dolgokat gyűjtenek össze, amellyel erősíteni tudják egymással és Istennel való kapcsolatukat.

 

Ajándék Istentől (Önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi, zenei-ritmikus)

A gyerekek fogalmazzák meg szóban vagy írásban, hogy a saját életükben mit tekintenek Isten legnagyobb ajándékának.

Majd írjanak hálaadó imádságot Isten ajándékaiért az alapján, amiket az előző feladatban megfogalmaztak.

Énekre, zenére fogékony gyerekek dalszövegírással is próbálkozhatnak a témában, amit kis csoportban énekelve, kísérettel elő is adhatnak.

Végül meghallgathatunk egy gospel dalt Isten legnagyobb ajándékáról:

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

05. Új világosság

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  hittanóra, csendesnap, ifjúsági alkalmak, ünnepi műsorok, programok, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  hanganyag, online szerkesztő, 
 • Alapige: Ézsaiás 9,1
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, zenei-ritmikus, kapcsolati, vizuális-térbeli
 • Tevékenység: Mozgásos távolságészlelő játék; zenehallgatás, énektanulás, ének előadása kísérettel; online fotóalbum szerkesztése

 

Távol, mégis közel (Testi-mozgásos)

Az egyik legszebb messiási prófécia Ézsaiás könyve 9. fejezetének első versében olvasható: „A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát, a homály földjén lakókra világosság ragyog.”

Jézusban a távoli Isten lépett közel hozzánk. Eljött a Messiás, akit olyan rég vártunk. Ezt játsszuk most el a gyerekekkel, távolságtartással, a távolság észlelésére építve.

A gyerekek válasszanak párt maguknak, majd álljanak legalább 6-8 méter távolságra egymástól. Forduljanak egymással szembe, hunyják le a szemüket, és tartsák ki előre a tenyerüket. A feladatuk az, hogy minél közelebb menjenek lehunyt szemmel egymáshoz, de úgy, hogy a tenyerük nem érhet össze. (Mindezt némán, hangadás, zajkeltés nélkül.)

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

04. Messiási próféciák

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, 
Szervezési formák:  hittanóra, távoktatás, digitális tananyag, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, művészetek, 
Multimédia:  digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Ézsaiás 9,5; 11,1–9; 53,3.7 (János 1,29)
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, természeti, logikai-matematikai
 • Tevékenység: Képolvasás, kép és ige párhuzamának felfedezése, szóbeli és írásbeli szövegalkotás; természeti képek és messiási prófécia összehasonlítása; messiási nevek párosítása és értelmezése

 

A béke fejedelme (Verbális-nyelvi)

Kisebbekkel nézzük meg közösen (vagy online) Edward Hicks, a 18. században élt kvéker (amerikai puritán) festőművész A béke birodalma című alkotását, és beszélgessünk róla, milyennek képzeljük el a kép alapján ezt a világot? Majd olvassuk el közösen az igeszakaszt vagy annak egy részletét (6–8. v.).

Kép forrása

 

Ifisekkel olvassuk el Ézsaiás 11. fejezetének 1-9. igeversét, és írásban fogalmazzák meg, milyennek gondolják el az ige alapján a világot, amit a Messiás hoz el.

Majd nézzük meg együtt a festményt, és próbáljuk megfejteni, mi lehetett az aktuális üzenete. Ehhez érdemes ránagyítani a kép baloldalán elhelyezett jelenetre, ahol őslakos indiánokkal találkoznak a telepesek.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/

03. Szájmaszk és kalendárium

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  ön- és társismeret, kapcsolat, barkácsolás, kézművesség, 
Szervezési formák:  családi alkalmak, ünnepi műsorok, programok, csendesnap, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szerkesztő, 
 • Intelligenciatípus: Kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Ajándékkészítés, ön- és társismereti játék, kalendáriumszerkesztés

 

Szeretetcsomag és ajándékmaszk (Kapcsolati, vizuális-térbeli)

Ezen a télen talán még nagyobb szükség van a karácsonyi szeretetcsomagokra, mint eddig bármikor. A cipősdobozok összekészítése és eljuttatása a rászorulóknak a járványügyi rendelkezések betartásával is véghez vihető, de egyéb, speciális gyűjtést is rendezhetünk.

Idős, varrni tudó asszonytestvérek most a maszkkészítésben vehetik ki a részüket. A szájmaszk szabásmintája és megvarrása is egyszerű.

Az egyik legegyszerűbb szájmaszk varrását videofilmen követhetjük.
Megtekinthető itt.

A gyerekekkel közösen, otthoni maradék anyagokból varrással vagy varrás nélkül is készíthetünk szájmaszkot.

Maszk hajtogatása kendőből, varrás nélkül.
Fázisképekkel megtekinthető itt (kép forrása).

Maszk hajtogatása kendőből, varrás nélkül, videofilmen.
Megtekinthető itt.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Távol és közel menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/